Архив месяца Декабрь, 2013

До проблеми особливостей процесу і наукового обґрунтування змісту навчання на кафедрі фізіотерапії, курортології і відновлювальної медицини

Подано сучасне бачення проблеми особливостей навчального процесу, наведено результати наукового обґрунтування вдосконалення змісту післядипломного навчання на кафедрі фізіотерапії, курортології та відновлювальної медицини.

Сучасні вимоги до післядипломної освіти в системі охорони здоров’я України

Із розвитком науки, техніки і медичних технологій постійно підвищуються вимоги до рівня знань і вмінь працівників системи охорони здоров’я, у зв’язку з чим виникла необхідність підвищення кваліфікації лікарів у вигляді безперервної професійної освіти. Сучасна післядипломна освіта реалізується через перехід від кваліфікаційної моделі фахівця до компетентністної. Безперервний професійний розвиток відбувається як особистим спілкуванням, так і через […]

Проблеми мотивації навчання лікарів стоматологічного профілю на післядипломному етапі

Наведено інформацію про методику постійного післядипломного навчання лікарів стоматологічного профілю відповідно до вимог, критеріїв та стандартів Болонського процесу, а також мотивоване їх залучення до навчання на кафедрі хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та стоматології ХМАПО. Викладено актуальність проведення поглиблених циклів тематичного вдосконалення за окремими напрямками стоматології.

Перинатальна ультразвукова діагностика вроджених вад серця як крок генетичного моніторингу (досвід навчання)

Уроджені вади серця залишаються найпоширенішими дефектами під час народження та основною причиною летальності немовлят від уроджених аномалій.

Оптимізація навчання ендоскопічній хірургії у системі післядипломної освіти з використанням телекомунікаційних технологій

Розглянуто питання використання телекомунікаційної системи, яка функціонує в клініці, що дає змогу надавати не лише ефективну допомогу хворому, а й підвищувати кваліфікацію лікарів організацією дистанційного навчання в режимі реального часу.

Досвід підготовки інтернів за фахом «Радіологія»

Викладено пропозиції щодо поліпшення організації та підготовки лікарів-інтернів за фахом «Радіологія».

Застосування інноваційних технологій у підготовці лікарів-інтернів

Обговорюється проведення циклу семінарських занять із лікарями-інтернами, заснованого на схемі проведення клініко-патологоанатомічної кон­ференції. Заняття проводять у вигляді рольової гри, що є інноваційною формою педагогічного процесу.