ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕНДОВІДЕОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СТАНДАРТНОГО ЛАПАРОСКОПІЧНОГО, МІНІЛАПАРОСКОПІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ТА ВІДКРИТИХ ВТРУЧАНЬ У ХВОРИХ НА ГІДРОНЕФРОЗ

Харківський національний медичний університет,
*Навчально-науковий медичний комплекс
«Університетська клініка» Харківського національного медичного університету
Проведено порівняльний аналіз терапевтичної ефективності відкритих та сучасних лапароскопічних (трансабдомінальних та ретроперитонеальних) методів лікування хворих на гідронефроз, у тому числі з використанням стандартного або мінілапароскопічного інструментарію. Удосконалено ретроперитонеальний доступ за рахунок оптимізації розташування троакарів і формування операційного простору, що дає змогу мінімізувати можливі ускладнення. Визначено особливості післяопераційного періоду та результати лікування залежно від доступу. Традиційні відкриті оперативні втручання мають істотно більшу операційну травму, але меншу тривалість операції. Застосування мінілапароскопічного інструментарію зумовлює менший косметичний дефект. Установлено, що ретроперитонеальна мінілапароскопічна пієлопластика є високоефективною в разі первинних операцій.

Короткая ссылка на эту статью: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=2216

Оставить комментарий

You must be logged in to post a comment.