Архив месяца Сентябрь, 2019

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ВУГЛЕВОДНОГО ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНІВ ПРИ РІЗНИХ ВАРІАНТАХ НЕСПРИЯТЛИВОГО ПЕРЕБІГУ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ІХС ПОЄДНАНО З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 73-79. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.073 Повний текст (PDF) Нині є перспективним пошук доступних показників для більш раннього визначення несприятливих ознак прогресування ХСН, які з високою чутливістю та специфічністю дадуть змогу виділити хворих на ІХС поєднано з ЦД 2 типу з високим ризиком несприятливого перебігу ХСН, що дасть змогу вибрати адекватне та […]

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНОГО ЕНДОМЕТРИТУ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 68-72. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.068 Повний текст (PDF) Хронічний ендометрит (ХЕ) є однією з важливих нозологічних форм у сучасній гінекології у зв’язку з порушеннями репродуктивної функції (невиношуванням, безпліддям) і розповсюдженістю захворювання. Незважаючи на суттєвий прогрес у вивченні ХЕ і набутий практичний досвід, особливі труднощі виникають саме при його діагностиці. Відсутність єдиного […]

ІНСОМНІЯ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНА РЕФЛЮКСНА ХВОРОБА: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ, МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 62-67. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.062 Повний текст (PDF) У роботі показано, що інсомнія є однією з актуальних коморбідних патологій при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі (ГЕРХ). При ГЕРХ спостерігаються основні особливості інсомнії: порушення сну збільшується з віком та уражує частіше жінок, пацієнти мають легку та помірну інсомнію, за опитувальником PSQI достовірну різницю виявлено […]

ІНТЕНСИВНІСТЬ ТКАНИННОГО ДИХАННЯ ТА ОКИСНОГО ФОСФОРИЛЮВАННЯ В МІТОХОНДРІЯХ ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ ФТОРИДУ НАТРІЮ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 57-61. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.057 Повний текст (PDF) На статевозрілих щурах популяції Вістар (N = 24), яким щодня внутрішньошлунково вводилися водні розчини фториду натрію із розрахунку 20 мг/кг маси тварин, з урахуванням 200 мг/кг LD50, тривалістю субтоксичного надходження малих доз — 1,5 місяця вивчалися патофізіологічні механізми фторидної інтоксикації. Метаболічний стан мітохондрій […]

РОЛЬ ГРЕЛІНУ У ФОРМУВАННІ КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 48-56. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.048 Повний текст (PDF) Вивчено роль греліну в механізмах формування коморбідного перебігу ГЕРХ із ЦД 2 типу в осіб молодого віку з урахуванням окисного стресу. Досліджено чотири групи пацієнтів, що страждають на ГЕРХ із ЦД 2 типу легкої і середньої тяжкості та ізольованою ГЕРХ. Установлено, що в […]

ФОРМУВАННЯ ГЕМОДИНАМІЧНОЇ ВІДПОВІДІ ПРИ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОМУ РЕЖИМІ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ ВИСОКОГО ХІРУРГІЧНОГО РИЗИКУ З ГОСТРОЮ АБДОМІНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 43-47. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.043 Повний текст (PDF) Інфузійна терапія є невід’ємним способом відшкодування об’ємного виснаження у хворих з гострою абдомінальною патологією і впливає на результати лікування. Мета роботи — оцінити стан центральної та периферичної гемодинаміки при цілеспрямованому режимі інфузійної терапії у хворих високого хірургічного ризику з гострою абдомінальною патологією. Було […]

ОСОБЛИВОСТІ ВІТАМІН D СТАТУСУ СЕРЕД ВАГІТНИХ ЖІНОК ПРОМИСЛОВОГО МІСТА

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 38-42. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.038 Повний текст (PDF) Оскільки вагітність є дуже важливим періодом в житті жінки, велике значення для нормального розвитку гестаційного процесу має забезпечення насиченості організму вітамінами та мінералами, серед яких одним з найважливіших є вітамін D. Дефіцит вітаміну D може викликати ускладнення вагітності, такі як прееклампсія, гестаційний діабет, […]