ПРИНЦИПИ ІМУНОКОРИГУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ

Наведено дані застосування імунокоригуючої терапії у дітей, хворих на бронхіальну астму. У сироватці крові виділено комплекси аутоантитіл із H1-блокаторами гістаміну першого покоління тавегілом і супрастином, оскільки їхня хімічна структура сприяє їх комплексації з білками на поверхні клітин-мішеней. Це забезпечує зняття аутоімунних реакцій у бронхолегеневій системі шляхом інгібуючої дії, які виробляють на них антиідіотипічні антитіла. Ефект імунокорекції не залежав від клінічної форми бронхіальної астми, подовжував період ремісії від 3 до 6 міс., зменшуючи частоту розвитку рецидивів бронхіальної астми в цього контингенту дітей, переводячи тяжкий перебіг бронхіальної астми в середньотяжкий, а в деяких хворих — у легкий.

Коротке посилання на цю статтю: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=3187

Залишити коментар

You must be logged in to post a comment.