Архив месяца Август, 2021

Зміст #42 (2/2021)

Політика та стратегія в галузі охорони здоров’я О. М. Касьянова, А. Г. Разумна, К. Д. Каруник, Т. О. Стриженко НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Медична освіта Н. В. Манащук, Н. В. Чорній, С. І. Бойцанюк ВИКЛАДАННЯ РОЗДІЛУ «ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Сучасні проблеми […]

ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КАТЕТЕРНОЇ АБЛЯЦІЇ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ НА КОГНІТИВНІ ФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

PUMTS. 2021; 42(2): 75-81. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.02.075 Фібриляція передсердь (ФП) безпосередньо призводить до зниження когнітивних функцій незалежно від перенесених цереброваскулярних фатальних подій, але незрозуміло, чи може відновлення синусового ритму та зменшення навантаження ФП послабити швидкість цього зниження. Дані щодо впливу радіочастотної абляції на когнітивні функції пацієнтів суперечливі та потребують вивчення. Мета роботи — оцінити прогностичне значення радіочастотної […]

ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ВИРАЗКОВОГО КОЛІТУ В ДІТЕЙ НА СТАЦІОНАРНОМУ ЕТАПІ

PUMTS. 2021; 42(2): 69-74. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.02.069 Питання прогнозування перебігу виразкового коліту, його ускладнень, ефективності проведеної терапії є актуальним завданням практичної охорони здоров’я, а його розв’язання сприятиме підвищенню ефективності діагностики й лікування цієї складної патології дитячого віку. Мета роботи — розробка моделі прогнозування безперервно рецидивного перебігу виразкового коліту в дітей. Проведено клініко-статистичний аналіз 52 історій хвороб дітей […]

АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА ФАКТОРІВ РИЗИКУ ЛЕТАЛЬНОСТІ ПОСТРАЖДАЛИХ З АБДОМІНАЛЬНОЮ ТРАВМОЮ

PUMTS. 2021; 42(2): 64-68. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.02.064 Дослідження виконано на базі відділення політравми КНП «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. О. І. Мещанінова» Харківської міської ради. Проаналізовано вихідні дані, результати лікування 240 постраждалих та їх залежність від особливостей травми й особливостей постраждалих з абдомінальною травмою. У структурі постраждалих переважали пацієнти з поєднаною абдомінальною травмою […]

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТА З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ДИСПЕПСІЄЮ НА ПРИКЛАДІ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ

PUMTS. 2021; 42(2): 60-63. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.02.060 Діагноз функціональної диспепсії досі є доволі розповсюдженим і дуже часто трапляється в практиці терапевта, сімейного лікаря та гастроентеролога. Функціональна диспепсія — це наявність симптомів у гастродуоденальній зоні без наявності органічних, системних або метаболічних порушень. Цей стан визначають як відчуття дискомфорту та болю в епігастральній ділянці за відсутності симптомів рефлюксу. Симптоми […]

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ІНФОРМОВАНОЇ ДОБРОВІЛЬНОЇ ЗГОДИ НА ОРТОДОНТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ

PUMTS. 2021; 42(2): 55-59. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.02.055 Нині слід визнати, що законодавчі акти Міністерства охорони здоров’я України щодо питань отримання інформованої добровільної згоди пацієнта на медичне втручання здебільшого стосуються загальної медичної та стоматологічної практики. Використання ортодонтичних методик лікування стоматологічної патології, особливо в поєднанні з сучасними хірургічними методиками, потребує відображення конкретних питань у медичній документації: яку інформацію, в […]

КАТЕСТАТИН ЯК РЕГУЛЯТОР АКТИВНОСТІ СИМПАТИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК І ПРОГРЕСУВАННЯ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ

PUMTS. 2021; 42(2): 49-54. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.02.049 Аналізуються результати проведених досліджень щодо впливу катестатину на розвиток гіпертонічної хвороби і цукрового діабету 2 типу, оскільки гіперактивація симпатичної нервової системи є потужним патогенетичним механізмом їх прогресування. Досліджується зумовленість підвищення секреції та вивільнення катехоламінів за рахунок активності симпатичної нервової системи та їх вплив на зниження рівнів катестатину, який здійснює інгібіторну […]