Архив месяца Сентябрь, 2018

FAST-TRACK АНЕСТЕЗІЯ В АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ОЖИРІННЯМ

Запорізький державний медичний університет Для реалізації концепції Fast-track хірургії у пацієнтів з ожирінням цікавим є впровадження різних технік Fast-track анестезії. Оцінено вплив комбінованої інгаляційно-епідуральної анестезії та тотальної внутрішньовенної анестезії на відновлення 56 пацієнтів з індексом маси тіла 37 ± 6 кг/м2 після лапаротомних операцій. Засвідчено, що в групі комбінованої інгаляційно-епідуральної анестезії (n= 28), порівняно з […]

ВПЛИВ МЕТОДУ АНЕСТЕЗІЇ НА КРОВООБІГ ПІД ЧАС І ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА

PUMTS. 2018; 29(2): 51-59 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.051 Харківська медична академія післядипломної освіти Ендопротезування кульшового суглоба може спричинити гемодинамічну нестабільність, особливо небезпечну для пацієнтів із супутніми захворюваннями. Із метою порівняння ефектів різних методів анестезії у 132 пацієнтів під час і після ендопротезування кульшового суглоба проводили безперервну оцінку серцевого викиду (estimated continuous cardiac output, esCCO). Пацієнти були випадковим чином […]

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРМЕДІАТІВ ЦИКЛУ КРЕБСА ТА СЕАНСІВ ПОМІРНОЇ НОРМОБАРИЧНОЇ ГІПЕРОКСІЇ В ІНТЕНСИВНІЙ ТЕРАПІЇ У ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ ТЯЖКОЮ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ

PUMTS. 2018; 29(2): 46-50 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.046 Харківська медична академія післядипломної освіти Подано результати порівняльного дослідження впливу комплексу лікувальних заходів інтенсивної терапії за міжнародними рекомендаціями Brain Trauma Foundation та з застосуванням сукцинату й сеансів помірної нормобаричної гіпероксії на швидкість відновлення функції свідо- мості та динаміку характеристик мозкового кровообігу у двох груп постраждалих із тяжкою черепно-мозковою травмою. Виявлено […]

ЗАПАЛЬНІ Й ЕНДОТЕЛІАЛЬНІ ЧИННИКИ В ПРОГРЕСУВАННІ УРАЖЕНЬ ОРГАНІВ-МІШЕНЕЙ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

PUMTS. 2018; 29(2): 41-45 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.041 Харківський національний медичний університет Проаналізовано стан значення запалення й ендотеліальної функції у прогресуванні ураження органів-мішеней у разі артеріальної гіпертензії з цукровим діабетом і ожирінням. Вивчалися рівні сироваткових концентрацій цитокінів, С-реактивного білка, хемерину, ICAM-1 імунофер- ментним методом. Доведено статистично значущий вплив наведених маркерів як предикторів прогресування артеріальної гіпертензії на тлі цукрового […]

КОМБІНОВАНА ТЕРАПІЯ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА

PUMTS. 2018; 29(2): 37-40 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.037 Вивчено вплив 2‑етил‑6‑метил‑3‑ гідроксипіридину сукцинату та морфолінію 3‑метил‑1,2,4‑тріазо‑ лін‑5‑тіоацетату в корекції когнітивних порушень у хворих на гострий інфаркт міокарда. У дослідження включено 105 пацієнтів із гострим інфарктом міокарда й когнітивною дисфункцією до 60 років. Додатково вивчалися рівні кортизолу і С‑реактивного білка сироватки крові. Залежно від виду терапії хворих поділено на […]

ВПЛИВ РІВНЯ Р-СЕЛЕКТИНУ НА РОЗВИТОК НЕСПРИЯТЛИВИХ ПОДІЙ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ

PUMTS. 2018; 29(2): 33-36 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.033 Ішемічна хвороба серця нині є головною причиною смертності населення в усіх розвинених країнах, у тому числі і в Україні. У цьому випадку важливою є як діагностика ішемічної хвороби серця, так і оцінка тяжкості перебігу та прогнозу захворювання. Численні дослідження дають підставу вважати, що визначення рівня Р-селектину створює можливість виявити пацієнтів […]

ВПЛИВ СЕРЕДНІХ ПОКАЗНИКІВ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ПУЛЬСУ НА ДОБОВУ ПИТОМУ ВАГУ ПОДОВЖЕНОГО ІНТЕРВАЛУ QTc У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

PUMTS. 2018; 29(2): 29-32 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.029 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Вивчено співвідношення питомої ваги подовженого інтервалу QTc від середніх показників артеріального тиску та пульсу в пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Аналіз даних проводили в контексті середніх денних і середніх нічних індексів залежно від типу щоденного профілю систолічного та діастолічного артеріального тиску. Було ідентифіковано три […]