Архив месяца Июнь, 2016

Особливості взаємозв’язку неспецифічного чинника захисту та мікрофлори кишечнику в дітей з артропатіями

Харківська медична академія післядипломної освіти Нормальна мікрофлора має надзвичайно важливе загальнобіологічне значення в життєдіяльності людини, виконуючи й регулюючи багато функцій організму. Лізоцим впливає на нормофлору кишечнику, сприяючи адгезії до рецепторів представників біфідо- і лактофлори слизової оболонки шлунково-кишкового тракту. Дослідження стану мікрофлори кишечнику в дітей у гострому періоді реактивних артритів (РеА) засвідчило, що в усіх хворих […]

Експериментально- клінічне обґрунтування бронхоконстрикторних властивостей прозапальних цитокінів у разі бронхіальної астми в дітей

У патогенезі бронхіальної астми в дітей незалежно від особливостей етіології розвивається аутоімунний компонент, що запускає продукцію сенсибілізованими Т-лімфоцитами прозапальних цитокінів, які зумовлюють розвиток хронічного алергічного запалення в бронхолегеневій системі. Мета роботи — вивчення в експерименті прозапальних цитокінів сенсибілізованих Т-лімфоцитів, що мають бронхоконстрикторні властивості. Результати досліджень — на розробленій експериментальній моделі бронхіальної астми в морських свинок […]

Коморбідні стани в педіатрії: розвиток підгострого тиреоїдиту в дитини з гострим пієлонефритом

Харківський національний медичний університет, Обласна дитяча клінічна лікарня Сучасні тенденції розвитку захворюваності в дитячому віці свідчать про збільшення кількості дітей, які мають кілька поєднаних патологічних станів. Наведено результати власного спостереження за дівчинкою 10 років, госпіталізованою з приводу гострого активного пієлонефриту. За час обстеження відбувався динамічний процес перегляду і формулювання повного клінічного діагнозу, із залученням усіх […]

Експресія апеліну і маркерів запалення у слизовій оболонці стравоходу в разі поєднання гастроезофагеальної рефлюксної і гіпертонічної хвороб

Проведено вивчення експресії апеліну-12 і маркерів запалення циклооксигенази-2  (ЦОГ-2) і CD16 клітинами слизової оболонки (СО) стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ) у поєднанні з гіпертонічною хворобою (ГХ). Дослідження проводили на біопсіях стравоходу, отриманих під час відеоендоскопії у хворих із коморбідним перебігом ГЕРХ і ГХ та у хворих з ізольованою ГЕРХ і порівнювали їх […]

Корекція порушень систолічної функції з ексцентричним ремоделюванням лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію ниркового генезу

Хронічне перевантаження лівого шлуночка у разі артеріальної гіпертензії у хворих на хронічну хворобу нирок призводить до його ремоделювання. Під час аналізу ефективності комбінованого лікування у пацієнтів із систолічною дисфун­кцією лівого шлуночка й ексцентричним ремоделюванням лівого шлуночка обстежено 102 хворих на артеріальну гіпертензію і хронічний гломерулонефрит. Зміни об’ємів серця, м’язової маси й діастолічної функції дають змогу […]

Особливості метаболізму кісткової тканини під час моделювання хронічної ниркової патології

Однією з основних проблем сучасної нефрології є вивчення механізмів прогресування захворювань нирок із розвитком хронічної ниркової недостатності. Більшість змін, що визначають результат захворювань нирок, відбувається в нирковому інтерстиції. Експериментальне дослідження проводилося в 2 групах білих щурів. Вивчено цитокіновий профіль у сироватці крові лабораторних тварин імуноферментним методом та проведено біохімічне визначення оксипроліну в сечі. Дослідження довели […]

Ювілей кафедри поліклінічної педіатрії Харківської медичної академії післядипломної освіти

Ювілей кафедри поліклінічної педіатрії — одна із невід’ємних сторінок славетної 90‐річної історії Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО). Завдяки мудрій політиці ректора Українського інституту удосконалення лікарів (нині — ХМАПО), професора Хвисюка Миколи Івановича (відтепер — почесного ректора), була створена і відкрита 1 березня 1986 р. кафедра поліклінічної педіатрії — на той час єдина в Радянському […]