ПРОФІЛАКТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ЗНІМНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ

PUMTS. 2020; 38(2): 76-79.
https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.02.076

Часткові знімні пластинкові протези є найдоступнішими для населення. Однак під час їх викори¬стання базис стає резервуаром для різноманітних збудників і зі збільшенням терміну користуван¬ня такими протезами спостерігається й негативний вплив на опорні зуби та зуби-антагоністи. У разі використання бюгельних протезів також можливе ураження опорних зубів карієсом та запальні процеси в пародонті. Тому питання профілактики цих уражень є досі актуальним.

Було проведено огляд і вивчено сучасні методи профілактики каріозних уражень опорних зубів і запальних процесів тканин пародонта в разі протезування знімними протезами. Було проаналі-зовано стан тканин пародонта, рухомість зубів, наявність рецесій, запалення тканин слизової оболонки ротової порожнини та розповсюдження карієсу в таких пацієнтів. Дослідження вияви¬ли високий рівень і прогресування захворювань пародонта та карієсу в опорних зубах. Наявність знімного протеза в ротовій порожнині збільшує кількість ретенційних зон для мікроорганізмів, зокрема Streptococcus mutans. Застосування срібла в стоматології пояснюється його високою бак¬терицидною дією. Швидке проникнення іонів срібла в цитоплазматичну мембрану клітини бло-кує безліч бактеріальних ферментів і викликає загибель мікроорганізмів.

Відповідно до літературних даних щодо ускладнень у ротовій порожнині пацієнтів зі знімними протезами, виражений бактерицидний ефект срібла і його сполук, гіпоалергенність, а також від-сутність звикання до срібла патогенної мікрофлори, пошук нових методів свідчить про обґрун-тованість подальшого вивчення впливу срібла і його сполук на організм людини за широкого застосування в ортопедичній стоматології.

REFERENCES
 1. Davidenko, V. Yu., Nidzelskyi, M. Y., Davydenko, H. M., Kuznetsov, V. V., & Chykor, V. P. (2018). Byugelne protezuvannya: navch. posіb. dlya lіkarіv-іnternіv іz fakhu «Stomatologіya», vikl. profіl. kaf. ta slukhachіv f-tіv pіslyadiplom. zakl. vishch. med. osvіti ta zakl. pіslyadiplom. osvіti III‒IV rіvnіv akreditatsії [Clasp prosthetics: textbook for interns in the specialty «Dentistry», for students of postgraduate institutions of III‒IV levels of accreditation]. Poltava: Astraya, UMSA.
 2. Kalivradzhiyan, E. S., Kalinichenko, V. S., Kalinichenko, T. P., & Kalinichenko, N. V. (2011). Primenenie nanoserebra v ortopedicheskoy stomatologii [The use of nanosilver in orthopedic dentistry]. Proceedings from Family Health in 21st Century: 15 Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia konferentsiia (2011 hoda) — 15th International Scientific and Practical Conference. (pp. 203–204). Ispaniya.
 3. Odud, M. P., & Belyaev, Ye. V. (2019). Stan gigіeni porozhnini rota ta pokazniki bіofіzichnogo doslіdzhennya rotovoi rіdini u khvorikh z defektami zubnikh ryadіv ta pri vikoristannі chastkovikh znіmnikh plastinkovikh protezіv u rіznі termіni sposterezhennya. “Ternopil Dental Summit”: Proceedings from Ternopil Dental Summit: Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia konferentsiia (23-24 travnya 2019 roku) — International Scientific and Practical Conference. (pp. 109–111). Ternopіl.
 4. Podoprigora, A. B., Kaverina, Ye. Yu., Manelyak, P. I., & Kalinichenko, V. S. (2011). Analiz svoystv bazisnykh plastmass s dobavleniem nanoserebra [Analysis of the properties of base plastics with the addition of nanosilver]. Sistemnyy analiz i upravlenie v biomeditsinskikh sistemakh — System analysis and management in biomedical systems, 10, 1, 112–113.
 5. Cherevko, A. F., Korol, D. M., Malyuchenko, M. M., & Malyuchenko, O.M. (2013). Suchasniy poglyad na fіk-satsіyu chastkovikh znіmnikh protezіv [A modern look at the fixation of partial removable dentures]. Vіsnik UMSA — UMSA Bulletin, 4, 254–258.
 6. Alt, V., Bechert, T., Steinrucke, P. Steinrücke, P., Wagener, M., Seidel, P., & Dingeldein, E. et al. (2004). An in vitro assessment of the antibacterial properties and cytotoxicity of nanoparticulate silver bone cement. Biomaterials, 25, 18, 4383-4391.
 7. Bassi, F., Mantecchini, G., Carossa, S., & Preti, G. (1996). Oral conditions and aptitude to receive implants in patients with removable partial dentures: a cross-sectional study. Part I. Oral conditions. Journal of Oral Rehabilitation, 23, 50-54.
 8. Bergman, B., Hugoson, A., & Olsson, C. (1995). A 25 year longitudinal study of patients treated with removable partial dentures. Journal of Oral Rehabilitation, 22, 595–599.
 9. Carlsson, G. E., Hedegard, B., & Koivumaa, K. K. (1962). Studies in partial dental prosthesis, III. A longitudinal study of mandibular partial dentures with double extension saddles. Acta Odontologica Scandinavica, 20, 95–119.
 10. Noronha, V. T., Paulaa, A. J. (2017). Silver nanoparticles in dentistry. Dental Materials, 33, 10, 1110–1126.
 11. Rocha, E. P., Francisco, S. B., Del Bel Cury, A. A., & Cury, J. A. (2003). Longitudinal study of the influence of removable partial denture and chemical control on the levels of Streptococcus mutans in saliva. Journal of Oral Rehabilitation, 30, 131–138.
 12. Schwalm, C. A., Smith, D. E., & Erickson, J. D. (1977). A clinical study of patients 1 to 2 years after placement of removable partial dentures. Journal of Prosthetic Dentistry, 38, 380-391.
 13. Tomlin, H. R., & Osborne, J. (1961). Cobalt-chromium partial dentures. A clinical survey. British dental journal, 111, 307–310.
 14. Yeung, A. L., Lo, E. C., Chow, T. W., & Clark, R. K. (2000). Oral health status of patients 5-6 years after place-ment of cobalt-chromium removable partial dentures. Journal of Oral Rehabilitation, 27, 3, 183–189.
Короткая ссылка на эту статью: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=6648

Оставить комментарий

You must be logged in to post a comment.