Раздел "Дискусії"

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ІНФОРМОВАНОЇ ДОБРОВІЛЬНОЇ ЗГОДИ НА ОРТОДОНТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ

PUMTS. 2021; 42(2): 55-59. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.02.055 Нині слід визнати, що законодавчі акти Міністерства охорони здоров’я України щодо питань отримання інформованої добровільної згоди пацієнта на медичне втручання здебільшого стосуються загальної медичної та стоматологічної практики. Використання ортодонтичних методик лікування стоматологічної патології, особливо в поєднанні з сучасними хірургічними методиками, потребує відображення конкретних питань у медичній документації: яку інформацію, в […]

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИХ І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ВЕЛИКИМ КОГНІТИВНИМ РОЗЛАДОМ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ

PUMTS. 2020; 40(4): 70-77. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.04.070 У пацієнтів із великим когнітивним розладом досить часто наявні поведінкові та психоневрологічні порушення. Такі зміни поширені як у осіб із великим нейродегенеративним когнітивним розладом внаслідок хвороби Альцгеймера (ВНДКР), так і у пацієнтів із великим судинним когнітивним розладом (ВСКР). У прогресуванні когнітивного погіршення відбувається поступова втрата таких необхідних для самостійного функціонування […]

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАТИСТИЧНОГО ОБЛІКУ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ, ВУХА ТА СОСКОПОДІБНОГО ВІДРОСТКА В ДІТЕЙ

PUMTS. 2020; 40(4): 61-69. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.04.061 Досліджено формування медичної статистичної інформації та ефективності статистичного обліку захворювань верхніх дихальних шляхів, вуха та соскоподібного відростка в дітей на основі чинної Міжнародної класифікації хвороб 10 перегляду. Обґрунтовано актуальність проведення аналізу повноти й ефективності статистичного обліку захворюваності дітей на хвороби верхніх дихальних шляхів, вуха й соскоподібного відростка. Установлено, що звітність […]

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ПЛАТФОРМА ПІЗНАННЯ ОСНОВНИХ МЕДИЧНИХ ТА ФІЛОСОФСЬКИХ ДОКТРИН У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ТА КРУГОЗОРУ МАЙБУТНІХ ВЧЕНИХ

PUMTS. 2020; 37(1): 74-78. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.074 Висвітлено роль самоменеджменту в підготовці доктора філософії на основі стандартів МОН України, які спрямовані на формування системного наукового світогляду та загального культурного кругозору в майбутніх вчених. Розглянуто необхідність вміти оперувати медичними та філософськими доктринами, опановувати мистецтвом мислення. Послуговуючись самоменеджментом, вчені здатні ознайомитися зі східними та західними вченнями, не ідеалізуючи одні […]

ФУНКЦІЇ КЛІНІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРІВ

Харківська медична академія післядипломної освіти На прикладі діяльності клінічних кафедр Харківської медичної академії післядипломної освіти встановлені функції, які виконує клінічна складова післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів. Вона забезпечує проведення державної атестації медичних кадрів та вводить до системи гарантування її якості. Викладачі клінічних кафедр виконують функцію незалежних експертів щодо оцінки клінічних знань, умінь та […]

Розвиток аксіологічного потенціалу керівників у професійному співтоваристві лікарів та педагогів

Сформульовано визначення та структуру аксіологічного потенціалу в розумінні авторів. Викладено питання визначення базових цінностей керівника та лідера, а також розвитку аксіологічного потенціалу в професійній діяльності лікарів та педагогів.

Квантова електродинаміка — ключ до розгадки феноменів гіпнозу

Розроблено модель гіпнозу, засновану на базо­вих законах квантової електродинаміки. Фено­мени гіпнозу, в тому числі лікувальний ефект, який настає у хворих із тяжкою органічною пато­логією, пояснюється з позиції квантової біоенерге­тики. Припускається, що складовою лікувального чинника гіпнотерапевтичних перетворень слід уважати вихрове електромагнітне поле з над­ високочастотним змінним електромагнітним полем. Синтез надвисокочастотного поля від­бувається в мітохондріях клітин. Генератором надвисокочастотного електромагнітного поля є металопротеїди або молекули п’єзокристалів, які […]