Ехографічні зображення і постнатальні результати при антенатальному виявленні кардіальних аномалій плода

Проведено аналіз перинатальних та віддалених результатів за різних варіантів кардіальних аномалій плода, а також ехограм, що ілюструють їх ехографічну семіотику. Проаналізовано особливості антенатальних ехокардіографічних зображень і постнатальних клінічних результатів 75 випадків: у 55 кардіальні аномалії виявлялися й архівувалися на антенатальному етапі (після 22 гестаційних тижнів), у 20 випадках антенатальні зміни ехокардіографічної картини не супроводжувалися клінічними проявами після народження. На підставі наведеного літературного огляду й аналізу власної серії випадків розроблено критерії перинатального та постнатального прогнозу залежно від особливостей ехографічної картини серця і судин плода. Подані статистичні дані й ілюстрації можуть застосовуватися для диференційної діагностики, під час клінічного прогнозування та пренатального консультування вагітних, для формування групи моніторингу постнатального катамнезу, а також викори­стовуватися в процесі навчання фахівців у галузі пренатальної ехографії та перинатології.

Короткая ссылка на эту статью: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=2067

Оставить комментарий

You must be logged in to post a comment.