FEATURES OF THE USE OF ELECTROSURGICAL TECHNOLOGIES IN THE IMPLEMENTATION OF MASTECTOMY

PUMTS. 2019; 34(2): 74-79

https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.074

Full text (PDF)

The results of treatment of 78 patients with breast cancer during 2006 to 2016 years were presented in this research. We used high-frequency electrosurgical welding and contactless thermal jetting of living tissue in surgical wound during the mobilization of breast and performing limphodisektion to prevent the postmastectomy lymphorrhea for them. Our experience in the use of non-contact thermal jet treatment in the surgical treatment of breast cancer showed their high efficacy in stopping bleeding and lymphorrhea from vessels with a caliber of up to 3 mm, the results of our study showed. After the stage of radical mastectomy of the removal of the mammary gland was completed and lymphodissection was performed using cutting and coagulation modes, targeted hemo-and lymphostasis and washing of the surgical wound with an antiseptic solution were performed.

The using of high-frequency electrosurgical welding and contactless thermal jetting of living tissue in surgical wound during the mobilization of breast and performing limphodisektion are a significant intraoperative method of preventing the development of volumic and long-term postmastectomy lymphorrhea.

REFERENCES
 1. Paton, B. E., Krivtsun, I. V., & Marinskiy, A. V. et al. (2013). Vyisokochastotnaya svarka i termicheskaya obrabotka zhivyih tkaney v hirurgii [High-frequency welding and thermal treatment of living tissues in surgery]. Nauka i praktika — Science and practice, 1, 25–40 [in Ukrainian].
 2. Nichitaylo, M. Yu., Zagriychuk, M. S., & Litvin, O. I. et al. (2014). Zastosuvannya metodu zvaryuvannya m’yakih zhivih tkanin pri vikonanni limfadenektomiyi u hvorih na zloyakisni novoutvorennya golivki pidshlunkovoyi zalozi [Application of the method of welding of soft living tissues in performing lymphadenectomy in patients with malignant tumors of the pancreas]. ″Svarka i termicheskaya obrabotka zhivyih tkaney; teoriya, praktika, perspektivyi″ —″Welding and heat treatment of living tissues; theory, practice, perspectives″. Proceedings from Devyataya nauchno-prakticheskaya konferentsiya — The ninth scientific-practical conference. Kiyiv [in Ukrainian].
 3. Kuklin, I. A. (2009). Hirurgicheskoe lechenie opuholey molochnoy zhelezyi [Surgical treatment of breast tumors]. Onkohirurgiya — Oncological surgery, 1, 43–45 [in Russian].
 4. Lapach, S. N., Chubenko, A. V., & Babich, P. N. (2001). Statisticheskie metodyi v mediko-biologicheskih issledovaniyah s ispolzovaniem Exel [Statistical methods in biomedical research using Exel]. Kiyiv: Morion [in Ukrainian].
 5. Nakaz MOZ Ukrayini vid 30.06.2015 № 396 Unifikovaniy klinichniy protokol pervinnoyi, vtorinnoyi (spetsializovanoyi), tretinnoyi (visokospetsializovanoyi) medichnoyi dopomogi ″Rak molochnoyi zalozi″ [The order of the Ministry of Health of Ukraine on June 30, 2015 No. 396 of the Uniform Clinical Protocol of the First, Secondary (Specialized), Third (Highly Specialized) Medical Assistance “Mammary cancer”] [in Ukrainian].
 6. Shvedavchenko, A. I., Vyisotskaya, I. V., & Mihaylenko, O. S. et al. (2009). Nekotoryie aspektyi anatomii podmyishechnyih limfaticheskih uzlov [Some aspects of the anatomy of axillary lymph nodes]. Opuholi zhenskoy reproduktivnoy sistemyi — Tumors of the female reproductive system, 1, 21–23 [in Russian].
 7. Druzhkov, O. B., Druzhkov, B. K., & Gataullin, I. G. et al. (2010). Optimizatsiya rezektsionnyih metodov hirurgicheskogo komponenta v kompleksnom lechenii raka molochnoy zhelezyi [Optimization of resection methods of the surgical component in the complex treatment of breast cancer]. Meditsinskiy almanah — Medical Almanac, 3, 59–62 [in Russian].
 8. Paton, B. E., & Ivanova, O. N. (2009). Tkanesohranyayuschaya vyisokochastotnaya elektrosvarochnaya hirurgiya: Atlas [Tissue-Preserving High-Frequency Electric Welding Surgery: Atlas]. Kiyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
 9. Suhin, I. A., Hudetskiy, I. Yu., & Furmanov, Yu. O. et al. (2014). Porivnyalna harakteristika vplivu na parenhimatozni organi visokotemperaturnih bezkontaktnih metodiv zdiysnennya gemostazu. Eksperimentalne doslidzhennya [Comparative characteristics of the effect on the parenchymatous organs of high-temperature contactless methods of hemostasis. Experimental study]. ″Svarka i termicheskaya obrabotka zhivyih tkaney; teoriya, praktika, perspektivyi″ —″Welding and heat treatment of living tissues; theory, practice, perspectives″. Proceedings from Devyataya nauchno-prakticheskaya konferentsiya — The ninth scientific-practical conference. Kiyiv [in Ukrainian].
 10. Ivanov, I. V., Semiglazov, V. F., & Krivorotko, P. V. et al. (2006). Sovremennyie aspektyi vakuumnogo drenirovaniya ran posle operatsiy na molochnoy zheleze [Modern aspects of vacuum drainage of wounds after operations on the mammary gland]. Annalyi hirurgii — Annals of Surgery, 1, 34–36 [in Russian].
 11. Malyigin, S. E., Malyigin, E. N., & Peterson, S. B. et al. (2008). Sovremennyie aspektyi hirurgicheskogo lecheniya raka molochnoy zhelezyi [Current aspects of the surgical treatment of breast cancer]. Vestnik novyih meditsinskih tehnologiy — Bulletin of new medical technologies, 2, 167–170 [in Russian].
Короткая ссылка на эту статью: http://promedosvity.in.ua?lang=en&p=3800

Оставить комментарий

You must be logged in to post a comment.