Розділ "Наукові огляди та клінічні лекції"

СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОГНОЗУ УРОТЕЛІАЛЬНОГО РАКУ СЕЧОВОГО МІХУРА

Проведено літературний огляд сучасних методів діагностики і прогнозу уротеліального раку сечового міхура. Незважаючи на різноманітність методів діагностики, які дають змогу з великою точністю встановити діагноз первинної пухлини, результати лікування не завжди збігаються з очікуваними. Для прогнозування ризику розвитку рецидиву, прогресії і метастазування необхідні критерії прогнозу. Імуногістохімічний метод дослідження з використанням діагностичних і прогностичних онкомаркерів створює […]

ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Проведено аналітичний огляд із питань психо­ соматичних розладів у загальній медичній практиці. Звертається увага на необхідність клінічної оцінки сімейними лікарями впливу гострого та хронічного стресу на розвиток таких соматичних захворювань, як бронхіальна астма, виразковий коліт, гіпертонічна хвороба, нейродерміт, ревматоїдний артрит, виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, гіпертиреоз. Розглядаються питання щодо ролі стресових впливів у розвитку ожиріння, цукрового […]

ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

Харківська медична академія післядипломної освіти Розглянуто проблему діагностики, класифікації варикозної хвороби нижніх кінцівок і про­ філактики її ускладнень. Наведено дані літератури щодо медикаментозного лікування, засто­ сування компресійної терапії та сучасних методів хірургічної корекції венозної гемодинаміки. Детально подано показання та протипоказання, імовірні ускладнення й ефективність кожного методу усунення варикозного синдрому. Визначено, що розвиток тяжких ускладнень варикозної […]

Особливості морфології сарком матки

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» Саркоми матки є рідкісними пухлинами, що складають менше 1 % серед усіх злоякісних пухлин жіночої статевої системи та 2–5 % від усіх злоякісних новоутворень тіла матки. Найчастіше спостерігаються карциносаркома, лейоміосаркома й ендометріальна стромальна саркома; на частку всіх інших видів сарком матки припадає 5–10 %. Подано […]

Лихоманка нез’ясованого генезу й аутозапальні синдроми

У переліку рідкісних, «сирітських» хвороб людини особливе місце належить аутозапальним синдромам/захворюванням, які дебютують у дитячому віці, часто імітуючи клініку ревматичних хвороб. Провідна ознака більшості аутозапальних захворювань — рецидивний гарячковий синдром — складне діагностичне завдання для клініциста. Ускладнює ситуацію й незнання лікарів-практиків симптоматики аутозапальних синдромів, що включають тепер більше 21 нозологічної форми (згідно з реєстром Eurofever). […]

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЗНЕБОЛЮВАННЯ ПОЛОГІВ

Харківська медична академія післядипломної освіти Знеболювання пологів спрямоване на забезпечення комфортних умов роділлі, сприяє запобіганню порушень пологової діяльності. Біль легше переноситься, якщо в пацієнтки є впевненість у правильному розумінні процесу пологів. За останні 15 років значно змінилися погляди на знеболювання пологів. У літературі все частіше пропонують використання реґіонарних методів аналгезії, незважаючи на інвазивність і цілу […]

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ВИПАДКУ НАЯВНОСТІ ДИССЕКРЕТОРНОГО ТА АСТЕНОВЕГЕТАТИВНОГО СИНДРОМІВ ХРОНІЧНОГО ГАСТРИТУ

Харківська державна академія фізичної культури Розглянуто раціональне поєднання засобів лікувальної фізичної культури й аутогенного тренування відповідно до особливостей вегетативного статусу в разі хронічного гастриту. Подано сучасні погляди на застосування засобів лікувальної фізичної культури, охарактеризовано основні механізми дії фізичних вправ різної інтенсивності у випадку хронічного гастриту. Звернуто увагу на необхідність удосконалення методик лікувальної фізичної культури з […]