АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ СЕРЕДНЬОГО ХІРУРГІЧНОГО РИЗИКУ В НЕВІДКЛАДНІЙ АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ

Одним з головних чинників несприятливих клінічних результатів лікування хворих в ургентній абдомінальній хірургії є гіповолемія. Зниження об’єму циркулюючої крові зумовлює розвиток гемодинамічних та тканинних порушень, формує розвиток поліорганної недостатності/дисфункції. Головним методом лікування гіповолемії є інфузійна терапія. Для визначення ефективності періоперативного рестриктивного режиму інфузійної терапії обстежено 50 хворих на невідкладну патологію органів черевної порожнини, які оперовані в ургентному порядку лапаратомно. Рівень похідної гіповолемії у хворих відповідав помірній, ступінь хірургічного ризику — середній. Оцінювали кількість та ступінь тяжкості післяопераційних ускладнень, тривалість лікування у відділенні інтенсивної терапії та стаціонарі. Установлено, що проведення періоперативного рестриктивного режиму інфузійної терапії збігається з розвитком 12 % післяопераційних ускладнень першого та другого класу, середньою тривалістю лікування у відділенні інтенсивної терапії — 2,5 ± 0,3 доби, стаціонарі — 12,3 ± 1,2 доби. Це забезпечує безпечний профіль періопераційного періоду у хворих із невідкладною патологією органів черевної порожнини.

Коротке посилання на цю статтю: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=3777

Залишити коментар

You must be logged in to post a comment.