Розділ "Наукові огляди та клінічні лекції"

ІНСОМНІЯ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНА РЕФЛЮКСНА ХВОРОБА: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ, МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ

У роботі показано, що інсомнія є однією з актуальних коморбідних патологій при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі (ГЕРХ). При ГЕРХ спостерігаються основні особливості інсомнії: порушення сну збільшується з віком та уражує частіше жінок, пацієнти мають легку та помірну інсомнію, за опитувальником PSQI достовірну різницю виявлено у вираженій денній сонливості, суттєво знижено фізичний компонент якості життя, симптоматика ГЕРХ […]

КАТЕТЕРНА АБЛЯЦІЯ В РАЗІ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ І СУПУТНЬОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, *Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України Фібриляція передсердь та серцева недостатність — розповсюджені патології у структурі серцево-судинних захворювань; часто спостерігається їх комбінація, перебіг однієї ускладнює перебіг іншої. Катетерна абляція при фібриляції передсердь та супутній хронічній серцевій недостатності за останні роки набула широкого застосування у випадку симптомного перебігу […]

ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ТА РЕМОДЕЛЮВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНИХ КРИЗАХ

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» При розвитку гіпертонічного кризу змінюється функціонування серцево-судинної системи, що призводить до порушення перфузії тканин та потребує надання невідкладної медичної допомоги для попередження або обмеження ураження органів-мішеней. Вимірювання лише систолічного та діастолічного артеріального тиску не дає повного уявлення про характер розладу кровообігу, хоча несе інформацію про динаміку патологічного […]

ТЕРМОГРАФІЯ В МЕДИЦИНІ — ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, *Чернівецький національний університет ім. Федьковича, м. Чернівці, **Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, ***ТОВ «Іномед», м. Чернівці Термографія — сучасний діагностичний метод, який нині все більше застосовується в медичних дослідженнях у зв’язку з достатньою інформативністю та неінвазивністю. Розглянуто можливості термографії в сучасній медичній діагностиці. Проведено аналіз […]

МОЖЛИВОСТІ ТРИВИМІРНОЇ ЕХОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ВНУТРІШНЬОГО ГЕНІТАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ

Проаналізовано сучасні дані про інформативність тривимірної ехографії в діагностиці внутрішнього генітального ендометріозу. Представлений невеликий досвід застосування тривимірних технологій в діагностиці даної патології: кількість опублікованих робіт нечисленне, єдиний діагностичний алгоритм для виявлення внутрішнього генітального ендометріозу методами тривимірної ехографії відсутній. Незважаючи на це, всі автори зазначають перспективність використання методів об’ємної візуалізації в діагностиці внутрішнього генітального ендометріозу за […]

ЛАЗЕРНА НЕФЕЛОМЕТРІЯ ТКАНИН ОРГАНІВ ЛЮДИНИ

ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці,*ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль Оглядово обґрунтовано можливість діагностики та диференціації фізіологічного стану біотканини, враховуючи їх оптичну активність та подвійне променезаломлення. Розглянута модель біотканини як аморфно-кристалічної матриці є основою методу лазерної поляриметрії. Проаналізовано метод поляриметрії, в основу якого покладено процес поляризаційної […]

НЕВРОЛОГІЯ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

Створення мережі сімейних лікарів значно підвищує роль первинної ланки медичної допомоги в спостереженні пацієнтів із неврологічними захворюваннями. До компетенції сімейного лікаря належить спостереження за пацієнтами з широким спектром найпоширеніших неврологічних розладів, таких як первинні форми головного болю (мігрень і головний біль напруження), епілепсія, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, травми нервової системи, перенесений інсульт тощо. Безперечно, невролог […]