Архив месяца Сентябрь, 2020

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МІКРОСТРУКТУРИ ДЕНТИНУ ЗУБІВ ПРИ КОМБІНОВАНОМУ ВИКОРИСТАННІ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА АПІПРОДУКТІВ МЕТОДОМ РАСТРОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ

PUMTS. 2020; 39(3): 77-81. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.077 Full text (PDF) Гіперестезія зубів — доволі розповсюджений патологічний стан. Згідно з аналізом наукових публікацій, присвячених лікуванню гіперчутливості дентину зубів через оголення шийок зубів у разі захворювань пародонту, сучасні методи лікування виявляються недостатньо ефективними. Метою роботи було дослідження змін структури гіперчутливого дентину зубів за використання низькоінтенсивного лазерного випромінювання та настойки […]

РОЛЬ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ В ПАТОҐЕНЕЗІ КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ТА СИНДРОМУ НІЧНОГО АПНОЕ СНУ

PUMTS. 2020; 39(3): 72-76. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.072 Full text (PDF) Вивчено стан оксидативного стресу та його роль у патоґенезі коморбідного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби без поєднаної патології із супутнім синдромом обструктивного апное. У дослідженні брали участь 65 хворих. До складу I групи увійшли пацієнти з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (46 %) без поєднаної патології, а до II групи […]

ПОЄДНАНА ЕНДОКРИННА ПАТОЛОГІЯ В ПАЦІЄНТА З НЕКОМПАКТНОЮ КАРДІОМІОПАТІЄЮ

PUMTS. 2020; 39(3): 67-71. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.067 Full text (PDF) Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, медичний факультет Некомпактна кардіоміопатія — захворювання серця, що характеризується надмірним розвитком трабекулярної мережі й міжтрабекулярних западин міокарда з проявами аж до шлуночкових аритмій, застійної серцевої недостатності та тромбоемболії. Цукровий діабет спричиняє структурну перебудову міокарда внаслідок недостатнього надходження енергетичних субстратів в […]

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГОРМОНІВ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ

PUMTS. 2020; 39(3): 60-66. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.060 Full text (PDF) Наведено сучасні дані літератури в галузі дослідження клініко-патогенетичного значення гормонів жирової тканини. Ученим удалося встановити, що жирова тканина бере активну участь в обміні речовин, утворенні кісткової тканини, у процесах згортання крові, регуляції імунітету, процесах запалення, терморегуляції й багатьох інших. Адипокіни — гормони жирової тканини, є різновидом цитокинів […]

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ЕНДОМЕТРИТУ В ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

PUMTS. 2020; 39(3): 55-59. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.055 Full text (PDF) Хронічний ендометрит і досі є надзвичайно актуальним питанням репродуктології. Нині він визнаний найпоширенішим матковим фактором безпліддя з морфофункціональними змінами ендометрія та суттєвим пошкодженням його рецепції до статевих гормонів. Це призводить до неповноцінності секреторної трансформації і відсутності оптимальних умов для імплантації плідного яйця. Попри наявність суперечностей у поглядах […]

РОЛЬ НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСУ У ФОРМУВАННІ ПАТОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ

PUMTS. 2020; 39(3): 50-54. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.050 Full text (PDF) Незважаючи на значні успіхи сучасної перинатальної медицини, неонатальний сепсис досі є провідною причиною захворюваності та смертності, особливо серед дітей, які були народжені передчасно. Відсутність єдиного консенсусного визначення, неспецифичність клінічної симптоматики й недостатня інформативність стандартної лабораторної панелі зумовлює складнощі своєчасної точної діагностики, а також прогнозування перебігу захворювання. Поліорганний […]

ПЕРСОНІФІКОВАНА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГІПЕРЕРГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ЕНЕРГОСТРУКТУРНОГО СТАТУСУ В ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНИМ МОЗКОВИМ ІНСУЛЬТОМ

PUMTS. 2020; 39(3): 43-49. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.043 Full text (PDF) Безпека інтенсивної терапії (ІТ) у пацієнтів з ішемічним мозковим інсультом (ІМІ) визначається змінами показників енергоструктурного статусу (ЕССТ). Тому моніторинг та ІТ у таких хворих мають бути спрямовані на виявлення й усунення порушень ЕССТ, які істотно впливають на цілісність церебрального гомеостазу. Метою роботи було поліпшення результатів моніторингу й […]