СЕМІНАР ІЗ МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ (YEDITEPE UNIVERSITY HEALTHCARE INSTITUTIONS ISTANBUL / TURKEY) «СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ» до 95‐річчя від дня заснування ХМАПО

Думка видатного китайського мислителя Конфуція «Навчання без розмірковування є безглуздим, розмірковування без навчання — небезпечним!» — це своєрідне філософське підґрунтя діяльності кафедри клінічної патофізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти з моменту її утворення у лютому 2013 р. Засновник кафедри, д-р мед. наук, професор Микола Олексійович Клименко, відомий також у наукових колах як голова Харківського товариства патофізіологів, член Міжнародного товариства з патофізіології, започаткував важливу традицію — поширювати досвід та набувати знання на міжнародних наукових форумах. Упродовж 2013–2016 років вийшли друком 2 монографії (Німеччина, Туреччина), видано 115 наукових праць, працівники кафедри брали участь у наукових форумах України, Польщі, Чехії, Болгарії, Великої Британії.
Досвід, набутий науковцями, передається широкому загалу клініцистів під час лекційних занять, що озброює сучасного лікаря знаннями з етіології, патогенезу, профілактики, діагностики.
Сьогодні один із наукових напрямів роботи кафедри стосується експериментальних досліджень та малотравматичних технологій у хірургії із застосуванням лазерної техніки й фотодинамічної терапії. Цю практику успішно застосовують у багатьох медичних закладах світу, зокрема, в клініках університету YEDITEPE UNIVERSITY HEALTHCARE INSTITUTIONS Istanbul/ Turkey (Туреччина).
Перша зустріч із турками була в січні 2016 р. і 15–22 січня 2017 р. в м. Стамбул (Туреччина) Враховуючи рекомендації Міністерства науки та  освіти України про  обов’язкове стажування за кордоном фахівців, які отримують вчені звання доцента та професора, наукове зібрання кафедри вирішило набувати досвід у клініках цього університету в Стамбулі. Перша зустріч із колегами Туреччини Dr. Altan Alim, Assoc. Prof. Dr. Zehra Eren відбулася 15–22 січня 2017 р. в м. Стамбул. Після форуму учасникам були видані міжнародні сертифікати. Під час стажування науковці кафедри ознайомилися з ринковою системою надання медичної допомоги у Туреччині. Дуже цікавими були відвідування та робота в університеті YEDITEPE UNIVERSITY HEALTHCARE INSTITUTIONS у Стамбулі.
Крім того, робота у клініках університету поширила досвід із надання високоякісної медичної допомоги населенню, яка стосувалася третинної профілактики, тобто профілактики ускладнень. Вражаючим було збереження й практичне втілення у турецькій лікарні учення видатного українського лікаря Миколи Івановича Пирогова про профілактику внутрішньолікарняних інфекцій. Виявилося, що шпиталі університетської клініки, розраховані на 7–10 річне існування, зведені з недорогих метало-скляних конструкцій, які після завершення десятирічної експлуатації підлягають обов’язковій утилізації. Особливо вразило існування першої у світі клініки з внутрішнім антибактеріальними покриттям, яке кожні два роки змінюється на новий антибактеріальний агент.
У відповідь на цю поїздку Харківська медична академія післядипломної освіти організувала цікавий науковий форум, що відбувся 20–21 лютого 2017 р. в нашому місті. Тепер провідні лікарі Туреччини були гостями харків’ян.
У  науково-практичному семінарі «Сучасні погляди на лікування захворювань нирок: актуальні проблеми трансплантації» до 95‐річчя від дня заснування ХМАПО взяло участь майже 200 провідних спеціалістів — лікарів усіх хірургічних спеціальностей, нефрологів, онкологів, трансфузіологів, анестезіологів, імунологів, патофізіологів, кріобіологів, мікробіологів, бактеріологів, інфекціоністів, педіатрів, терапевтів, ендокринологів, сімейних лікарів, лікарів функціональної діагностики − вчених та лікарів-практиків України.
Було обговорено широке коло питань щодо шляхів, методів і засобів збереження здоров’я населення. Зокрема, проаналізовано стан захворюваності населення на хвороби нирок, розглянуті етіологія, епідеміологія та патогенез захворювань нирок, діагностика і лікування нефрологічних захворювань, проблеми, актуальні питання трансфузіології та анестезіології, сучасні педіатричні напрями лікування нирок, перспективи в онкології, сучасні погляди на трансплантацію нирок, надано оцінку існуючим можливостям діагностики, лікування і профілактики онкологічних, інфекційних і неінфекційних хвороб.
Науковий форум, організований кафедрою клінічної патофізіології топографічної анатомії та оперативної хірургії спільно з кафедрами онкології та дитячої онкології, загальної дитячої та онкологічної урології, загальної гігієни та епідеміології, педагогіки, філософії та мовної підготовки, а також інфекційних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти був цілком безкоштовним для учасників — це принципово.
Відгукнулося чимало спеціалістів із пропозиціями наукових доповідей, статей, із результатами багаторічних наукових досліджень і безцінними практичними рекомендаціями.
До збірника наукових доповідей, присвячених важливим питанням термінальних станів у разі захворювань людини та сучасним поглядам на лікування захворювань нирок, увійшли результати багаторічних наукових досліджень і практичні рекомендації провідних фахівців щодо можливостей збереження здоров’я людини за наявності всіх існуючих чинників, впливів і ризиків. Кожна думка, висловлена у збірнику та під час дискусій, збагатить світовий медичний досвід і розширить можливості лікаря.
Ми дуже вдячні усім учасникам заходу і хочемо запевнити, що наукові доповіді, які не увійшли до програми семінару, планується опублікувати згодом у збірнику наукових тез як матеріали наукового семінару.
Кожне досягнення, кожна думка науковця або практика переконують нас у невичерпаності можливостей українського медика. Сьогодні лікар — це справжній патріот своєї держави, свого народу. Досвід і знання збагачують досягнення у медицині, підвищують професійну майстерність лікаря, дають змогу індивідуалізовано підходити до лікування пацієнтів.
Нинішня світова тенденція зростання захворюваності на  онкологічну патологію, серцево-судинні та інфекційні захворювання характерна й для України. Тому особливу увагу слід надавати боротьбі та багаторівневій профілактиці захворювань. Нагадаємо, що первинна профілактика — це попередження розвитку захворювань (вакцинація та загальні профілактичні заходи — харчування, спосіб життя тощо), вторинна профілактика — це швидке припинення симптомів захворювання, а третинна профілактика — це профілактика ускладнень. Впровадження цієї багаторівневої профілактики цілком залежить від рівня розвитку держави. Нині, перетворюючи систему надання медичної допомоги на ринкову, ми маємо розвивати третинну профілактику.
Мрія кожного лікаря — допомогти недужому, винайти панацею від смертельних хвороб. Лише на  перший погляд це здається нездійсненним, адже можливості набуваються з досвідом у науці й практиці. Тому так важливо поширювати досвід серед фахівців однієї галузі під час форумів, відряджень, спільних наукових проектів. Здійснюється чимало відкриттів, втілень результатів наукової роботи у практику але, безумовно, те, що ми зараз маємо,— лише частина досягнень, які можуть поліпшити надання медичної допомоги хворим і розв’язати головне завдання держави — захистити здоров’я кожного.
Напередодні 95‐ї річниці заснування, яка відзначатиметься у листопаді 2018 р., Харківська медична академія післядипломної освіти планує цілу серію наукових форумів, професійних диспутів, методичних семінарів, у тому числі з міжнародною участю. Наш провідний науковий і навчальний медичний заклад стане полем для зустрічей та спілкування однодумців.
Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю і нові зустрічі!
Завідувач кафедри клінічної патофізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти д-р мед. наук, доцент І. Ю. БАГМУТ

Короткая ссылка на эту статью: http://promedosvity.in.ua/?p=2556

Оставить комментарий

You must be logged in to post a comment.