Архів місяця January, 2019

Зміст номера 30 (2/2018)

ПОЛІТИКА ТА СТРАТЕГІЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Проф. І. З. Яковцов АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ МЕДИЧНА ОСВІТА Проф. В. Ф. Куцевляк, канд. мед. наук В. В. Грищенко, канд. мед. наук І. В. Циганова, канд. мед. наук А. Є. Іванов, доц. О. М. Сирота, доц. Л. Ю. Пушкар ІННОВАЦІЇ В ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛІКАРІВ СТОМАТОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ […]

ВПЛИВ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ МАТЕРІ НА МАКРОСКОПІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИРОК, СЕЧОВОДІВ ТА СЕЧОВОГО МІХУРА ПЛОДІВ І НОВОНАРОДЖЕНИХ

Описано макроскопічні характеристики нирок, сечоводів та сечового міхура 41 плода й 44 новонароджених, які розвивалися в умовах материнської залізодефіцитної анемії. Використовувалися морфоло- гічні та статистичні методи дослідження. Установлено, що залізодефіцитна анемія матері легкого, середнього ступенів тяжкості не впливає на ступінь вираженості часточковості, масу, довжину, ширину й товщину нирок нащадків, а тяжка анемія призводить до збільшення […]

ВМІСТ МАТРИКСНОЇ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗИ-9 У ПАЦІЄНТОК ІЗ МЕЗЕНХІМАЛЬНИМИ ПУХЛИНАМИ МАТКИ

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» Матриксна металопротеїназа-9 відіграє значну роль під час прогресування процесу. Підвищення її активності супроводжує прогресування остеосарком, фіброзних новоутворень і сарком м’яких тканин. Усе це дає підставу припустити, що дані про вміст цієї металопротеїнази в пацієнток із мезенхімальними пухлинами матки можуть бути інформативним показником під час оцінювання […]

РЕГЕНЕРАЦІЯ КІСТКИ В УМОВАХ ІМПЛАНТАЦІЇ КОМПОЗИЦІЙНОГО БІОМАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ ПОЛІМОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ, ГІДРОКСИЛАПАТИТУ ТА ТРИКАЛЬЦІЙФОСФАТУ

Харківська медична академія післядипломної освіти На 25 щурах проведено дослідження регенерації кісткової тканини після введення в метафізар‑ ний дефект композиційного біоматеріалу на основі L‑полімолочної кислоти, гідроксилапатиту та трикальційфосфату у співвідношенні 70 : 10 : 20, виготовленого на 3D‑принтері Ultimaker Original Plus. Строки дослідження: 7, 14, 30, 60, 90 та 180 днів після оперативного втручання. Доведено, […]