FAST-TRACK АНЕСТЕЗІЯ В АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ОЖИРІННЯМ

Запорізький державний медичний університет

Для реалізації концепції Fast-track хірургії у пацієнтів з ожирінням цікавим є впровадження різних технік Fast-track анестезії. Оцінено вплив комбінованої інгаляційно-епідуральної анестезії та тотальної внутрішньовенної анестезії на відновлення 56 пацієнтів з індексом маси тіла 37 ± 6 кг/м2 після лапаротомних операцій. Засвідчено, що в групі комбінованої інгаляційно-епідуральної анестезії (n= 28), порівняно з групою тотальної внутрішньовенної анестезії (n= 28), пацієнти були раніше екстубовані (18 ± 10 проти 37 ± 14 хв, відповідно, p < 0,05), у яких розвинулося в 4 рази менше післяопераційних легеневих ускладнень (3 проти 12 випадків, відповідно, p < 0,05), більше пацієнтів відчували біль нижче 4 балів за цифровою рейтинговою шкалою (100 проти 50 % пацієнтів, відповідно, p < 0,05), більше пацієнтів відновили перистальтику кишечнику на першу добу після операції (36 проти 0 % пацієнтів, відповідно, p < 0,05) та на другу добу (90 проти 39 % пацієнтів, відповідно, p < 0,05). Висновок — комбінована інгаляційно-епідуральна анестезія може вважатися технікою Fast-track анестезії в лапаротомній абдомінальній хірургії у пацієнтів з ожирінням.

Коротке посилання на цю статтю: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=3245

Залишити коментар

You must be logged in to post a comment.