Архив месяца Январь, 2016

Ювілей доцента Володимира Михайловича Савво

У листопаді 2015 р. виповнилося 65 років із дня народження та 35 років викладацької діяльності кандидату медичних наук, доценту кафедри педі­атрії Харківської медичної академії післядип­ломної освіти Савво Володимиру Михайловичу. Володимир Михайлович народився 12 листопада 1950 р. у м. Харкові, у четвертому поколінні сім’ї лікарів, що мало вплив на вибір життєвого шляху. У 1974 р. Володимир […]

Ювілей ректора Харківської медичної академії післядипломної освіти, професора Олександра Миколайовича Хвисюка

Професор О. М. Хвисюк народився 15 листопада 1960 р.у Вітебську (Білорусь) і виховувався в сім’ї лікарів. Тому, коли настав час обирати професію, без особливих сумнівів та роздумів склав іспити в Харківський медичний інститут. З третього курсу пішов працювати гіпсовим техніком до Харківського науково-дослідного інституту ортопедії та травматології (нині Інститут патології хребта та суглобів ім. М. […]

Ефективність та безпека озонотерапії у хворих з алкогольним абстинентним синдромом

Нині відбувається постійний пошук варіантів терапії, які прискорювали б вихід хворих зі стану алкогольного абстинентного синдрому, викликали б якіснішу й тривалішу ремісію та не мали б побічних ефектів. Лікування з використанням медичного озону є перспективним розв’язанням цього питання. Нами обстежено 156 чоловіків з алкогольним абстинентним синдромом у віці від 20 до 50 років. Установлено, що […]

Результати порівняльних досліджень цитотоксичності силіконових відбиткових матеріалів

Наведено результати досліджень цитотоксичності силіконових матеріалів in vitro. Унаслідок низки дослі­джень автори вибрали 8 представників групи силіконових відбиткових матеріалів, які мають різну цитотоксичність і чинять різний вплив на тканини протезного ложа й організм загалом. За результатами досліджень автори розподілили матеріали на дві групи за тенденцією до стимулювання міграції нейтрофілів до другої проби: до першої («сприятливої») […]

Зміна структурно-функціональної кислотостійкості емалі в осіб молодого віку з високою інтенсивністю карієсу зубів під дією лецитин-кальцієвого комплексу

Ураховуючи високий рівань поширення карієсу зубів, актуальним є пошук нових засобів і методів профілактики. Широкого розповсюдження нині набули препарати природного походження вітчизняного виробництва, такі як лецитин-2. Обстежено 132 студенти-добровольці, що навчаються на 2, 3 і 5 курсах стоматологічного факультету ХНМУ. Групи учасників було сформовано залежно від величини індексу рівня інтенсивності карієсу зубів. Структурно-функціональну кислотостійкість емалі […]

Критерії тяжкості ротаційного підвивиху атланта в дітей молодшого віку за даними конвенційної рентгенографії

Пологова травма — часте пошкодження верхньошийного відділу хребта у новонароджених, наслідки якої спостерігають у дітей старшого віку. Вивчено можливості конвенційної рентгенографії у визначенні тяжкості пошкодження верхньошийного відділу хребта у дітей молодшого віку методом статистичного аналізу. Обстежено 92 дитини з травматичними пошкодженнями шийного відділу та 83 дитини групи порівняння (у яких цей діагноз було виключено). Визначено, […]

Застосування однорядного анастомозу в лікуванні хворих на рак шлунка

Підбито підсумки хірургічного лікування 150 хворих на рак шлунка. Хворих було розподілено на дві групи: в основній групі стравохідно-шлунковий або стравохідно-кишковий анастомоз сформований однорядним ручним швом без захоплення слизової оболонки, в контрольній групі анастомоз сформований звичайним способом із використанням дворядного шва. У хворих основної групи було в 2 рази менше післяопераційних ускладнень (7,8 % порівняно […]