Архив месяца Июль, 2018

ПРИНЦИПИ ІМУНОКОРИГУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ

PUMTS. 2018; 29(2): 23-28 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.023 Наведено дані застосування імунокоригуючої терапії у дітей, хворих на бронхіальну астму. У сироватці крові виділено комплекси аутоантитіл із H1-блокаторами гістаміну першого покоління тавегілом і супрастином, оскільки їхня хімічна структура сприяє їх комплексації з білками на поверхні клітин-мішеней. Це забезпечує зняття аутоімунних реакцій у бронхолегеневій системі шляхом інгібуючої дії, які виробляють […]

МЕХАНІЧНА СКЛАДОВА ГЕРМЕТИЧНОСТІ ЕЗОФАГОЕНТЕРОАНАСТОМОЗІВ

PUMTS. 2018; 29(2): 92-96 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.092 Проаналізовано результати різних способів накладення езофагоентероанастомозів у 157 пацієнтів. Установлено, що кращі результати отримані в разі формування езофагоентероанастомозів за запропонованою нами методикою шляхом використання підкріплюючих серо-серозних швів. У випадках використання підкріплючих швів посіви з черевної порожнини стерильні з п’ятої доби після операції і далі, упродовж усього дослідження. У разі формування […]

СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОГНОЗУ УРОТЕЛІАЛЬНОГО РАКУ СЕЧОВОГО МІХУРА

PUMTS. 2018; 29(2): 86-91 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.086 Проведено літературний огляд сучасних методів діагностики і прогнозу уротеліального раку сечового міхура. Незважаючи на різноманітність методів діагностики, які дають змогу з великою точністю встановити діагноз первинної пухлини, результати лікування не завжди збігаються з очікуваними. Для прогнозування ризику розвитку рецидиву, прогресії і метастазування необхідні критерії прогнозу. Імуногістохімічний метод дослідження з використанням […]

ВЗАЄМОЗВʼЯЗОК МІЖ КОЕФІЦІЄНТОМ АТЕРОГЕННОСТІ ТА РІВНЕМ РОЗЧИННОЇ ФОРМИ МОЛЕКУЛИ АДГЕЗІЇ СУДИННОГО ЕНДОТЕЛІЮ 1 ТИПУ В ОСІБ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ

PUMTS. 2018; 29(2): 82-85 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.082 Сумський державний університет Проаналізовано зв’язок між рівнем розчинної форми молекули адгезії судинного ендотелію 1 типу та коефіцієнтом атерогенності в осіб з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2 типу. Обстежено 96 осіб з артеріальною гіпертензією та супутнім цукровим діабетом 2 типу (І група), 25 осіб із артеріальною гіпертензією (ІІ група), 15 […]

ІННОВАЦІЇ В ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛІКАРІВ СТОМАТОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

PUMTS. 2018; 29(2): 19-22 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.019 Сучасні тенденції викладання слухачам на етапі післядипломної освіти потребують від викладачів вищої школи нестандартних і креативних підходів. Колектив кафедри стоматології та терапевтичної стоматології ХМАПО впроваджує в педагогічний процес інноваційні методики та підходи, спрямовані на стимулювання інтересу до навчання та опанування практичних навичок. Нашим слухачам ми пропонуємо брати активну участь у […]

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

PUMTS. 2018; 29(2): 16-18 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.016 Основна  мета навчання в медичному університеті полягає в підготовці спеціалістів, здатних в умовах практичної охорони здоров’я клінічно мислити, оперативно приймати рішення, вживати адекватних терапевтичних заходів. Терапевтична стоматологія є дисципліною мануальною, тому під час підготовки майбутнього лікаря-стоматолога разом із теоретичними знаннями важливо оволодіти практичними навичками. Викладачі й адміністрація стоматологічного факультету Тернопільського […]

РОЛЬ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У НАБУТТІ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

PUMTS. 2018; 29(2): 12-15 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.012 Наведено дані стосовно значущості різних джерел медичної інформації для студентів-медиків. Засвідчено, що майже 95 % студентів старших курсів планують продовжувати медичну кар’єру після закінчення університету. Визначено, що студенти вищого медичного навчального закладу під час підготовки до занять опираються здебільшого на методичні посібники, матеріали аудиторних занять, протоколи МОЗ України. Водночас як вітчизняна, так і […]