ОЖИРІННЯ ЯК СКЛАДОВА МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ТА СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТА

PUMTS. 2020; 38(2): 31-33.
https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.02.031

Ожиріння — одне з найрозповсюдженіших у світі хронічних неінфекційних захворювань; чинник, який сприяє розвитку атерогенної дисліпідемії та інсулінорезистентності — основних складо¬вих метаболічного синдрому, а отже, й тяжкої неінфекційної патології, у тому числі цукрового діабету 2 типу, серцево-судинної патології, атеросклерозу та різних форм раку. Останнім часом усе частіше повідомляється про існування взаємозв’язку між розвитком інсулінорезистентно¬сті та запально-дистрофічними змінами пародонта, які є інсулінозалежними. Досить детально досліджено характер патологічних змін пародонта за наявності цукрового діабету 2 типу, який розвивається на тлі метаболічного синдрому. Але даних щодо частоти та характеру пато¬логії пародонта в дорослого міського населення України із надлишковою вагою різного ступеня без наявності цукрового діабету 2 типу недостатньо, що й зумовило актуальність цього дослі¬дження. У процесі роботи було оглянуто 56 осіб із надлишковою вагою різного ступеня. Виявлено, що захворювання пародонта реєструється в 77 % пацієнтів цієї категорії, які навіть суб’єктив¬но пов’язують виникнення «проблем із яснами» зі збільшенням маси тіла. Отримані результати свідчать про необхідність проведення подальших наукових досліджень у напрямі деталізації особ- ливостей клінічного перебігу, діагностики та лікування різних видів патології пародонта в осіб із різною масою тіла, а в практичному плані визначають доцільність запровадження до алгорит¬му обстеження осіб із ожирінням обов’язкового огляду лікаря-пародонтолога.

REFERENCES
  1. Butrova, S. A. (2001). Metabolicheskij sindrom: patogenez, klinika, diagnostika, podhody k lecheniy [Metabolic syndrome: pathogenesis, clinical features, diagnosis, treatment approaches]. Russkyi medytsynskyi zhurnal — Russian Medical Journal, 9, 56–61.
  2. Butrova, S. A. (2000). Metabolicheskij sindrom i rol abdominalnogo ozhireniya v ego razvitii, saharnyj diabet 2 tipa [Metabolic syndrome and the role of abdominal obesity in its development, type 2 diabetes] / I. I. Dedova (Ed.). Moscow.
  3. Dmitrieva, L. A. (2004). Sovremennye predstavleniya o roli mikroflory v patogeneze zabolevanij parodonta [Modern ideas about the role of microflora in the pathogenesis of periodontal diseases]. Parodontologiya — Periodontology, 1, 8–15.
  4. Pindus, T. A. (2018). Vliyanie metabolicheskogo sindroma na stomatologicheskij status pacientov s hronicheskim generalizovannym parodontitom [The effect of metabolic syndrome on the dental status of patients with chronic generalized periodontitis]. Proceedings from New and traditional in the research of modern representatives of medical science: Mіzhnarodna naukovo–praktichna konferencia (23–24 lutogo 2018 roku) — International Scientific and Practical Conference (pp. 41–98). Lvіv.
  5. Pindus, T. A., & Denga, O. V. (2017). Rasprostranennost i struktura osnovnyh stomatologicheskih zabolevanij u pacientov s metabolicheskim sindromom [Prevalence and structure of major dental diseases in patients with metabolic syndrome]. Innovacii v stomatologii — Innovations in Dentistry, 1, 53–68.
  6. Tronko, M. D., Luchickij, E. V., & Pankіv, V. І. (2005). Endokrinnі aspekti metabolіchnogo sindromu [Endocrine aspects of metabolic syndrome]. Kyiv‒Chernivci.
  7. American Diabetes Association: Clinical practice recom-mendations. (2002). Diabetes Care, 25, 2, 33–39.
  8. Weyer, C., Pratley, R. E., & Tataranni, P. A. (2002). Role of insulin resistance and insulin secretory dysfunction in the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus: lessons from cross– sectional, prospective, and longitudinal studies in Pima Indians. Current Opinion in Endocrinology and Diabetes, 9, 3, 130–138.
  9. Wadden, T. A., Berkowitz, R. I., Womble, L. G., Sarwer D. B., Phelan, S., & Cato, R. K., et al. (2005). Randomized trial of lifestyle modification and pharmacotherapy for obesity. The New England Journal of Medicine, 353, 2, 2111–2121. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.02.034
Короткая ссылка на эту статью: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=6620

Оставить комментарий

You must be logged in to post a comment.