Раздел "Наукові огляди та клінічні лекції"

ВПЛИВ ІМУННИХ МЕХАНІЗМІВ У ПАТОҐЕНЕЗІ ХРОНІЧНОГО ВЕРХІВКОВОГО ПЕРІОДОНТИТУ

PUMTS. 2019; 36(4): 56-59. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.056 Повний текст (PDF) Висвітлено розвиток одонтогенних вогнищ інфекції у вигляді різних нозологічних форм хронічних періодонтитів, що спостерігається в осіб із загальносоматичними захворюваннями та може супроводжуватися змінами показників імунітету на загальному та місцевому рівнях. Необхідно зазначити, що хронізація запального процесу в періодонті є складний імунопатологічний процес, на перебіг якого впливає функціональна […]

РОЛЬ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ В АКТИВАЦІЇ ЛАТЕНТНОЇ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОЇ ІНФЕКЦІЇ ПРИ АУТОІМУННИХ РЕВМАТИЧНИХ ХВОРОБАХ І ТУБЕРКУЛЬОЗІ

PUMTS. 2019; 36(4): 49-55. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.049 Повний текст (PDF) Відповідно до сучасної концепції, провідну роль у розвитку аутоімунних ревматичних хвороб поряд з аутореактивними клонами Т- і В-лімфоцитів, відіграють медіатори міжклітинної взаємодії — цитокіни. Провідна роль цитокінів у патоґенезі захворювання людини дискутується з 90-х років ХХ ст. Становлячи собою поліпептидні молекули, цитокіни є плейотропними за біологічними функціями. […]

ІНСОМНІЯ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНА РЕФЛЮКСНА ХВОРОБА: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ, МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 62-67. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.062 У роботі показано, що інсомнія є однією з актуальних коморбідних патологій при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі (ГЕРХ). При ГЕРХ спостерігаються основні особливості інсомнії: порушення сну збільшується з віком та уражує частіше жінок, пацієнти мають легку та помірну інсомнію, за опитувальником PSQI достовірну різницю виявлено у вираженій денній […]

КАТЕТЕРНА АБЛЯЦІЯ В РАЗІ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ І СУПУТНЬОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

PUMTS. 2019; 34(2): 66-73 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.066 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, *Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України Фібриляція передсердь та серцева недостатність — розповсюджені патології у структурі серцево-судинних захворювань; часто спостерігається їх комбінація, перебіг однієї ускладнює перебіг іншої. Катетерна абляція при фібриляції передсердь та супутній хронічній серцевій недостатності за останні роки набула широкого […]

ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ТА РЕМОДЕЛЮВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНИХ КРИЗАХ

PUMTS. 2019; 33(1): 75-79 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.01.075 ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» При розвитку гіпертонічного кризу змінюється функціонування серцево-судинної системи, що призводить до порушення перфузії тканин та потребує надання невідкладної медичної допомоги для попередження або обмеження ураження органів-мішеней. Вимірювання лише систолічного та діастолічного артеріального тиску не дає повного уявлення про характер розладу кровообігу, хоча […]

ТЕРМОГРАФІЯ В МЕДИЦИНІ — ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

PUMTS. 2019; 33(1): 68-74 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.01.068 ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, *Чернівецький національний університет ім. Федьковича, м. Чернівці, **Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, ***ТОВ «Іномед», м. Чернівці Термографія — сучасний діагностичний метод, який нині все більше застосовується в медичних дослідженнях у зв’язку з достатньою інформативністю та неінвазивністю. Розглянуто можливості термографії в […]

МОЖЛИВОСТІ ТРИВИМІРНОЇ ЕХОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ВНУТРІШНЬОГО ГЕНІТАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ

Проаналізовано сучасні дані про інформативність тривимірної ехографії в діагностиці внутрішнього генітального ендометріозу. Представлений невеликий досвід застосування тривимірних технологій в діагностиці даної патології: кількість опублікованих робіт нечисленне, єдиний діагностичний алгоритм для виявлення внутрішнього генітального ендометріозу методами тривимірної ехографії відсутній. Незважаючи на це, всі автори зазначають перспективність використання методів об’ємної візуалізації в діагностиці внутрішнього генітального ендометріозу за […]