ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ II СТАДІЇ ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ

PUMTS. 2019; 34(2): 22-27

https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.022

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Артеріальні судини є одними з найбільш ранніх органів-мішеней, що вражаються при гіпертонічній хворобі. Одним із ранніх і ключових уражень при артеріальній гіпертензії є порушення судинного ендотелію, що призводить до формування ендотеліальної дисфункції.

Визначення рівнів та динаміки маркерів ендотеліальної дисфункції в пацієнтів із гіпертонічною хворобою ІІ стадії є актуальним, що визначило мету даного дослідження.

За отриманими результатами дослідження були зроблені висновки: у пацієнтів із гіпертонічною хворобою відзначається розвиток ендотеліальної дисфункції, яка посилюється при II стадії захворювання; комбінація інгібітора ангіотензин перетворюючого ферменту та дигідропіридинового антагоністу кальцію є ефективною комбінацією щодо зниження артеріального тиску і корекції ендотеліальної дисфункції; додавання до гіпотензивної терапії статину призводить до більш вираженого зниження ендотеліну-1 та підвищення продукції NO.

REFERENCES
  1. Biletskiy, S. V., Boyko, V. V., & Petrinich, O. A. et al. (2017). Endotelialna disfunktsiya ta arterialna gipertenziya [Endothelial dysfunction and hypertension]. Klinichna ta eksperimentalna patologiya — Clinical and experimental pathology, 1, 160–163 [in Ukrainian].
  2. Kolesnik, T. V., & Egorov, K. Yu. (2018). Effektivnost kombinirovannoy antigipertenzivnoy i gipolipidemicheskoy terapii u bolnyih vyisokogo serdechno-sosudistogo riska [The effectiveness of combined antihypertensive and lipid-lowering therapy in patients with high cardiovascular risk]. Novosti meditsinyi i farmatsii — News of medicine and pharmacy, 9 (661), 3–6 [in Russian].
  3. Bourque, S. L., Davidge, S. T., & Adams, M. A. (2011). The interaction between endothelin-1 and nitric oxide in the vasculature: new perspectives. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 300 (6), 1288–1295. https://doi.org/10.1152/ajpregu.00397.2010
  4. Brandes, R. P. (2014). Endothelial dysfunction and hypertension. Hypertension, 64 (5), 924–928. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.114.03575
  5. Vanhoutte, P. M., Shimokawa, H., & Feletou, M. et al. (2017). Endothelial dysfunction and vascular disease a 30th anniversary update. Acta Physiologica, 219 (1), 22–96. https://doi.org/10.1111/apha.12646
  6. Mordi, I., Mordi, N., & Delles, C. et al. (2016). Endothelial dysfunction in human essential hypertension. Journal of hypertension, 34 (8), 1464–1472. https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000000965
  7. Davenport, A. P., Hyndman, K. A., & Dhaun, N. et al. (2016). Endothelin Pharmacological reviews, 68 (2), 357–418. https://doi.org/10.1124/pr.115.011833
  8. Visco, V., Finelli, R., & Pascale, A. V. et al. (2017). Larger Blood Pressure Reduction by Fixed-Dose Compared to Free Dose Combination Therapy of ACE Inhibitor and Calcium Antagonist in Hypertensive Patients. Translational Medicine UniSa, 16, 17–23.
  9. Sun, Z. (2015). Aging, arterial stiffness, and hypertension. Hypertension, 65 (2), 252–256. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.114.03617
Короткая ссылка на эту статью: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=3754

Оставить комментарий

You must be logged in to post a comment.