Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена пам’яті проф. Ю. В. Бєлоусова «Педіатрична гастроентерологія: наука і практика»

Згідно з планом заходів Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) 15 травня 2015 р. у Харкові відбулася міжрегіональна науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена пам’яті проф. Ю. В. Бєлоусова «Педіатрична гастроентерологія: наука і практика», організатором якої стала кафедра педіатричної гастроентерології та нутриціології, що є опорною в Україні. Конференція зібрала понад 420 учасників із різних областей України, а також із Грузії, Лівану, Танзанії, Нігерії. Серед учасників були 23 професори, 10 головних лікарів, обласні та міські спеціалісти  — дитячі гастроентерологи та педіатри. Серед учасників конференції 112 осіб — слухачі курсів підвищення кваліфікації ХМАПО.
На конференції розглянуто широке коло питань стосовно патології органів травлення в дітей, а також нутриціології у педіатрії й суміжних дисциплінах.
Конференцію відкрив проректор із наукової роботи ХМАПО проф. О. В. Більченко. На урочистому відкритті лунали привітання від Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України, Асоціації педіатрів України та Харківської області, Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, ректорату та деканату педіатричного факультету ХМАПО.
Перше робоче засідання відкрила завідувач кафедри педіатричної гастроентерології та нутриціології ХМАПО проф. О. Ю. Бєлоусова. З доповіддю «Харківська інституція педіатричної гастроентерології  — фундамент здоров’я
населення міста» від Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради виступила заступник директора Департаменту М. А. Голубова. Особливу увагу доповідачів та учасників конференції було прику то до проблем
харчування дитячого населення в Україні, насамперед до питань природного вигодовування дітей першого року життя, можливостей використання продуктів функціонального й  імунного харчування в  дітей раннього віку, стану
харчування школярів та дітей молодшого віку. Саме про це наголошували у своїх виступах проф. О. Г. Шадрін (Київ), проф. Т. М. Кліменко та ін. (Харків), проф. Л. С. Овчаренко (Запоріжжя), проф. О. Ю. Бєло усова (Харків), проф. Ю. В. Марушко (Київ), проф. О. В. Грищенко (Харків) та ін. Активну увагу та обговорення викликали доповіді стосовно харчової алергії, можливостей сучасної специфічної діагностики й ефективної гіпоалергенної дієтотерапії дітей різних вікових груп (проф. В. А. Кліменко та ін. (Харків), доц. С. В. Врублевська (Запоріжжя)).
Важливе місце в роботі конференції належало питанням, пов’язаним із проблемами хелікобактеріозу та хелікобактерасоційованих захворювань дітей в Україні, можливостям і доступності використання сучасних неінвазивних та інвазивних ме тодів діагностики Hp-інфекції, ефективності ерадикаційних схем, розробці й  упровадженню вітчизняних стандартів щодо діагностики та лікування Нp-асоційованих захворювань дитячого населення України. Ці проблеми детально й усебічно розкрили у своїх виступах проф. О. Г. Шадрін (Київ), проф. Л. А. Страшок (Харків), доц. Н. В. Павленко (Харків), старший науковий співробітник Л. В. Камарчук та ін. (Харків) тощо. Дискусію щодо цих питань жваво підтримали проф. Г. О. Леженко (Запоріжжя), проф. В. В. Бережний (Київ). Можливостям сучасної ендоскопічної і морфологічної діагностики захворювань верхніх відділів травного каналу, а також напрямкам щодо підвищення ефективності лікування запальних, ерозивно-виразкових та неопластичних захворювань стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки (ДПК) присвятили свої виступи проф. Ю. В. Марушко (Київ), проф. Л. А. Страшок (Харків), доц. Н. В. Павленко (Харків) та ін. Сучасний погляд на різні аспекти, перебіг та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) із точки зору «дорослої» гастроентерології висловили проф. Т. Д. Звягінцева (Харків) та проф. О. А. Опарін (Харків). Значний інтерес викликав виступ головного дитячого хірурга м. Харкова проф. Ю. В. Пащенка про можливості та перспективи взаємодії педіатрів, гастроентерологів та хірургів у лікуванні дітей із гастроентерологічною патологією.
Особливу зацікавленість породили питання і стан проблеми патології кишечнику в дітей в Україні, насамперед запальних захворювань, які висвітлювала проф. М. Ф. Денисова (Київ), лактазної недостатності, про що доповів проф. О. Г. Шадрін (Київ). Значний інтерес та обговорення викликали виступи, присвячені патології дітей раннього віку
та сучасним можливостям корекції найрозповсюдженіших станів, пов’язаних із функціональними порушеннями, дисбіотичними розладами, абдомінальним больовим синдромом, про які доповідали проф. О. Ю. Бєлоусова (Харків), проф. В. В. Бережний (Київ), доц. І. В. Самохін (Запоріжжя), доц. Л. А. Раковська (Харків).
Естафета подальшого жвавого обговорення щодо запальних захворювань кишечнику перейшла на сателітний симпозіум «ХворобаКрона у  дітей: тенденції в Україні та в світі», який відбувся за підтримки компанії «AbbVie
Biopharmaceutical GmbH». Проф. О. Г. Шадрін (Київ) доповів про ситуацію в Україні стосовно хвороби Крона (ХК) в дітей. Проф. О. Ю. Бєлоусова ознайомила прису тніх з основними міжнародними регістрами щодо ХК у  дітей, а  також розкрила стан проблеми у світі. Проф. М. Ф. Денисова презентувала сучасні можливості лікування дітей із ХК, а також місце біологічної терапії. Дискусію в межах сателітного симпозіуму підтримали проф. Л. С. Овчаренко (Запоріжжя), проф. Ю. В. Марушко (Київ), проф. В. С. Березенко (Київ).
Значну увагу привернули питання інфекційної складової гастроентерологічних захворювань у дітей, с уміжні стани та погляд педіатрів, інфекціоністів та гастроентерологів щодо зазначеної проблеми. Доповідачі з цих питань намагалися всебічно та обґрунтовано, спираючись на високий ступінь доказовості, розкрити проблему в дітей різного віку,
про що свідчили виступи проф. С. О. Крамарева (Київ), проф. Г. О. Леженко (Запоріжжя), проф. Г. П. Мозгової (Київ), проф. Л. С. Овчаренко (Запоріжжя), проф. Л. А. Ходак (Харків), доц. В. Г. Козачук (Київ) та інших.
Традиційно значну увагу на конференції приділили проблемним питанням патології печінки та жовчовивідних шляхів. Проф. В. С. Березенко (Київ) доповіла про стан проблеми аутоімунного гепатиту в дітей в Україні та світі, особливості діагностики та лікувальні можливості. Власними спостереженнями щодо медикаментозно-індукованого гепатиту в дітей поділилася старший науковий співробітник Н. В. Чернега (Київ). Кілька виступів були присвячені орфанним захворюванням: про державні програми та особливості сучасної діагностики розповів Харківський обласний дитячий гастроентеролог М. М. Єрмолаєв, а про діагностичний алгоритм щодо верифікації внутрішньопечінкового холестазу в дітей — доц. О. В. Омельченко (Харків). Захворюванням біліарного тракту в дітей присвятили свої доповіді проф. Г. О. Леженко (Запоріжжя) та доц. О. В. Шутова (Харків).
Актуальним питанням метаболічного синдрому, предикторам розвитку його в дітей і підлітків, стану підшлункової залози та поєднаній ендокринній патології із захворюваннями органів травлення присвятили свої доповіді проф. Г. С. Сенаторова (Харків), проф. М. Є. Маменко (Київ), доц. Т. В. Чайченко (Харків) та старший науковий співробітник
С. І. Турчина (Харків). Усі доповіді зацікавили широку аудиторію, жваво обговорювалися учасниками конференції.
У межах конференції проведено сателітний симпозіум з актуальних питань педіатрії(за підтримки Ради молодих учених ХМАПО), й лікування коморбідних захворювань, суміжна якому виступили молоді науковці з України, них патологій.
Після обговорення та підбиття підсумків Лівану, Танзанії, Нігерії. Доповідачі сучасно і на високому рівні висвітлили проблемні учасники конференції одностайно прийняли питання формування, розвитку, діагностики резолюцію, яку наведено далі.

МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
ПРИСВЯЧЕНОЇ ПАМ’ЯТІ ПРОФ. Ю. В. БЄЛОУСОВА
«ПЕДІАТРИЧНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА»
15 травня 2015 р., м. Харків

Педіатрична гастроентерологія є невід’ємною складовою загальної педіатрії. Захворюванням травної системи належить одне з провідних місць у структурі дитячої соматичної захворюваності. За даними МОЗ України, за частотою вони поступаються лише хворобам респіраторної системи (О. Г. Шадрін, Київ, 2013). Незважаючи на значні досягнення щодо профілактики, діагностики та лікування хвороб органів травлення в дітей та підлітків, багато питань лишається актуальними і потребують подальшої розробки та впровадження до практики охорони здоров’я.
Питання своєчасної та доказової діагностики в дитячій гастроентерології також заслуговують обговорення і вдосконалення. З одного боку, методи діагностики повинні бути неінвазивними, з іншого  — досить інформативними,
що дозволяють повноцінно верифікувати діагноз захворювання та, виходячи з цього, призначити адекватну обґрунтовану терапію.
Найважливішим у дитячій гастроентерології слід вважати застосування доказової медицини при призначенні етіотропної, патогенетичної та симптоматичної терапії. Дитина — не мініатюра дорослого, тому при призначенні лікування повинні враховуватися вікові особливості дитячого організму.
Сучасні Уніфіковані протоколи діагностики та лікування захворювань органів травлення у  дітей, що затверджені МОЗ України 29 січня 2013 року, є значним кроком уперед та потребують найскорішого впровадження в охорону
здоров’я. Але подальше обговорення та вдосконалення протоколів і стандартів як провідними фахівцями України, так і лікарями-практиками є  необхідною умовою покращення обслуговування дітей із захворюваннями органів травної
системи.
Тісний зв’язок дитячої гастроентерології та нутриціології не підлягає сумніву. Одним із  найважливіших чинників, що визначають стан здоров’я дітей, є раціональне харчування, яке необхідне для підтримки нормального функціонування організму дитини, створення умов фізичного і розумового розвитку та підвищення здатності організму протистояти впливу несприятливих чинників зовнішнього середовища. Саме порушення раціонального харчування як на першому році життя дитини, так і в  подальшому, часто лежить в основі формування багатьох гострих та хронічних захворювань органів травлення. При цьому мова йде не тільки про дієтозалежні захворювання, при яких збалансоване
харчування визначає успіх лікування, а  про значно більше коло питань, присвячених харчуванню здорової та хворої дитини, чинникам формування захворювань органів травлення на  фоні незбалансованого харчування, місця
лікувального харчування у комплексній терапії органів травлення.
Особливо слід відзначити проблему запальних захворювань кишечнику (ЗЗК)  — виразковий коліт (ВК) і хвороба Крона (ХК)  — як провідну в сучасній гастроентерології. Акцент 22 Європейського гас троентерологічного тижня (жовтень 2014 р., Відень) зроблено на 5 найактуальніших проблем, серед яких і ЗЗК. Розповсюдженість їх у світі складає 50–70 випадків на 100  тис. населення. Більшість дослідників демонструють переважання ХК над ВК. За останніми даними, захворюваність на ХК значно збільшується, в той час як захворюваність на ВК залишається стабільною. Причини цього зростання поки не відомі. ХК характеризують різноманітні прояви та ускладнення,
пов’язані з трансмуральним характером патологічного процесу, що може локалізуватися будь-де  — від ротової порожнини до анального каналу. Ця різноманітність зумовлює нестандартні підходи до терапії, ознайомлення з європейськими стандартами терапії ХК (ECCO, 2010), обговорення сучасних протоколів ведення хворих на ХК (Наказ МОЗ України No 511 від 17.06.2013, Наказ МОЗ України No 59 від 29.01.2013) відкривають можливості реальної оцінки розповсюдженості цих захворювань і планування ресурсів охорони здоров’я.
Ці та інші питання заслуговують всебічної уваги, будуть представлені та обговорені на науково-практичній конференції.
Заслухавши та обговоривши представлені на науково-практичній конференції «Педіатрична гастроентерологія: наука і практика» питання, присвячені найактуальнішим аспектампедіатричної гастроентерології, конференція постановляє:
1. Звернути увагу педіатрів та дитячих гастроентерологів на необхідність широкого впровадження до клінічної практики сучасних, доказових, обґрунтованих методів профілактики, діагностики та лікування хронічних захворювань органів травлення в дітей як важливої загальнопедіатричної проблеми. Прискорити впровадження в практику охорони здоров’я дітей сучасних (оновлених, доповнених та перероблених) Уніфікованих протоколів та стандартів діагностики і лікування хвороб травної системи у дітей, що обговорені на з’їзді асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів і затверджені МОЗ України (Наказ МОЗ України No 59 від 29.01.2013).
2. При проведенні профілактичних заходів особливу увагу приділити питанням раціонального харчування. Вважати найважливішою задачею педіатрів організацію раціонального вигодовування дітей перших років життя, приймаючи до уваги, що раціональне вигодовування  — це, насамперед, грудне (природне) вигодовування. У  дітей старшого віку особливу увагу слід приділяти дотриманню режиму харчування, виключенню із раціону продуктів, що не відповідають віку дитини, газованих підсолоджених напоїв, продуктів швидкого приготування.
3. При організації діагностичного процесу особливу увагу приділяти використанню найменш інвазивних та одночасно досить інформативним методам дослідження (дихальні та  стул-тести для виявлення гелікобактерної
інфекції, розширене копрологічне дослідження та  ін.). Беручи до уваги, що порушення тонуста моторики відіграють істотну роль у  патогенезі як функціональних, так і органічних захворювань травної системи, широко впроваджувати в клінічну практику неінвазивні методи оцінки цих функцій (електроколонографія, електрогастрографія та ін.). Водночас звернути увагу на необхідність доказової верифікації функціональних та органічних захворювань травної
системи, при необхідності застосовуючи ендоскопічні дослідження. При проведенні наукових досліджень діагноз патології стравоходу, шлунка та кишечнику повинен бути верифікований морфологічним дослідженням слизової оболонки.
4. Приділити особливу увагу ранньому виявленню орфанних захворювань, спадкової патології травної системи та дієтозалежних захворювань, для чого впроваджувати в клінічну практику методи скринінгової, у тому числі генетичної діагностики.
5. Наголосити на необхідності більш наполегливого впровадження в практику наукових розробок кафедр. Для підвищення якості впровадження застосовувати зворотний зв’язок кафед ри та бази впровадження. Вважати ефективність впровадження одним із основних показників якісної роботи кафедри.
6. Вважати доцільним щорічне обговорення та перегляд навчальних планів, програм підготовки з дитячої гастроентерології студентів ВНЗ, інтернів, лікарів-гастроентерологів та педіатрів, лікарів загальної практики–сімейної медицини за участю Головного спеціаліста за фахом дитяча гастроентерологія та дієтологія, керівників профільних кафедр, головних міських та обласних дитячих гастроентерологів. Своєчасно вносити зміни до чинних нормативних документів.
7. Доручити опорній кафедрі педіатричної гастроентерології та нутриціології ХМАПО щорічне проведення семінарів з актуальних питань дитячої гастроентерології для міських та обласних дитячих гастроентерологів не  рідше одного разу на 2 роки  — проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій, присвячених актуальним питанням дитячої гастроентерології.

Головний спеціаліст із спеціальності «Дитяча гастроентерологія» МОЗ України, д-р мед. наук, професор, завідувач відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України» О. Г. Шадрін
Завідувач кафедри педіатричної гастроентерології та нутриціології ХМАПО, д-р мед. наук, професор О. Ю. Бєлоусова
Доцент кафедри педіатричної гастроентерології та нутриціології ХМАПО Н. В. Павленко

Короткая ссылка на эту статью: http://promedosvity.in.ua/?p=1684

Оставить комментарий

You must be logged in to post a comment.