ЗАПАЛЬНІ Й ЕНДОТЕЛІАЛЬНІ ЧИННИКИ В ПРОГРЕСУВАННІ УРАЖЕНЬ ОРГАНІВ-МІШЕНЕЙ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Харківський національний медичний університет

Проаналізовано стан значення запалення й ендотеліальної функції у прогресуванні ураження органів-мішеней у разі артеріальної гіпертензії з цукровим діабетом і ожирінням. Вивчалися рівні сироваткових концентрацій цитокінів, С-реактивного білка, хемерину, ICAM-1 імунофер- ментним методом. Доведено статистично значущий вплив наведених маркерів як предикторів прогресування артеріальної гіпертензії на тлі цукрового діабету 2 типу з ожирінням. Наявність запального компонента в організмі хворих на артеріальну гіпертензію, а особливо порушення ендотеліальної функції, сприяє прогресуванню ураження органів-мішеней.

Коротке посилання на цю статтю: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=3222

Залишити коментар

You must be logged in to post a comment.