РЕАКЦІЇ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ ПРИ ПОВОРОТІ ПАЦІЄНТА НА ЖИВІТ НА ТЛІ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ АНЕСТЕЗІЇ

Анестезія в положенні на животі може супроводжуватися серйозними змінами гемодинаміки, що зумовлені як самим положенням, так і впливом анестетиків. Вивчені зміни гемодинаміки у 110 вертебрологічних пацієнтів, що були оперовані в положенні на животі в умовах внутрішньовенної анестезії (пропофол/фентаніл): у положенні на спині, у положенні на животі через 5 та через 20 хв після повороту на живіт. За добу до операції вивчені ті ж реакції та виявлені пацієнти з лабільним режимом кровообігу при зміні положення тіла з напруженою симпатоадреналовою компенсацією. Поворот неанестезованих пацієнтів із положення на спині в положення на животі супроводжується постуральними реакціями кровообігу: підвищенням питомого периферичного судинного опору та середнього артеріального тиску, зниженням серцевого індексу. Найбільш значущі ці реакції у більш молодих пацієнтів із підвищеним індексом маси тіла. Використання в цих пацієнтів загальної внутрішньовенної анестезії хоча й викликає пригнічення компенсації, проте не призводить до критичних розладів гемодинаміки.

Коротке посилання на цю статтю: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=3771

Залишити коментар

You must be logged in to post a comment.