ІНФЕКЦІЙНИЙ ЕНДОКАРДИТ ПРОТЕЗОВАНОГО МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Незважаючи на істотний прогрес в діагностиці та лікуванні інфекційного ендокардиту, як і раніше відзначається збільшення кількості хворих на це захворювання при високих показниках рівня смертності. Мета роботи — аналіз клінічного спостереження розвитку інфекційного ендокардиту протезованого мітрального клапана в пацієнтки з тривалим безсимптомним перебігом хвороби Барлоу і подальшим розвитком клінічно значущої мітральної регургітації із серцевою декомпенсацією, що стало основою для проведення оперативного втручання. У процесі комплексного фізикального, лабораторно-інструментального обстеження було виявлено відсутність діагностично значущих критеріїв інфекційного ендокардиту, що поставило діагноз протезного інфекційного ендокардиту під сумнів. Аналіз даного випадку підтверджує необхідність проведення первинної антибіотикопрофілактики на етапі протезування клапана та вторинної профілактики при амбулаторних медико-санітарних втручаннях.

Коротке посилання на цю статтю: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=3765

Залишити коментар

You must be logged in to post a comment.