Архив месяца Март, 2020

Зміст номера 37 (1/2020)

Політика та стратегія в галузі охорони здоров’я Л. К. Пархоменко, Л. А. Страшок, Е. М. Завеля, М. Ю. Ісакова, А. В. Єщенко ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ НА ШЛЯХУ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ Медична освіта І. Ю. Литовченко, Е. В. Ніколішина, Н. М. Іленко, Ю. В. Сідаш ТЕСТОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ: ТОЧКА ЗОРУ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ Л. Б. Романюк, […]

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ

PUMTS. 2020; 37(1): 79-82. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.079 Аналізуючи проблему професійного самовизначення сучасних підлітків, показано, що сучасні випускники школи потребують допомоги дорослих у питанні визначення і планування подальшого професійного шляху з урахуванням гендерних особливостей професійної спрямованості. Дослідження проводилося в 2019 р. на базі шкіл м. Харкова. У дослідженні взяли участь 289 учнів старших класів (хлопчики та дівчатка в […]

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ПЛАТФОРМА ПІЗНАННЯ ОСНОВНИХ МЕДИЧНИХ ТА ФІЛОСОФСЬКИХ ДОКТРИН У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ТА КРУГОЗОРУ МАЙБУТНІХ ВЧЕНИХ

PUMTS. 2020; 37(1): 74-78. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.074 Висвітлено роль самоменеджменту в підготовці доктора філософії на основі стандартів МОН України, які спрямовані на формування системного наукового світогляду та загального культурного кругозору в майбутніх вчених. Розглянуто необхідність вміти оперувати медичними та філософськими доктринами, опановувати мистецтвом мислення. Послуговуючись самоменеджментом, вчені здатні ознайомитися зі східними та західними вченнями, не ідеалізуючи одні […]

СУЧАСНИЙ СТАН СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТРАНГУЛЯЦІЙНОЇ АСФІКСІЇ

PUMTS. 2020; 37(1): 67-73. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.067 Странгуляційна асфіксія становить собою поширену як медичну, так і соціальну проблему, якою піклуються науковці різних галузей вже не одне сторіччя, вона займає перші рядки серед випадків смерті від механічних ушкоджень, а також перше місце серед випадків самогубств та інших різновидів механічних асфіксій. Останнім часом діагностика зажиттєвості странгуляційної асфіксії складається з […]

ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ЯК ЧАСТИНА ПАТОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

PUMTS. 2020; 37(1): 62-66. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.062 Реакція фізіологічної системи сполучної тканини (СТ) відіграє одну з ключових ролей у процесі відповіді макроорганізму на пошкодження, що, врешті-решт, визначає адаптивні можливості організму. Сучасні досягнення фундаментальних наук і практичної медицини свідчать про те, що хоча патологічні процеси різної етіології мають свої особливості на рівні організму, на базових рівнях біологічної організації, […]

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ В ДОЗІ DL100 ТА DL50 НА МЕХАНІЗМИ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ КЛІТИН ЕРИТРОЦИТАРНОГО РЯДУ КУЛЬТУРИ КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ ЩУРІВ IN VITRO

PUMTS. 2020; 37(1): 56-61. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.056 Система кровотворення складається з широкого спектра клітин, які виконують певні функції в організмі, зокрема підтримання постійності внутрішнього середовища, перенесення кисню, захист від чужорідних білків та антигенів. Препарати нестероїдного протизапального ряду мають багато різновидів на фармацевтичному ринку, але найуживанішим є препарат диклофенак натрію. Використовується він короткими курсами впродовж кількох днів, але […]

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН ЯК МОДЕЛЬ ДЛЯ УТОЧНЕННЯ ЕТІОПАТОҐЕНЕЗУ ТА ПРЕПАРАТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПРОТОКОЛУ ЛІКУВАННЯ

PUMTS. 2020; 37(1): 51-55. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.051 Метою роботи було проведення експериментального відтворення бронхіальної астми у лабораторних тварин із дотриманням максимальної ідентичності її клінічного прояву і закономірного летального результату в разі відсутності лікування. У процесі дослідження проводили імунізацію 30 морських свинок внутрішньовенним уведенням цитокінів, продукованих у надосадову рідину сенсибілізованими Т-лімфоцитами, комітованих зі специфічним гомологічним ліпополісахаридним антигеном легеневої […]