ЗАСТОСУВАННЯ ІНДУКТОРА ІНТЕРФЕРОНУ (ЦИКЛОФЕРОНУ) В ПРОТОКОЛІ ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ

Зазначено, що перспективним напрямком у вдосконаленні методів терапії бронхіальної астми в дітей є включення в протокол базисної терапії імуномодулюючих препаратів. Проведено оцінку імуномодулюючих властивостей індуктора інтерферону (циклоферону) в прото- колі терапії бронхіальної астми в дітей. Подано результати досліджень: застосування індуктора інтерферону циклоферону в поєднанні з препаратами базисної терапії має імунокоригувальну дію на фагоцити: відновлення синтезу ІФН-α, ІФН-γ; по гуморальному імунітету: підвищення рівня IgA і тенденції до нормалізації показників маркерів CD+ , CD+ , CD+ у разі легкого перебігу й у випадку тенденції до нормалізації за середньотяжкого і тяжкого перебігу захворювання. Інгібуючий вплив на процес апоптозу: як на маркери його ранньої стадії sFASL (CD178) Caspase-1, так і пізніх стадій CD95 та білка Annexin V забезпечує розвиток тривалої клінічної ремісії у цього контингенту дітей.

 

Коротке посилання на цю статтю: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=2629

Залишити коментар

You must be logged in to post a comment.