Архив месяца Апрель, 2017

ОЦІНКА ЗМІН РІВНЯ ГОМОЦИСТЕЇНУ У ВАГІТНИХ З АУТОІМУННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Проведено визначення концентрації гомоцистеїну у вагітних з аутоімунними захворюваннями щитоподібної залози та вплив цих коливань на ускладнення вагітності. Обстежено 64 вагітних, поділ на групи проводили залежно від функціонального стану щитоподібної залози, всього було три групи і контрольна. Для поглибленого розуміння співвідношення системи гемостазу і гомоцистеїнемії, визначення їх ролі в патогенезі акушерських ускладнень досліджено рівень гомоцистеїну […]

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ АНТИТРОМБОЦИТАРНИХ ПРЕПАРАТІВ НА РІВЕНЬ P-СЕЛЕКТИНУ І ГАЛЕКТИНУ 3 У ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

Ішемічна хвороба серця протягом багатьох років є головною причиною смертності населення в багатьох економічно розвинених країнах. Нині серцево-судинні захворювання відіграють вирішальну роль в еволюції загальної смертності у світі. Найбільше смертей настає внаслідок ішемічної хвороби серця — понад 300 тис. випадків на рік. Відомо, що хронічне запалення є маркером розвитку глобальної ендотеліальної дисфункції і може бути […]

ЕКОЛОГО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛЯРІОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ ОСНОВНИХ ТЕРИТОРІЙ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ

Попереднє районування досліджуваної території засвідчило, що на  всіх ділянках існує потенційна загроза виникнення захворювання на малярію, оскільки завезення малярії, насамперед триденної, здійснюється протягом усього року, а сприйнятливість до неї основних переносників висока. Проведені дослідження виявили, що в  умовах населених пунктів, окрім наявних водоймищ, велике значення у випложуванні комарів мають різні штучні ємності, підвальні приміщення будинків, […]

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ВИПАДКУ НАЯВНОСТІ ДИССЕКРЕТОРНОГО ТА АСТЕНОВЕГЕТАТИВНОГО СИНДРОМІВ ХРОНІЧНОГО ГАСТРИТУ

Харківська державна академія фізичної культури Розглянуто раціональне поєднання засобів лікувальної фізичної культури й аутогенного тренування відповідно до особливостей вегетативного статусу в разі хронічного гастриту. Подано сучасні погляди на застосування засобів лікувальної фізичної культури, охарактеризовано основні механізми дії фізичних вправ різної інтенсивності у випадку хронічного гастриту. Звернуто увагу на необхідність удосконалення методик лікувальної фізичної культури з […]

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМУНОМОДУЛЯТОРІВ НА СИСТЕМНИЙ ГУМОРАЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ І–ІІ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ З ЕНТЕРОБІОЗОМ

Подано результати вивчення впливу дво­етапної комплексної терапії з використанням імуномодуляторів на системний гуморальний імунітет хворих на хронічний генералізований пародонтит І–ІІ ст. тяжкості на тлі ентеробіозу. Установлено, що запропонована терапія має виражену нормалізуючу дію на активність гуморального імунітету. Під її впливом нормалізується вміст у сироватці крові IgE і ЦІК, підвищується афінність антимікробних IgG-антитіл. Визначено більшу ефективність […]

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ТА ТРАНСАБДОМІНАЛЬНОГО ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ДОСТУПІВ У ХВОРИХ ІЗ РІЗНИМ ПЕРЕБІГОМ ГІДРОНЕФРОЗУ

Харківський національний медичний університет, *Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» Харківського національного медичного університету Проведено порівняльний аналіз терапевтичної ефективності ретроперитонеального та трансабдомінального лапароскопічних доступів у пацієнтів із первинним та вторинним перебігом гідронефрозу. Визначено, що ретроперитонеальний доступ за основними показниками періопераційного періоду, вмістом інтерлейкіну 6 та параметрами ефективності співставний з трансабдомінальним, але за маркером тяжкості хірургічної травми […]

ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПАЦІЄНТІВ КОСМЕТОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ІЗ ДИСГАРМОНІЙНИМ САМОСПРИЙНЯТТЯМ

Медичний центр «СА-КЛІНІК», м. Київ Вивчено особливості міжперсональної взаємодії у 286 жінок косметологічного профілю з дисгармонійним самосприйняттям. Профіль у жінок зі зниженою самооцінкою характеризувався виявами підозрілості, образливості, нетовариськості, сприйняттям оточення як недоброзичливого, неконгруентністю в контактах з оточуючими, комунікативними труднощами, вираженим відчуттям незручності у новому соціальному середовищі, підлеглістю, пасивністю, невпевненістю в собі, піддатливістю думці інших людей, […]