Архив месяца Апрель, 2017

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ РЕНТГЕНОЛОГІЇ У ХАРКОВІ (1900–1926)

Авторами наведено історичні дані про розвиток рентгенології в Харкові періоду 1900–1926 рр. Зазначено, що початковий етап освоєння медичних рентгенівських технологій в Україні досить добре висвітлений у літературі. Водночас небагато відомо про піонерів рентгенівських технологій, більшість із яких, виконавши за допомогою Х-променів кілька робіт, залишилися анатомами, хірургами, дерматологами, і лише для одиниць рентгенологія стала професією. Нерідко […]

СЕМІНАР ІЗ МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ (YEDITEPE UNIVERSITY HEALTHCARE INSTITUTIONS ISTANBUL / TURKEY) «СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ» до 95‐річчя від дня заснування ХМАПО

Думка видатного китайського мислителя Конфуція «Навчання без розмірковування є безглуздим, розмірковування без навчання — небезпечним!» — це своєрідне філософське підґрунтя діяльності кафедри клінічної патофізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти з моменту її утворення у лютому 2013 р. Засновник кафедри, д-р мед. наук, професор Микола Олексійович Клименко, відомий також у наукових […]

СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ВИПАДКУ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

PUMTS. 2017; 24(1): 81-85. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.01.081 ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків» НАМН України Увагу акцентовано на важливості розв’язання питання професійного самовизначення і вибору професії. Зазначено, що кожна професія висуває свої вимоги як до індивідуальних якостей, так і до психофізіологічних особливостей і стану здоров’я. Доведено, що у зв’язку з цим важливим соціально-економічним завданням є створення […]

ПОКАЗНИКИ ГЕМОДИНАМІКИ У КОМАТОЗНИХ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГОСТРИМ ПОРУШЕННЯМ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

PUMTS. 2017; 24(1): 74-80. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.01.074 Харківська обласна клінічна лікарня Здійснено проспективне дослідження, яке включало 100 пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу з оцінкою за шкалою ком Глазго 5–8 балів. Досліджено максимальний та мінімальний рівні артеріального тиску — систолічного, діастолічного, середнього, частоти серцевих скорочень у 1, 3, 5 та 7 добу перебування у відділенні інтенсивної терапії. […]

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ДІАГНОСТИЧНОГО МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СУМІСНОСТІ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ БЮГЕЛЬНИХ ПРОТЕЗІВ

PUMTS. 2017; 24(1): 70-73. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.01.070 Подано розробку і  клінічну оцінку методу діагностики непереносності конструкційних матеріалів бюгельных знімних зубних протезів. У порівняльному клініко-лабораторному дослідженні вивчено морфологію слизової оболонки порожнини рота в осіб із різними конструкціями цієї порожнини в різні терміни користування бюгельними протезами. Морфологічні дослідження епітелію підпротезного простору свідчать, що стан епітелію мало чим відрізнявся від […]

ВИПАДОК ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ КРАНІОТОРАКООМФАЛОПАГІВ, ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ПРОГНОЗ

PUMTS. 2017; 24(1): 66-69. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.01.066 Описано випадок ультразвукової пренатальної діагностики ускладнення монохоріальних моноамніотичних двійнят краніоторакоомфалопагів. Підкреслено, що неподілена двійня є дуже рідкісним ускладненням монозиготної вагітності, яка завжди тягне за собою анатомічні аномалії плодів. Зазначено, що на сьогодні для запобігання можливості розвитку неподілених двійнят у випадку багатоплідної вагітності проводиться ретельне ехографічне дослідження вже в першому триместрі […]

ОСОБЛИВОСТІ СПОЛУЧЕНОЇ ДІЇ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЕФІРУ ТА ЗНИЖЕНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ НИРОК У ЩУРІВ

PUMTS. 2017; 24(1): 62-65. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.01.062 Наведено результати експериментальних досліджень вивчення особливостей токсичної дії метилтретбутилового ефіру в умовах холодового стресу та температурного комфорту на зміни показників функціонального стану нирок у щурів. Аналіз результатів досліджень свідчить про те, що метилтретбутиловий ефір (у сполученні зі зниженою температурою) призводив до істотніших змін показників функціонального стану нирок. В умовах холодового […]