Архив месяца Май, 2015

Зміст номера 18 (2/2015)

ПОЛІТИКА ТА СТРАТЕГІЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Б. В. Михайлов Клініка і терапія розладів психіки та поведінки екстремально-психогенного походження МЕДИЧНА ОСВІТА О. О. Завгородній Підготовка лікарів психофізіологічної регуляції людини в ектремальних ситуаціях мирного часу й воєнних дій Л. В. Газзаві-Рогозіна Особливості підготовки ентомологів у післядипломній освіті О. О. Ляшенко Роль семінарського заняття під час підготовки […]

Кардіотоксичність вільного і ліпосомального доксорубіцину за солідних пухлин у дітей

Розглянуто можливості зниження кардіотоксичності хіміотерапії з використанням ліпосомального доксорубіцину. Подано власні результати застосування препарату в лікуванні злоякісних пухлин у дітей. Зроблено висновки про можливість використання ліпосомального доксорубіцину в лікуванні солідних пухлин у дітей.

Використання збагаченої тромбоцитами плазми в разі лікування ран різної етіології

Подано дані сучасної літератури про склад збагаченої тромбоцитами плазми і можливості її використання для лікування ран різної етіології, що довго не загоюються. Наявність у багатій на тромбоцити плазмі факторів росту у вигляді природних поліпептидів, які можуть стимулювати зростання, проліферацію та/або диференціювання живих клітин, дає змогу використовувати її для прискорення регенеративних процесів у пошкоджених тканинах. Безпека, […]

Соматометричні показники дівчаток підліткового віку з різною масою тіла

Подано результати дослідження щодо вивчення соматометричних характеристик у 124 дівчаток підліткового віку з різною масою тіла — недостатньою, надмірною й нормальною. Для кількісної оцінки розвитку жирової маси в підлітків доведено доцільність використання ендоморфного показника, що дає змогу виявляти групи ризику за абдомінальним ожирінням і метаболічним синдромом у разі різкого збільшення характеристик зазначеного показника, а також […]

Дорсопатії в практиці сімейного лікаря: основні аспекти діагностики й терапії

Розглянуто основні підходи до діагностики та лікування дорсопатій в амбулаторній практиці сімейного лікаря. Подано провідні етіологічні чинники та патогенетичні механізми розвитку дорсопатій; їх класифікацію. Викладено основні клінічні та сучасні інструментальні методи діагностики дорсопатій, а також показання для їх проведення; принципи підбору раціональної терапії, що включає як медикаментозні, так і немедикаментозні методи.

Рентгенодіагностика парезу діафрагми в новонароджених із гіпоксично-ішемічними та травматичними ураженнями ЦНС

Харківська медична академія післядипломної освіти Проаналізовано дані рентгенологічного дослідження органів грудної клітки 49 новонароджених із діагнозом: гіпоксично-ішемічне та травматичне ураження ЦНС, синдром Кофферата (парез діафрагми), синдром дихальних розладів. Розроблено три ступеня тяжкості парезу діафрагми в новонароджених із перинатальними ураженнями ЦНС. Проаналізовано рентгенологічні симптоми легеневих ускладнень у разі парезу діафрагми в дітей.

Особливості методик лікувальної фізичної культури в разі хронічного гастриту

Розглянуто сучасні погляди на застосування засобів лікувальної фізичної культури й охарактеризовано основні механізми дії фізичних вправ різної інтенсивності в разі хронічного гастриту. Звернуто увагу на необхідність удосконалення методик лікувальної фізичної культури, ураховуючи визначення вихідного рівня активності вегетативної нервової системи, з метою усунення порушень секреторної і моторної функції шлунка в разі хронічного гастриту безпосередньо перед початком […]