ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ У ХВОРИХ НА СПАЙКОВУ НЕПРОХІДНІСТЬ КИШЕЧНИКУ

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева АМН України», Харків, *Сумський державний університет, Суми, **Харківський національний медичний університет

З метою оцінки діагностичної цінності різних видів інструментальних досліджень та розробки послідовності діагностичних заходів при гострій спайковій непрохідності кишечнику проведено аналіз результатів обстеження 35 пацієнтів. Комплексне обстеження включало з’ясування скарг, збір анамнезу, клініко-біохімічні аналізи. Комплекс інструментальних методів досліджень включав: рентгенологічне дослідження, ультразвукове дослідження (УЗД), ендовідеолапароскопію. Оцінювали чутливість, специфічність і точність методів. Установлено, що найбільш інформативними в діагностиці спайкової непрохідності кишечнику є УЗД і ендовідеолапароскопія, яку можливо трансформувати в лікувальну. Розроблено діагностичний алгоритм. Після проведення традиційних методів обстеження: клініко-лабораторних, УЗД та оглядової рентгенографії органів черевної порожнини і підтвердження діагнозу гостра спайкова непрохідність кишечнику (ГСНК) хворому виконували оперативні втручання, характер і обсяг яких залежав від термінів захворювання, кількості перенесених втручань і розповсюдженості спайкового процесу. За відсутності УЗД і рентгенологічних симптомів ГСНК проводили фіброезофагогастродуоденоскопію, відеолапароскопію (якщо термін від початку захворювання не перевищував 12 год), за наявності спайкового процесу IIIIV ступеня хворому виконували пробу Шварца. При підтвердженні діагнозу спайкової кишкової непрохідності виконували екстрене оперативне втручання.

Коротке посилання на цю статтю: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=3781

Залишити коментар

You must be logged in to post a comment.