Раздел "Наукові огляди та клінічні лекції"

КАТЕСТАТИН ЯК РЕГУЛЯТОР АКТИВНОСТІ СИМПАТИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК І ПРОГРЕСУВАННЯ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ

PUMTS. 2021; 42(2): 49-54. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.02.049 Аналізуються результати проведених досліджень щодо впливу катестатину на розвиток гіпертонічної хвороби і цукрового діабету 2 типу, оскільки гіперактивація симпатичної нервової системи є потужним патогенетичним механізмом їх прогресування. Досліджується зумовленість підвищення секреції та вивільнення катехоламінів за рахунок активності симпатичної нервової системи та їх вплив на зниження рівнів катестатину, який здійснює інгібіторну […]

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГОРМОНІВ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ

PUMTS. 2020; 39(3): 60-66. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.060 Full text (PDF) Наведено сучасні дані літератури в галузі дослідження клініко-патогенетичного значення гормонів жирової тканини. Ученим удалося встановити, що жирова тканина бере активну участь в обміні речовин, утворенні кісткової тканини, у процесах згортання крові, регуляції імунітету, процесах запалення, терморегуляції й багатьох інших. Адипокіни — гормони жирової тканини, є різновидом цитокинів […]

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ЕНДОМЕТРИТУ В ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

PUMTS. 2020; 39(3): 55-59. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.055 Full text (PDF) Хронічний ендометрит і досі є надзвичайно актуальним питанням репродуктології. Нині він визнаний найпоширенішим матковим фактором безпліддя з морфофункціональними змінами ендометрія та суттєвим пошкодженням його рецепції до статевих гормонів. Це призводить до неповноцінності секреторної трансформації і відсутності оптимальних умов для імплантації плідного яйця. Попри наявність суперечностей у поглядах […]

РОЛЬ НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСУ У ФОРМУВАННІ ПАТОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ

PUMTS. 2020; 39(3): 50-54. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.050 Full text (PDF) Незважаючи на значні успіхи сучасної перинатальної медицини, неонатальний сепсис досі є провідною причиною захворюваності та смертності, особливо серед дітей, які були народжені передчасно. Відсутність єдиного консенсусного визначення, неспецифичність клінічної симптоматики й недостатня інформативність стандартної лабораторної панелі зумовлює складнощі своєчасної точної діагностики, а також прогнозування перебігу захворювання. Поліорганний […]

ПРОФІЛАКТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ЗНІМНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ

PUMTS. 2020; 38(2): 76-79. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.02.076 Часткові знімні пластинкові протези є найдоступнішими для населення. Однак під час їх викори¬стання базис стає резервуаром для різноманітних збудників і зі збільшенням терміну користуван¬ня такими протезами спостерігається й негативний вплив на опорні зуби та зуби-антагоністи. У разі використання бюгельних протезів також можливе ураження опорних зубів карієсом та запальні процеси в […]

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ

PUMTS. 2020; 38(2): 71-75. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.02.071 Розглянуто сучасні методи дослідження та діагностики захворювань слинних залоз з використанням даних вітчизняної та зарубіжної літератури. До найпроблемніших патологій щелепно-лицевої ділянки належать різні захворювання слинних залоз. Загальні методи обстеження при захворюваннях слинних залоз проводяться ті, що й при інших загальних захворюваннях, тобто опитування, огляд, пальпація, дослідження крові, сечі, рентгеноскопія грудної […]

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА В МЕДИЦИНІ

PUMTS. 2020; 38(2): 66-70. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.02.066 Сформульовано актуальні проблеми сучасної медицини, пов’язані з потужним розвитком нанотехнологій, що широко використовуються як антимікробні компоненти у вигляді наночастинок срібла в різноманітній медичній продукції (антисептичні пов’язки, зубні амальгами, імпрегновані медичні пристрої). Підвищення рівня виробництва наночастинок зумовлює збільшення забруднень ними довкілля. Наведено відомості про токсич-ність наночастинок для ссавців, проте оцінки токсичних […]