Пам’яті доцента ХМАПО Михайла Івановича Завелі

Завеля Михайло Іванович народився 22 березня 1942 р. у с. Райлянка Білгород-Дністровського району на Одещині. Закінчив у 1970 р. Одеський медичний інститут. Був направлений на роботу в Миколаївську обласну дитячу лікарню. Працював у відділенні дитячої хірургії.
Із 1975 р. працював в НДІОІТ ім. проф. М. І. Ситенка, з 1978 р. — головний лікар інституту.
У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію «Диагностика остеохондроза поясничного отдела позвоночника (экспериментально-клиническое исследование)». Керівником був проф. М. І. Хвисюк.
На підставі проведених клініко-рентгенологічних, патоморфологічних, біохімічних та імунологічних досліджень (М. І. Завеля, Є. Б. Волков) був уточнений патогенез остеохондрозу, що дало змогу створити патогенетичну класифікацію захворювань (М. І. Хвисюк) і в подальшому розробити й застосувати методи пункційного (Є. Б. Волков), хірургічного та консервативного лікування.
У 1983 р. пройшов за конкурсом і був зарахований асистентом новоствореної кафедри травматології і вертебрології ХМАПО. У 1988 р. Державним комітетом народної освіти СРСР присвоєно звання доцента.
Із 1988 р. виконував обов’язки завуча кафедри травматології, анестезіології та військової хірургії (назва кафедри з 3 листопада 2014 р.).
За час роботи брав участь в виконанні всіх НДР кафедри. Наукові інтереси Михайла Івановича концентрувалися на патології хребта, пошкодженнях стегнової кістки, неспецифічних запаленнях кісток і суглобів.
Ним опубліковано 115 праць, одержано 8  авторських свідоцтв на винаходи, 2 патенти України і патент Російської Федерації.
Михайло Іванович брав участь у всіх з’їздах ортопедів-травматологів України, починаючи з  VII (1975), з’їздах ортопедів-травматологів СРСР. Був учасником міжнародних симпозіумів із проблем патології хребта.
Завеля М. І. ретельно проводив аналіз на уково-клінічних досліджень. Виступав з доповідями на різних конференціях, пленумах, у тому числі й за кордоном. Він був автором, співавтором навчальних програм та планів тематичного удосконалення лікарів та інтернатури. М. І. Завеля — співавтор підручника «Ортопедія і  травматологія» (2013) для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти.
Михайло Іванович — досвідчений клініцист, педагог. Постійно виїжджав на консультації в різні міста країни. Неоднаразово Михайла Івановича вибирали членом президії Харківського обласного осередка Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація ортопедів-травматологів».
Педагогічна майстерність його була досконалою і його лекцій та клінічних розборів вельми потребували лікарі клінічних баз і курсанти.
Його характеризувала людяність та співчуття до хворих, товариське ставлення до колег та бажання допомогти.
Він дуже високо цінував сімейні традиції. Вболівав за дітей та онуків. 23 травня 2015 р. трагічний випадок вирвав його з наших лав.

Колектив ХМАПО, кафедри та ортопедо-травматологічна громадськість глибоко сумує з приводу його передчасної смерті.

Короткая ссылка на эту статью: http://promedosvity.in.ua/?p=1673

Оставить комментарий

You must be logged in to post a comment.