Архив месяца Декабрь, 2017

Зміст номера 27 (4/2017)

  ПОЛІТИКА ТА СТРАТЕГІЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Канд. мед. наук М. Л. Водолажський, проф. М. М. Коренєв Стан і тенденції розвитку наукових досліджень за актуальними проблемами охорони здоров’я дітей шкільного віку та підлітків МЕДИЧНА ОСВІТА Доц. С. І. Бойцанюк, доц. Н. В. Чорній, доц. М. С. Залізняк Симуляційне навчання як спосіб формування практичних навичок […]

Місцеві імунні реакції в нирках, сечоводах, сечовому міхурі плодів та новонароджених від матерів із фізіологічною вагітністю

Описано характер місцевих імунних реакцій у нирках, сечоводах, сечовому міхурі 13 плодів та 15 новонароджених від матерів із фізіологічною вагітністю. Використовувалися морфологічні та статистичні методи дослідження. Виявлено інфільтрацію імунними клітинами в нирках, сечоводах, сечовому міхурі плодів та новонароджених від матерів із фізіологічною вагітністю, вираженіша в нирках, яка характеризувалася переважанням Т-лімфоцитів над макрофагами й В-лімфоцитами, підвищувалася […]

Генотипи вірусу Епштейна–Барр у пацієнтів із різними формами інфекції

Визначена частота верифікації генотипів вірусу Епштейна–Барр (ВЕБ) у сироватці крові пацієнтів із різними формами ВЕБ-інфекції в Україні. Виділено дві групи пацієнтів: хворі на інфекційний мононуклеоз (ІМ) (n = 102) і пацієнти з хронічною ВЕБ-інфекцією (ХВЕБ) (n = 94). Групу контролю склали здорові молоді люди (n = 20). Генотипування ВЕБ проводили за допомогою рестрикційного аналізу. Для […]

Виявлення серологічних маркерів вірусу Епштейна–Барр у дітей із гіпертрофією глоткового мигдалика і секреторним середнім отитом

Харківська медична академія післядипломної освіти, *Харківська міська клінічна лікарня № 30 Серед 48 дітей, направлених ЛОР-лікарями міста на планову операцію з приводу гіпертрофії глоткового мигдалика та пов’язаним із ним секреторним середнім отитом, виявлено високий відсоток (22,9 %) інфікованих вірусом Епштейна–Барр у гострій фазі (виникнення захворювання близько місяця до обстеження) і 20 інфікованих раніше дітей. Доцільно […]

Морфологічне дослідження направленої регенерації кісткової тканини з використанням ксеногенного остеопластичного матеріалу «Cerabone»

Харківська медична академія післядипломної освіти, *Сумський державний університет Проведено експериментально-морфологічне дослідження направленої регенерації кісткової тканини з використанням ксеногенного остеопластичного матеріалу «Cerabone». Роботу виконано на 60 статевозрілих щурах лінії Вістар із поетапним виведенням їх з експерименту методом декапітації під ефірним наркозом на 30, 60, 90 добу. Для морфологічного дослідження проводили резекцію центральної частини діафіза стегнової кістки, […]

Вміст свинцю у твердих тканинах зубів у робітників, зайнятих в умовах професійного ризику

Харківська медична академія післядипломної освіти, *НТК «Інститут монокристалів» НАН України Проведено порівняльний атомно-абсорбційний аналіз накопичення свинцю у твердих тканинах зубів робітників, які зазнали його негативного впливу. Вміст свинцю в контрольній групі твердих тканин зубів перебував у середніх межах норми внаслідок наявності його як мікроелемента й надходження в організм із їжею, водою та з атмосферного повітря […]

Вплив карієсогенного раціону на стан мінералізації тканин ротової порожнини в експерименті на тваринах

Харківська медична академія післядипломної освіти Подано дані про дію карієсогенного раціону на моделі експериментального карієсу в щурів. Оскільки карієсогенний раціон призводить до демінералізації твердих тканин зубів, то актуальним є поглиблене вивчення впливу карієсогенного раціону в експерименті на тваринах. Для експериментальних досліджень було використано самців білих щурів лінії Вістар місячного віку. За експериментального карієсу зубів у […]