THE IMPACT OF IMMUNE MECHANISMS IN THE PATHOGENESIS OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS

PUMTS. 2019; 36(4): 56-59.
https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.056

Full text (PDF)

In this paper the development of odontogenic foci of infection in the form of various nosological forms of chronic periodontitis is highlighted and observed in persons with general somatic diseases, which may be accompanied by changes in indicators of immunity at the general and local levels. It should be noted that the chronicity of the inflammatory process in the periodontium is a complex immunopathological process, which is influenced by the functional activity of immunocompetent cells, the production of certain immunoglobulins, cytokines, pathogenetic immune complexes and adhesive molecules and the like. The authors have proved the need for a detailed study of the immunopathological development of inflammation in the surrounding apical tissues of the teeth, T and B cell level of local immunity, for the purpose of correct pathogenetic treatment for the preservation of teeth with chronic apical periodontitis.

REFERENCES
 1. Mitronin, A.V. (2005). Printsipyi, metodyi i sredstva lecheniya hronicheskogo periodontita pri kompleksnoy reabilitatsii patsientov. [Principles, methods and methods of treatment of chronic periodontitis in complex rehabilitation of patients]. Stomatologiya, 84, 60, 67-74 [in Russian].
 2. Priyma, N.V. (2010). Kompleksnyiy podhod k lecheniyu periodontita u bolnyih hronicheskim pielonefritom [A comprehensive approach to the treatment of periodontitis in patients with chronic pyelonephritis]. Endodontist, 2, 4, 14-16 [in Russian].
 3. Robustova, T.G., Mitronin, A.V. (2007). Hronicheskiy apikalnyiy periodontit, prichinno-sledstvennaya svyaz ochagov infektsii s soputstvuyuschimi zabolevaniyami [Chronic apical periodontitis, causality of foci of infection with concomitant diseases]. Rossiyskiy stomatologicheskiy zhurnal, 1, 38-42 [in Russian].
 4. Shcherbyna, I.M. (1999). Osoblyvosti perebihu ta likuvannia khronichnoho periodontytu u pidlitkiv, infikovanykh tuberkulozom [Features of the course and treatment of chronic periodontitis in adolescents infected with tuberculosis] Extended abstract of candidate’s thesis. Poltava [in Ukrainian].
 5. Yudina, N.A. (2010). Profilaktika i lechenie stomatologicheskih zabolevaniy u patsientov s ishemicheskoy boleznyu serdtsa (eksperimentalno-klinicheskoe issledovanie) [Prevention and treatment of dental diseases in patients with ischemic heart disease]. (experimental clinical study) Extended abstract of candidate’s thesis. Minsk [in Russian].
 6. Tkachenko, P.I., Mytchenok, M.P., Sidash, Yu.V. (2013). Kompleksnyi pidkhid do likuvannia khronichnoho hranuliuiuchoho periodontytu u khvorykh na tsukrovyi diabet II typu [A comprehensive approach to the treatment of chronic granulating periodontitis in patients with type II diabetes]. Visnyk problem biolohii i medytsyny, Vol. 1, 1,98, 252-256 [in Ukrainian].
 7. Sashkina, T.I., Porfiriadis, M.P., & Volozhin, A.I. (2008). Rol immunnoy sistemyi v razvitii giperergicheskogo vospalitelnogo protsessa v chelyustno-litsevoy oblasti [The role of the immune system in the development of the hyperergic inflammatory process in the maxillofacial region]. Stomatologiya, 6, 4-8 [in Russian].
 8. Tkachenko, P.I., Gogol, A.M. (2002). Mestnyie zaschitnyie reaktsii polosti rta pri vospalitelnyih zabolevaniyah chelyustno-litsevoy oblasti [Local protective reactions of the oral cavity in inflammatory diseases of the maxillofacial region]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii, 2, 2, 4, 20-23 [in Ukrainian].
 9. Cherkashin, S.I. (1991). Patogenez, diagnostika, prognozirovanie i lechenie hroniosepticheskih sostoyaniy pri periapikalnoy ochagovoy infektsii [Pathogenesis, diagnosis, prognosis and treatment of chronioseptic conditions in periapical focal infection] Extended abstract of candidate’s thesis. Kiev [in Ukrainian].
 10. Poletaev, A.B. (2008). Immunofiziologiya i immunopatologiya [Immunophysiology and immunopathology]. Izbrannyie glavyi. Moscow: MIA [in Russian].
 11. Liapatas, S., Nakou, M., Rontogianni, D. (2003). Inflammatory infiltrate of chronic periradicular lesions: an immunohistochemical study. Int. Endod. J.,36, 7, 464-471.
 12. Metody klinichnykh ta eksperymentalnykh doslidzhen v medytsyni [Methods of clinical and experimental research in medicine]. (2003). I. P. Kaidashev (red.). Poltava: Polimet [in Ukrainian].
 13. Petit, M.D, Hovenkamp, A.E, & Miedema, F. (2001). Phenotypical and functional analysis of T cells in periodontitis. J. Periodontal Res.,36, 4, 214-220.
 14. Erciyas, K., Orbak, R., & Kaya, H. (2006). The changes in T-lymphocyte subsets following periodontal treatment in patients with chronic periodontitis. J. Periodontal Res.,41, 3, 165-170.
 15. Donati, M., Liljenberg, B., & Berglundh, T. (2009). B-1a cells and plasma cells in periodontitis lesions. J. Periodontal Res, 44, 5, 683-688.
 16. Karaulov, A.V, Zemskov, A. M, Zemskov, V. M. (2002). Klinicheskaya immunologiya i allergologiya: ucheb. posobie dlya sistemyi poslevuz [Clinical immunology and allergology: textbook for postgraduate doctors]. A.V. Karaulov (red.). Moscow: MIA [in Russian].
 17. Lebedev, K. A, Ponyakina, I.D. (1990). Immunogramma v klinicheskoy praktike [Immunogram in clinical practice]. Moscow: Nauka [in Russian].
 18. Zharkova, O. A. (2006). Immunologicheskie i mikrobiologicheskie aspektyi hronicheskih periodontitov [Immunological and microbiological aspects of chronic periodontitis]. Vestnik Vitebskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta, 5, 3, 105 [in Russian].
 19. Sheshukova, O. V. (2009). Vyznachennia uchasti imunotsytiv u protsesakh rezorbtsii koreniv tymchasovoho zuba pry khronichnomu zapalnomu protsesi v periodonti [Determination of the participation of immunocytes in the processes of resorption of the roots of the temporary tooth in chronic inflammatory process in the periodontium]. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh, 5, 47-48 [in Ukrainian].
 20. Kabak, S. L. (2005). Mediatoryi lokalnoy rezorbtsii kostnoy tkani pri hronicheskom apikalnom (verhushechnom) periodontite [Mediators of local bone resorption in chronic apical (apical) periodontitis]. Sovremennaya stomatologiya – Modern Dentistry, 4, 20-26. [in Russian].
 21. Sheshukova, O. V. (2006). Zviazok mizh naiavnistiu parodontopatohennoi infektsii u korenevykh kanalakh i histolohichnymy osoblyvostiamy hranuliatsiinoi tkanyny pry khronichnomu periodontyti tymchasovykh zubiv [Relationship between the presence of periodontal pathogenic infection in root canals and histological features of granulation tissue in chronic periodontitis of temporary teeth]. Visnyk problem biolohii i medytsyny – Problems of Biology and Medicine Journal, 2, 413-416 [in Ukrainian].
 22. Drannik, H. M, Prylutskyi, Chop`iak, V. V. (2006). Klinichna imunolohiia ta alerholohiia [ Clinical immunology and allergology]. H.M. Drannik (red.). Kyiv: Zdorovia [in Ukrainian].
 23. Yamaguchi, M, Kasai, K. (2005). Inflammation in periodontal tissues in response to mechanical forces. Arch. Immunol Ther. Exp. (Warsz), 53, 5, 388-398.
 24. Mitronin, A.V, Robustova, T. G, Maksimovskiy, Yu. M. (2005). Kliniko-immunologicheskaya harakteristika destruktivnyih form hronicheskogo periodontita [Clinical and immunological characteristics of destructive forms of chronic periodontitis]. Rossiyskiy stomatologicheskiy zhurnal – Russian Dentistry Journal, 1, 29-34 [in Russian].
 25. Tkachenko, P. I, Kaidashev, Miakushko, A. V. (2009). Sposib otsinky klitynnoho imunitetu peryferiinoi krovi slyzovoi obolonky porozhnyny rota v diliantsi perekhidnoi skladky prysinku rotovoi porozhnyny [Method for evaluating cellular immunity of peripheral blood of oral mucosa in the region of transitional fold of oral cavity]. Patent Ukrainy № 40851 [in Ukrainian].
 26. Napolnikov, L. V, Slavinskiy, A. A, Aksenova, T. V. (2005). Kompyuternaya morfometriya markerov azurofilnoy zernistosti neytrofilov krovi u patsientov s ostryim apikalnyim periodontitom [Computer morphometry of markers of azurophilic granularity of blood neutrophils in patients with acute apical periodontitis]. Sovremennaya stomatologiya – Modern Dentistry, 2, 65-67 [in Russian].
 27. Haitov, R. M, Pinegin, B. V, Yarilin, A. A. (2009). Rukovodstvo po klinicheskoy immunologii. Diagnostika zabolevaniy immunnoy sistemyi [A guide to clinical immunology. Diagnosis of diseases of the immune system]: rukovodstvo dlya vrachey – a guide for doctors. Moscow: GEOTAR-Media [in Russian].
 28. Poletaev, A. B. (2007). Klinicheskaya i laboratornaya immunologiya [A guide to clinical immunology. Diagnosis of diseases of the immune system]. Izbrannyie lektsii – Selected lectures. Moscow: MIA [in Russian].
 29. Nikolyshyn, A. K. (2012). Terapevtychna stomatolohiia [Therapeutic dentistry]: pidruch. dlia studentiv stomat. fak. vyshch. med. navch. zakl. IV rivnia akredytatsii. 2-e vyd, vypr, dop. Vinnytsia: Nova knyha [in Ukrainian].
 30. Sidash, Yu.V. (2010). Dynamika imunolohichnykh pokaznykiv kapiliarnoi krovi u khvorykh z khronichnym verkhivkovym periodontytom [Dynamics of immunological parameters of capillary blood in patients with chronic apical periodontitis]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii – Up-to-date Problems of Modern Medicine: Bulletin of Ukraine Medical Stomatological Academy, 10, 1 (29), 170-173 [in Ukrainian].
 31. Shuhorova, Yu. A. (2008). Kliniko-immunologicheskie aspektyi i optimizatsiya metodov povtornogo lecheniya hronicheskih form periodontitov [Clinical-immunological aspects and optimization of methods of re-treatment of chronic forms of periodontitis]. Extended abstract of candidate’s thesis. Samara [in Russian].
Короткая ссылка на эту статью: http://promedosvity.in.ua?lang=en&p=5432

Оставить комментарий

You must be logged in to post a comment.