БЕЗПОСЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ НЕКРОЗУ НИЗВЕДЕНОЇ КИШКИ ПІСЛЯ СФІНКТЕРОЗБЕРІГАЮЧИХ ОПЕРАЦІЙ У ХВОРИХ НА КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК

Комунальна лікувальнопрофілактична установа

«Міський міжрайонний онкологічний диспансер», м. Маріуполь

Подано результати лікування 271 пацієнта із некрозом низведеної кишки після сфінктерозберігаючих операцій у хворих на колоректальний рак. У контрольну групу ввійшли 176 пацієнтів, у досліджувану 95 хворих. Для лікування пацієнтів контрольної групи застосовували колостомію, для лікування хворих досліджуваної групи розроблену тактику лікування. Інтраопераційні ускладнення відзначено в 10,3 ± 1,8 % пацієнтів, у тому числі в 13,1 ± 2,5 % контрольної й у 5,3 ± 2,3 % досліджуваної групи (p = 0,06). Частота післяопераційних ускладнень склала, відповідно, 18,1 ± 2,3 %, у тому числі 21,6 ± 3,1 % у контрольній і 1,6 ± 3,3 % у досліджуваній. Завдяки використанню розробленої тактики лікування відмічається зменшення післяопераційної летальності у 2 рази з 12,5 ± 2,5 % (22 хворих) до 6,2 ± 2,5 % (6 пацієнтів) (p = 0,046).

Коротке посилання на цю статтю: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=2665

Залишити коментар

You must be logged in to post a comment.