Архив месяца Июль, 2019

Зміст номера 34 (2/2019)

ПОЛІТИКА ТА СТРАТЕГІЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Канд. мед. наук Т. В. Пересипкіна, канд. мед. наук Т. П. Сидоренко*, Г. І. Голубнича, А. М. Пересипкіна* АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МЕДИЧНА ОСВІТА Доц. С. І. Бойцанюк, доц. М. С. Залізняк, доц. Н. В. Манащук, доц. Н. В. Чорній […]

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ МАРКЕРІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ЛІМФОРЕЇ ПІСЛЯ МАСТЕКТОМІЇ

PUMTS. 2019; 34(2): 61-65 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.061 Повний текст (PDF) Харківський національний медичний університет, *Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Післяопераційний період при хірургічних втручаннях на грудній залозі визначається рівнем фізіологічного резерву, станом імунофізіологічних показників. Метою дослідження було визначення маркерів прогнозування ризику розвитку післямастектомічної лімфореї. Проведено ретроспективний аналіз результатів лабораторного дослідження в доопераційний та післяопераційний періоди […]

АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЇ ГОСПІТАЛЬНОЇ ЛЕТАЛЬНОСТІ ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ З ОЦІНКОЮ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ ASA

PUMTS. 2019; 34(2): 57-60 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.057 Повний текст (PDF) Харківська медична академія післядипломної освіти Переломи стегнової кістки суттєво підвищують ризик смерті та захворюваності людей похилого віку. Вивчено зв’язок між оцінкою ступеня фізичного статусу за класифікацією ASA та госпітальною летальністю. У дослідженні виконано ретроспективний аналіз 12 227 історій хвороб пацієнтів, які були госпіталізовані у відділення травматології для […]

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКОНАННІ МАСТЕКТОМІЇ

PUMTS. 2019; 34(2): 74-79 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.074 Повний текст (PDF) Харківський національний медичний університет, *Харківська медична академія післядипломної освіти Представлені результати комплексного лікування 78 хворих на рак грудної залози за період з 2006 по 2016 рр. З метою профілактики лімфореї хворим застосовувалися високочастотне електрохірургічне зварювання та безконтактна термоструйна обробка живих тканин операційної рани при мобілізації грудної залози […]

ВНУТРІШНЬОМАТКОВІ СИНЕХІЇ

PUMTS. 2019; 34(2): 48-51 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.048 Повний текст (PDF) Харківська медична академія післядипломної освіти Внутрішньоматкові синехії (синдром Ашермана) — це патологічний стан матки, при якому вражається ендометрій, внутрішній (функціональний) шар матки. Ущільнення ендометрію може мати дифузний або тотальний характер. Залежно від ступеня ураження ендометрію розрізняють 5 ступенів тяжкості синдрому Ашермана (СА). Частіше ця патологія виникає після […]

ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ У ХВОРИХ НА СПАЙКОВУ НЕПРОХІДНІСТЬ КИШЕЧНИКУ

PUMTS. 2019; 34(2): 42-47 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.042 Повний текст (PDF) ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева АМН України», Харків, *Сумський державний університет, Суми, **Харківський національний медичний університет З метою оцінки діагностичної цінності різних видів інструментальних досліджень та розробки послідовності діагностичних заходів при гострій спайковій непрохідності кишечнику проведено аналіз результатів обстеження 35 пацієнтів. Комплексне […]

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ СЕРЕДНЬОГО ХІРУРГІЧНОГО РИЗИКУ В НЕВІДКЛАДНІЙ АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ

PUMTS. 2019; 34(2): 38-41 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.038 Повний текст (PDF) Одним з головних чинників несприятливих клінічних результатів лікування хворих в ургентній абдомінальній хірургії є гіповолемія. Зниження об’єму циркулюючої крові зумовлює розвиток гемодинамічних та тканинних порушень, формує розвиток поліорганної недостатності/дисфункції. Головним методом лікування гіповолемії є інфузійна терапія. Для визначення ефективності періоперативного рестриктивного режиму інфузійної терапії обстежено 50 хворих […]