Зміст номера 37 (1/2020)

Політика та стратегія в галузі охорони здоров’я

Л. К. Пархоменко, Л. А. Страшок, Е. М. Завеля, М. Ю. Ісакова, А. В. Єщенко

ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ НА ШЛЯХУ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ

Медична освіта

І. Ю. Литовченко, Е. В. Ніколішина, Н. М. Іленко, Ю. В. Сідаш

ТЕСТОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ: ТОЧКА ЗОРУ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ

Л. Б. Романюк, Н. Я. Кравець

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ

Сучасні проблеми медицини

О. А. Опарін, І. О. Балаклицька

РОЛЬ МЕЛАТОНІН-СЕРОТОНІНОВОЇ СИСТЕМИ В МЕХАНІЗМАХ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ІЗ СУПУТНЬОЮ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЮ ДИСТОНІЄЮ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

В. А. Штельмах, М. С. Бринза

КЛІНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ В ГОСТРИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ РАДІОЧАСТОТНОЇ АБЛЯЦІЇ ФІБРИЛЯЦІЇ ТА ТРІПОТІННЯ ПЕРЕДСЕРДЬ

В. Й. Калашніков

СТАН АРТЕРІАЛЬНОЇ ТА ВЕНОЗНОЇ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ РІЗНИМИ ВИДАМИ ГОЛОВНОГО БОЛЮ

Т. Г. Кривоніс

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО РЕАГУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ПАЦІЄНТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕТАПУ ЗАХВОРЮВАННЯ

К. А. Косенко

СПЕЦИФІКА ДЕПРЕСИВНОГО РЕАГУВАННЯ У ПРЕДСТАВНИКІВ КОМАНДНОГО СКЛАДУ МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО І ПАСАЖИРСЬКОГО ФЛОТІВ

Р. І. Ісаков

ВАРІАТИВНІСТЬ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПСИХОПАТОЛОГІЧНОЇ СИМПТОМАТИКИ ТА ПРОЯВІВ МАКРОСОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ У ЖІНОК ІЗ ДЕПРЕСИВНИМИ РОЗЛАДАМИ РІЗНОГО ҐЕНЕЗУ

В. Г. Чернуський, М. М. Попов, Г. В. Летяго, О. Л. Говаленкова, Т. В. Євдокимова, А. М. Попова

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН ЯК МОДЕЛЬ ДЛЯ УТОЧНЕННЯ ЕТІОПАТОҐЕНЕЗУ ТА ПРЕПАРАТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПРОТОКОЛУ ЛІКУВАННЯ

О. С. Іванов, С. О. Кондратов, С. І. Скляр, Г. В. Цапко

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ В ДОЗІ DL100 ТА DL50 НА МЕХАНІЗМИ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ КЛІТИН ЕРИТРОЦИТАРНОГО РЯДУ КУЛЬТУРИ КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ ЩУРІВ IN VITRO

Наукові огляди та клінічні лекції

О. М. Хвисюк, С. Б. Павлов, В. І. Савенков, Г. Б. Павлова

ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ЯК ЧАСТИНА ПАТОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

В. В. Дудник

СУЧАСНИЙ СТАН СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТРАНГУЛЯЦІЙНОЇ АСФІКСІЇ

Дискусії

В. Й. Лисенко, С. В. Лисенко

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ПЛАТФОРМА ПІЗНАННЯ ОСНОВНИХ МЕДИЧНИХ ТА ФІЛОСОФСЬКИХ ДОКТРИН У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ТА КРУГОЗОРУ МАЙБУТНІХ ВЧЕНИХ

Трибуна молодого вченого

А. М. Швець, І. С. Аржанніков, Т. В. Гаврилова, Ю. М. Швець

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ

Короткая ссылка на эту статью: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=6031

Оставить комментарий

You must be logged in to post a comment.