Архив месяца Декабрь, 2014

Тривалий субтоксичний вплив лапроксидів на метаболічну активність монооксигеназної системи гепатоцитів у підгострому досліді

На 60 білих щурах популяції Вістар у підгост ­рому досліді вивчено дію малих субтоксичних доз нової хімічної речовини, що належить до лапрок­сидів або епоксидвмісних олігоефірів — тригліци­диловий ефір поліоксипропілентріолу молекулярної маси 303 (Л-303) і етиленглікольпропіленепоксид молекулярної маси 500 (Л-500). Вивчення впливу лапроксидів у субтоксичних дозах на метаболічну активність мітохондрій і мікросом гепатоцитів в умовах підгострого […]

Вплив інтервального гіпоксичного тренування на вуглеводний обмін дорослих та старих щурів після одноразового R-опромінення

ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ Досліди проведено на дорослих (7–8 міс.) і старих (23–24 міс.) щурах-самцях популяції Вістар. Тва­рин було розподілено на чотири групи: 1 — контроль; 2 — тварини, взяті в гострий дослід через 17 діб після дії одноразового рентгенівського опромінення (R-опромінення) в сублетальній дозі 5 Гр; 3 […]

Можливості ендовідеохірургічного лікування хворих на гідронефроз, зумовлений нефроптозом

Харківський національний медичний університет Під час дослідження визначено можливості ендовідеохірургічного втручання в разі хірургічного лікування хворих на гідронефроз, що спричинений нефроптозом. Визначено особливості інтра- й післяопераційного періодів у цих хворих залежно від доступу (ретроперитонеального або трансабдомінального) і застосування стандартного чи міні-лапароскопічного інструментарію. З’ясовано, що переважним є використання ретроперитонеального доступу з міні-лапароскопічним інструментарієм.

Ризик виникнення орального мукозиту в онкологічних хворих під час проведення цитостатичної терапії

Харківський національний медичний університет, *ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва» НАМН України (м. Харків) Подано фактори ризику розвитку й патогенез стоматотоксичності на тлі проведення цитостатичної терапії в онкологічних хворих. Розглянуто сучасні класифікації ступеня вираженості мукозиту. Обґрунтовано необхідність розробки превентивної та супровідної терапії цієї патології.

Клінічна оцінка якості реставрації з мікрогібридного композитного реставраційного матеріалу «Дентлайт»

Подано результати клінічного дослідження реставрацій усіх класів каріозних порожнин за Блеком за критеріями: крайове прилягання, крайове забарвлення, анатомічна форма, кольоростійкість, шорсткість поверхні; наявність нальоту; вторинний карієс. Для оцінки якості поверхні реставрацій використовували візуально-інструментальні методи, безпосередньо в порожнині ротa пацієнта в різні строки. Підтверджено доцільність використання цього матеріалу для реставрацій, каріозних порожнин усіх класів за Блеком.

Стан сексуальної функції та сімейної адаптації у разі невротичних депресій у жінок

Наведено дані про клінічні особливості сек­суальної функції у разі невротичних депресій у жінок. Визначено роль порушень соматосексуаль­ного та психосексуального розвитку, сексуальної поведінки, сексуальної мотивації та психосек­суальних типів подружжя в розвитку сексуаль­них розладів, подружньої та сімейної адаптації у разі невротичних депресій у жінок. Відображено основні стратегії діагностики дезадаптивних форм порушень сексуального здоров’я. Установ­лено, що діагностика й […]

Діагностична цінність кількісного вірусного навантаження за впл-асоційованої патології шийки матки

Комплексно обстежено 148 пацієнток із пато­логією шийки матки. Якісне та кількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини проведено за допо­могою мультипраймерної полімеразної ланцюго­вої реакції тест-системи «АмпліСенс» у режимі реального часу. Визначено збільшення рівня вірусного навантаження вірусом папіломи людини у зв’язку з тяжкістю цервікальних уражень. Отримані результати демонструють доцільність включення кількісної оцінки вірусного навантаження в алго­ритм обстеження […]