Архив месяца Октябрь, 2014

Порушення психічної сфери у хворих на ішемічну хворобу серця і соматоформну вегетативну дисфункцію серцево-судинної системи

Харківська медична академія післядипломної освіти Проведено дослідження 90 хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) і 75 хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію серцево-судинної системи (СВДССС). Установлено, що у хворих на ІХС порушення психічної сфери представлені в межах нозогенно зумовленних реакцій психічної дезадаптації, гострих реакцій на стрес, соматогенного астенічного симптомокомплексу. У хворих на СВДССС порушення психічної сфери […]

Роль відповідності орієнтацій та ціннісних установок подружжя в рамках розвитку подружньої дезадаптації за депресивних розладів різного генезу в жінок

На основі клініко-психологічного обстеження 399 подружніх пар із депресивними розладами різного генезу в жінок вивчено особливості відповідності орієнтацій та ціннісних установок, а також спрямованості особистості кожного з обстежених подружжя, значущості особистісних особливостей подружжя та ступеня їх адаптації на всіх рівнях взаємодії в генезі подружньої дезадаптації.

Аналіз динаміки спірографічних показників у хворих на вогнищевий туберкульоз легень у процесі відновного лікування

Харківська державна академія фізичної культури Проведено оцінку ефективності методик лікувальної фізкультури в комплексному лікуванні вогнищевого туберкульозу легень за даними динаміки спірографічних показників та результатів проведення гіпоксичних проб. В основу дослідження покладено клініко-функціональне обстеження 44 жінок віком від 21 до 35 років, хворих на вогнищевий туберкульоз легень.

Клініко-епідеміологічна характеристика та наслідки ботулізму в харківському регіоні

Наведено характеристику клініко-епідеміологічних даних щодо захворюваності на ботулізм у м. Харкові протягом останніх 10 років. Ретельно вивчено епідеміологічні аспекти ботулізму, вікову характеристику, клінічні прояви захворювання залежно від тяжкості перебігу, ускладнень і наслідків. Установлено, що тривалість інкубаційного періоду в разі ботулізму прямо залежить від тяжкості хвороби та її наслідків. Виявлено, що домінуючим етіологічним чинником ботулізму в […]

Нові маркери запалення у хворих на ішемічну хворобу серця, патогенетичне й клінічне значення

Численні експериментальні та клінічні дані свідчать про ключову роль запалення в розвитку атеросклеротичного ураження та його ускладнень. Ступінь активності запального процесу корелює з тяжкістю ураження та важкими наслідками у хворих на ішемічну хворобу серця. Вважають, що маркери запалення можуть бути предикторами розвитку ішемічної хвороби серця в осіб із безсимптомним атеросклерозом. Вивчаються різні маркери запалення, деякі […]

Анатомо-морфологічна та клініко-променева діагностика хламідійних змін легень у віл-інфікованих і хворих на СНІД

Харківська медична академія післядипломної освіти Викладено питання поширеності, характеристику збудників, клінічний перебігу позалікарняних й атипових пневмоній. Наведено частоту, шляхи передачі інфекції, особливості клінічної і лабораторної діагностики хламідійних пневмоній. Детально викладено методику й можливості рентгенологічного методу дослідження в діагностиці уражень легень і плеври хламідійного характеру; наведено характер і рентгеносеміотику легеневих ускладнень хламідіозу. Окрім того, викладено можливості […]

Шляхи вдосконалення методу вестибулометрії для експрес-оцінки функціонального стану

Українська військово-медична академія, м. Київ, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, м. Харків Вестибулярна система, разом із зоровою, пропріорецептивною й іншими аферентними системами, бере участь у забезпеченні функцій визначення просторових координат і підтримки рівноваги. Комп’ютеризація стабілографії дала змогу розв’язати завдання візуалізації та обробки стабілографічних сигналів, реалізувати цілу низку видів біологічного зворотного зв’язку й посісти гідне місце […]