Архів місяця July, 2019

Зміст номера 34 (2/2019)

ПОЛІТИКА ТА СТРАТЕГІЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Канд. мед. наук Т. В. Пересипкіна, канд. мед. наук Т. П. Сидоренко*, Г. І. Голубнича, А. М. Пересипкіна* АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МЕДИЧНА ОСВІТА Доц. С. І. Бойцанюк, доц. М. С. Залізняк, доц. Н. В. Манащук, доц. Н. В. Чорній […]

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ МАРКЕРІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ЛІМФОРЕЇ ПІСЛЯ МАСТЕКТОМІЇ

Харківський національний медичний університет, *Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Післяопераційний період при хірургічних втручаннях на грудній залозі визначається рівнем фізіологічного резерву, станом імунофізіологічних показників. Метою дослідження було визначення маркерів прогнозування ризику розвитку післямастектомічної лімфореї. Проведено ретроспективний аналіз результатів лабораторного дослідження в доопераційний та післяопераційний періоди після мастектомії 78 пацієнток з раком грудної залози […]

АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЇ ГОСПІТАЛЬНОЇ ЛЕТАЛЬНОСТІ ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ З ОЦІНКОЮ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ ASA

Харківська медична академія післядипломної освіти Переломи стегнової кістки суттєво підвищують ризик смерті та захворюваності людей похилого віку. Вивчено зв’язок між оцінкою ступеня фізичного статусу за класифікацією ASA та госпітальною летальністю. У дослідженні виконано ретроспективний аналіз 12 227 історій хвороб пацієнтів, які були госпіталізовані у відділення травматології для дорослих у період з 2011 по 2018 рр. […]

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКОНАННІ МАСТЕКТОМІЇ

Харківський національний медичний університет, *Харківська медична академія післядипломної освіти Представлені результати комплексного лікування 78 хворих на рак грудної залози за період з 2006 по 2016 рр. З метою профілактики лімфореї хворим застосовувалися високочастотне електрохірургічне зварювання та безконтактна термоструйна обробка живих тканин операційної рани при мобілізації грудної залози та виконанні лімфодисекції. Наш досвід застосування безконтактної термоструйної […]

ВНУТРІШНЬОМАТКОВІ СИНЕХІЇ

Харківська медична академія післядипломної освіти Внутрішньоматкові синехії (синдром Ашермана) — це патологічний стан матки, при якому вражається ендометрій, внутрішній (функціональний) шар матки. Ущільнення ендометрію може мати дифузний або тотальний характер. Залежно від ступеня ураження ендометрію розрізняють 5 ступенів тяжкості синдрому Ашермана (СА). Частіше ця патологія виникає після внутрішньоматкових втручань, після ускладнених пологів, абортів, операцій на […]

ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ У ХВОРИХ НА СПАЙКОВУ НЕПРОХІДНІСТЬ КИШЕЧНИКУ

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева АМН України», Харків, *Сумський державний університет, Суми, **Харківський національний медичний університет З метою оцінки діагностичної цінності різних видів інструментальних досліджень та розробки послідовності діагностичних заходів при гострій спайковій непрохідності кишечнику проведено аналіз результатів обстеження 35 пацієнтів. Комплексне обстеження включало з’ясування скарг, збір анамнезу, клініко-біохімічні аналізи. […]

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ СЕРЕДНЬОГО ХІРУРГІЧНОГО РИЗИКУ В НЕВІДКЛАДНІЙ АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ

Одним з головних чинників несприятливих клінічних результатів лікування хворих в ургентній абдомінальній хірургії є гіповолемія. Зниження об’єму циркулюючої крові зумовлює розвиток гемодинамічних та тканинних порушень, формує розвиток поліорганної недостатності/дисфункції. Головним методом лікування гіповолемії є інфузійна терапія. Для визначення ефективності періоперативного рестриктивного режиму інфузійної терапії обстежено 50 хворих на невідкладну патологію органів черевної порожнини, які оперовані […]