Архив месяца Сентябрь, 2017

Зміст номера 25 (2/2017)

ПОЛІТИКА ТА СТРАТЕГІЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Проф. О. М. Хвисюк, проф. В. Г. Марченко, проф. О. М. Карабан, проф. І. О. Вороньжев АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ МЕДИЧНА ОСВІТА Доц. В. Д. Гірка, Л. М. Потапова, І. О. Бердіков, Б. О. Савенко, канд. мед. наук М. С. Мехтиханов ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ […]

РОЛЬ ЕМОЦІЙНО-АФЕКТИВНИХ ПОРУШЕНЬ І ОСОБИСТІСНИХ РИС У ФОРМУВАННІ РІЗНИХ СТУПЕНІВ ПРИХИЛЬНОСТІ ДО ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ШИЗОФРЕНІЮ

PUMTS. 2017; 25(2): 85-90. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.02.085 Харківська медична академія післядипломної освіти Подано результати дослідження емоційно-афективних змін та особистісних особливостей у разі формування різних ступенів прихильності до терапії нейролептиками/антипсихотиками у 112 чоловіків, хворих на параноїдну шизофренію. Доведено доцільність вивчення об’єктивних патопсихологічних параметрів за допомогою тестової методики Люшера та опитувальника Кеттелла для встановлення змін, пов’язаних із психічною дезадаптацією […]

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НОВИХ БІОМАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ ГАЛЕКТИН-3, P-СЕЛЕКТИН І HS-СРБ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ ІХС

PUMTS. 2017; 25(2): 81-84. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.02.081 Системне запалення є маркером розвитку глобальної ендотеліальної дисфункції і може бути пов’язане з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих на ішемічну хворобу серця. Мета роботи — провести порівняльний аналіз таких біомаркерів запалення, як P-селектин, галектин-3, hs-СРБ у пацієнтів з ішемічною хворобою серця й виявити найперспективніший із них для оцінки […]

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЗНЕБОЛЮВАННЯ ПОЛОГІВ

PUMTS. 2017; 25(2): 76-80. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.02.076 Харківська медична академія післядипломної освіти Знеболювання пологів спрямоване на забезпечення комфортних умов роділлі, сприяє запобіганню порушень пологової діяльності. Біль легше переноситься, якщо в пацієнтки є впевненість у правильному розумінні процесу пологів. За останні 15 років значно змінилися погляди на знеболювання пологів. У літературі все частіше пропонують використання реґіонарних методів аналгезії, […]

ЗАСТОСУВАННЯ ЛАБІОМЕТРІЇ В МЕТОДИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ВЕРХНЬОЇ ГУБИ В РАЗІ ВИЗНАЧЕННЯ ОКЛЮЗІЙНОЇ ПЛОЩИНИ ПРОТЕЗІВ У ХВОРИХ ІЗ ПОВНОЮ ВІДСУТНІСТЮ ЗУБІВ

PUMTS. 2017; 25(2): 63-65. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.02.063 Харківський національний медичний університет Запропоновано класифікацію співвідношення альвеолярних відростків беззубих щелеп за результа­ тами експериментальних і клінічних досліджень, спрямованих на поліпшення якості протезів. Наведені оригінальні розробки дають змогу запобігати, визначати й усувати дефекти в протезах на етапах їх виготовлення. Апробація в клініці цих розробок підтвердила доцільність їх застосування для відновлення […]

БЕЗПОСЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ НЕКРОЗУ НИЗВЕДЕНОЇ КИШКИ ПІСЛЯ СФІНКТЕРОЗБЕРІГАЮЧИХ ОПЕРАЦІЙ У ХВОРИХ НА КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК

PUMTS. 2017; 25(2): 70-75. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.02.070 Комунальна лікувально–профілактична установа «Міський міжрайонний онкологічний диспансер», м. Маріуполь Подано результати лікування 271 пацієнта із некрозом низведеної кишки після сфінктерозберігаючих операцій у хворих на колоректальний рак. У контрольну групу ввійшли 176 пацієнтів, у досліджувану — 95 хворих. Для лікування пацієнтів контрольної групи застосовували колостомію, для лікування хворих досліджуваної групи — […]

НАЙВАЖЛИВІШІ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ДІТЕЙ ІЗ НЕВРОЗОПОДІБНИМ ЕНУРЕЗОМ

PUMTS. 2017; 25(2): 66-69. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.02.066 Репрезентовано результати власного комплексного клинічного обстеження 90 дітей із неврозоподібним енурезом (66 хлопчиків, 24 дівчинки). Провідну роль у виникненні неврозоподібного енурезу відіграють різні пре-, пери- або ранні постнатальні органічні ураження, що впливають на роботу головного мозку, мають об’єктивний характер і фіксуються під час вимірювання біоелектричної активності головного мозку методом електроенцефалографії; […]