Архив месяца Февраль, 2017

ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СИМПАТИКО-АДРЕНАЛОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІНСУЛІНУ І РЕТАБОЛІЛУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ У ХВОРИХ НА КО-ІНФЕКЦІЮ ТУБЕРКУЛЬОЗ/ВІЛ

ТМО «Фтизіатрія», м. Київ Вивчено вплив інсуліну і ретаболілу на функціональний стан симпатико-адреналової системи у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ. Активність симпатико-адреналової системи до початку лікування у всіх хворих була значно підвищеною. Завдяки зниженню саме екскреції адреналіну простежується тенденція до нормалізації коефіцієнту симпатико-адреналової дисоціації: у хворих, які отримували препарати анаболічної дії, цей показник зазнав найбільш виражених […]

МОЖЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГОЛОВНОГО БОЛЮ НАПРУЖЕННЯ У ПІДЛІТКІВ

Представлено спосіб прогнозування формування хронічного головного болю напруження у підлітків з нечастим епізодичним головним болем напруження. Проведено дослідження популяційного зрізу 2342 підлітків обох статей у віці 13–17 років у школах м. Харкова. Для виявлення головного болю використовували анкетування. Можливі фактори ризику у формуванні хронічного головного болю напруження були розділені на 4 групи: генетичні, медико-біологічні, психосоціальні […]

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕНДОВІДЕОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СТАНДАРТНОГО ЛАПАРОСКОПІЧНОГО, МІНІЛАПАРОСКОПІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ТА ВІДКРИТИХ ВТРУЧАНЬ У ХВОРИХ НА ГІДРОНЕФРОЗ

Харківський національний медичний університет, *Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» Харківського національного медичного університету Проведено порівняльний аналіз терапевтичної ефективності відкритих та сучасних лапароскопічних (трансабдомінальних та ретроперитонеальних) методів лікування хворих на гідронефроз, у тому числі з використанням стандартного або мінілапароскопічного інструментарію. Удосконалено ретроперитонеальний доступ за рахунок оптимізації розташування троакарів і формування операційного простору, що дає змогу мінімізувати […]

ЛІМФОМА ХОДЖКІНА, ПОХОДЖЕННЯ ПУХЛИННИХ КЛІТИН

Представлено дані літератури про походження пухлинних клітин у разі лімфоми Ходжкіна (ЛХ), а також припущення про виникнення їх з гістіоцитів, макрофагів, дендритичних клітин, В-лімфоцитів і Т-лімфоцитів. Установлено, що в пухлинних клітинах за нодулярного типу ЛХ із переважанням лімфоцитів у 100 % і за класичного типу ЛХ у 99 % спостережень відбувається перебудова генів імуноглобулінових рецепторів, […]

НОВІТНІ АСПЕКТИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ПСИХІАТРІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОПОРНОЇ КАФЕДРИ

Харківська медична академія післядипломної освіти Наведено дані про освітні й інформаційні технології викладання психіатрії в умовах опорної та однопрофільних кафедр. Підкреслюється значення комп’ютерних технологій, навчальних фільмів для оптимізації формування знань під час післядипломної підготовки спеціалістів і в разі надання медичної допомоги пацієнтам. Подано інформацію про можливості заохочення слухачів до самостійної підготовки; наводяться дані про технології […]

РОЛЬ БІНАРНОЇ ЛЕКЦІЇ В РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЛІКАРІВ ПЕРВИННОГО КОНТАКТУ

Харківська медична академія післядипломної освіти Подано досвід упровадження інноваційної технології у процес безперервного професійного розвитку лікарів первинної ланки, який побудований відповідно до принципів менеджменту та маркетингу. Використання в навчальному процесі особливої форми лекції — бінарної — спонукає слухачів долучитися до дискусії, розкриває професіоналізм педагогів, створює можливість інтегрувати знання з різних галузей медицини. Неод­норазово було проведено […]