Раздел "Наукові огляди та клінічні лекції"

СУЧАСНИЙ СТАН СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТРАНГУЛЯЦІЙНОЇ АСФІКСІЇ

PUMTS. 2020; 37(1): 67-73. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.067 Странгуляційна асфіксія становить собою поширену як медичну, так і соціальну проблему, якою піклуються науковці різних галузей вже не одне сторіччя, вона займає перші рядки серед випадків смерті від механічних ушкоджень, а також перше місце серед випадків самогубств та інших різновидів механічних асфіксій. Останнім часом діагностика зажиттєвості странгуляційної асфіксії складається з […]

ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ЯК ЧАСТИНА ПАТОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

PUMTS. 2020; 37(1): 62-66. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.062 Реакція фізіологічної системи сполучної тканини (СТ) відіграє одну з ключових ролей у процесі відповіді макроорганізму на пошкодження, що, врешті-решт, визначає адаптивні можливості організму. Сучасні досягнення фундаментальних наук і практичної медицини свідчать про те, що хоча патологічні процеси різної етіології мають свої особливості на рівні організму, на базових рівнях біологічної організації, […]

ВПЛИВ ІМУННИХ МЕХАНІЗМІВ У ПАТОҐЕНЕЗІ ХРОНІЧНОГО ВЕРХІВКОВОГО ПЕРІОДОНТИТУ

PUMTS. 2019; 36(4): 56-59. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.056 Повний текст (PDF) Висвітлено розвиток одонтогенних вогнищ інфекції у вигляді різних нозологічних форм хронічних періодонтитів, що спостерігається в осіб із загальносоматичними захворюваннями та може супроводжуватися змінами показників імунітету на загальному та місцевому рівнях. Необхідно зазначити, що хронізація запального процесу в періодонті є складний імунопатологічний процес, на перебіг якого впливає функціональна […]

РОЛЬ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ В АКТИВАЦІЇ ЛАТЕНТНОЇ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОЇ ІНФЕКЦІЇ ПРИ АУТОІМУННИХ РЕВМАТИЧНИХ ХВОРОБАХ І ТУБЕРКУЛЬОЗІ

PUMTS. 2019; 36(4): 49-55. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.049 Повний текст (PDF) Відповідно до сучасної концепції, провідну роль у розвитку аутоімунних ревматичних хвороб поряд з аутореактивними клонами Т- і В-лімфоцитів, відіграють медіатори міжклітинної взаємодії — цитокіни. Провідна роль цитокінів у патоґенезі захворювання людини дискутується з 90-х років ХХ ст. Становлячи собою поліпептидні молекули, цитокіни є плейотропними за біологічними функціями. […]

ІНСОМНІЯ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНА РЕФЛЮКСНА ХВОРОБА: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ, МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 62-67. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.062 Повний текст (PDF) У роботі показано, що інсомнія є однією з актуальних коморбідних патологій при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі (ГЕРХ). При ГЕРХ спостерігаються основні особливості інсомнії: порушення сну збільшується з віком та уражує частіше жінок, пацієнти мають легку та помірну інсомнію, за опитувальником PSQI достовірну різницю виявлено […]

КАТЕТЕРНА АБЛЯЦІЯ В РАЗІ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ І СУПУТНЬОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

PUMTS. 2019; 34(2): 66-73 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.066 Повний текст (PDF) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, *Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України Фібриляція передсердь та серцева недостатність — розповсюджені патології у структурі серцево-судинних захворювань; часто спостерігається їх комбінація, перебіг однієї ускладнює перебіг іншої. Катетерна абляція при фібриляції передсердь та супутній хронічній серцевій недостатності за останні […]

ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ТА РЕМОДЕЛЮВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНИХ КРИЗАХ

PUMTS. 2019; 33(1): 75-79 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.01.075 Повний текст (PDF) ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» При розвитку гіпертонічного кризу змінюється функціонування серцево-судинної системи, що призводить до порушення перфузії тканин та потребує надання невідкладної медичної допомоги для попередження або обмеження ураження органів-мішеней. Вимірювання лише систолічного та діастолічного артеріального тиску не дає повного уявлення про характер […]