Зміст номера 34 (2/2019)

ПОЛІТИКА ТА СТРАТЕГІЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Канд. мед. наук Т. В. Пересипкіна, канд. мед. наук Т. П. Сидоренко*, Г. І. Голубнича, А. М. Пересипкіна*

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

МЕДИЧНА ОСВІТА

Доц. С. І. Бойцанюк, доц. М. С. Залізняк, доц. Н. В. Манащук, доц. Н. В. Чорній

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Академік НАМН України, проф. О. Є. Лоскутов, канд. мед. наук С. Л. Лушня

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ З ДИСЦИПЛІНИ «ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ» З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПУ ПРОБЛЕМНОСТІ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ

Доц. О. В. Кравець

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ СЕРЕДНЬОГО ХІРУРГІЧНОГО РИЗИКУ В НЕВІДКЛАДНІЙ АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ

Доц. М. В. Лизогуб

РЕАКЦІЇ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ ПРИ ПОВОРОТІ ПАЦІЄНТА НА ЖИВІТ НА ТЛІ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ АНЕСТЕЗІЇ

Т. С. Главатських, доц. Н. В. Макієнко, С. В. Степанова*

ІНФЕКЦІЙНИЙ ЕНДОКАРДИТ ПРОТЕЗОВАНОГО МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Проф. І. М. Фуштей, О. М. Байдужа, доц. Є. В. Сідь

ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ II СТАДІЇ ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ

Проф. Л. А. Страшок, доц. О. В. Бузницька

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СТАТИЧНОЇ ГЕПАТОСЦИНТИГРАФІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У ПІДЛІТКІВ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

Проф. В. В. Макаров, проф. О. І. Цівенко*, канд. мед. наук В. В. Цодіков, Д. Ю. Мельник

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ МАРКЕРІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ЛІМФОРЕЇ ПІСЛЯ МАСТЕКТОМІЇ

Доц. В. О. Бабалян

АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЇ ГОСПІТАЛЬНОЇ ЛЕТАЛЬНОСТІ ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ З ОЦІНКОЮ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ ASA

Проф. В. В. Макаров, д-р мед. наук В. В. Камарчук*, канд. мед. наук В. В. Цодіков

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКОНАННІ МАСТЕКТОМІЇ

Доц. І. М. Сикал, канд. мед. наук В. М. Ольховська

ВНУТРІШНЬОМАТКОВІ СИНЕХІЇ

В. З. Микитин*, проф. В. В. Бойко, В. Я. Пак*, проф. В. В. Макаров**, Д. М. Пиндзин*

ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ У ХВОРИХ НА СПАЙКОВУ НЕПРОХІДНІСТЬ КИШЕЧНИКУ

НАУКОВІ ОГЛЯДИ ТА КЛІНІЧНІ ЛЕКЦІЇ

Т. В. Золотарьова, О. О. Прохорова, доц. М. С. Бринза, проф. О. В. Більченко*

КАТЕТЕРНА АБЛЯЦІЯ В РАЗІ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ І СУПУТНЬОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЕВІ-ПРАКТИКУ

Доц. Н. О. Федоренко, проф. Е. П. Яроцька

ПРОБЛЕМИ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТЮТЮНОПАЛІННЯ У СПОРТСМЕНІВ

Проф. І. О. Вороньжев, С. В. Лімарєв*, канд. мед. наук Ю. А. Коломійченко, С. М. Пальчик

ОСОБЛИВОСТІ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ ПНЕВМОЦИСТНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ТА ХВОРИХ НА СНІД

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

О. В. Бєлих

МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНОГО АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ

Коротке посилання на цю статтю: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=3829

Залишити коментар

You must be logged in to post a comment.