ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ II СТАДІЇ ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Артеріальні судини є одними з найбільш ранніх органів-мішеней, що вражаються при гіпертонічній хворобі. Одним із ранніх і ключових уражень при артеріальній гіпертензії є порушення судинного ендотелію, що призводить до формування ендотеліальної дисфункції.

Визначення рівнів та динаміки маркерів ендотеліальної дисфункції в пацієнтів із гіпертонічною хворобою ІІ стадії є актуальним, що визначило мету даного дослідження.

За отриманими результатами дослідження були зроблені висновки: у пацієнтів із гіпертонічною хворобою відзначається розвиток ендотеліальної дисфункції, яка посилюється при II стадії захворювання; комбінація інгібітора ангіотензин перетворюючого ферменту та дигідропіридинового антагоністу кальцію є ефективною комбінацією щодо зниження артеріального тиску і корекції ендотеліальної дисфункції; додавання до гіпотензивної терапії статину призводить до більш вираженого зниження ендотеліну-1 та підвищення продукції NO.

Коротке посилання на цю статтю: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=3754

Залишити коментар

You must be logged in to post a comment.