Раздел "Сучасні проблеми медицини"

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «ЦИТЕАЛ» У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ПАРОДОНТА

PUMTS. 2021; 42(2): 39-42. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.02.039 Сучасна трактовка принципів терапії патології пародонта на перше місце виводить індивідуалізоване лікування пацієнтів. Базовим принципом місцевої терапії захворювань тканин пародонта, на нашу думку, є медикаментозне терапевтичне лікування. Від якості впливу на мікрофлору порожнини рота значною мірою залежить успіх лікування патології пародонта, тривалість ремісії та профілактика ускладнень. Останнім часом успішного застосування […]

ТАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ ІЗ БЛАСТОМАТОЗНОЮ МЕХАНІЧНОЮ ЖОВТЯНИЦЕЮ

PUMTS. 2021; 42(2): 28-31. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.02.028 Розлянуто проблеми ранньої діагностики та відповідного лікування гепаторенального синдрому в разі механічних жовтяниць бластоматозного ґенезу. Проаналізовано результати комплексного обстеження 37 пацієнтів із бластоматозною механічною жовтяницею згідно з клініко-лабораторними ознаками гепаторенального синдрому. У хворих оцінювали клініко-біохімічні показники крові і сечі, електроліти крові, показники системи згортання крові за уніфікованими методиками. Основний обсяг […]

ПРОГНОСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЕЙКОЦИТАРНИХ ПОКАЗНИКІВ У КОНТЕКСТІ ГОСПІТАЛЬНОЇ СМЕРТНОСТІ СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА

PUMTS. 2021; 42(2): 22-27. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.02.022 Серед наявних нині інструментів для прогнозування ризику смерті пацієнтів із гострим інфарктом міокарда найширше використовують шкалу GRACE. Водночас із метою поліпшення прогностичної цінності шкали розглядають низку параметрів, основними вимогами до яких є доступність і зручність інтерпретації. Особливу увагу в цьому контексті привертають до себе лейкоцитарні показники загального аналізу крові. Тоді […]

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕТОДІВ ТА ЇХ КОМБІНАЦІЙ У ПРОФІЛАКТИЦІ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ

PUMTS. 2021; 42(2): 18-21. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.02.018 Прогнозування і профілактика передчасних пологів є значною проблемою сучасного акушерства. Перспективним є використання ультразвукової цервікометрії та індексу плацентарного ангіоґенезу для прогонозування передчасних пологів. Метою роботи було вивчення ефективності використання серкляжу, песарію, інтравагінального прогестерону або їх комбінацій у профілак тиці передчасних пологів. Усього було обстежено 292 вагітні. Іх було розподілено на […]

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ПОЄДНАНО З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ

PUMTS. 2021; 42(2): 14-17. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.02.014 Проблематика коморбідної патології нині є найактуальнішою та найзатребуванішою. А комбінований перебіг гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) та хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) перешкоджає успішному та швидкому одужанню пацієнтів у практиці як лікарів загальної практики, так і вузьких спеціалістів. Мета — дослідження змін показників лабораторних аналізів: клінічного аналізу крові, клінічного аналізу мокротиння […]

ГРУПИ РИЗИКУ ПАЦІЄНТІВ НА СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ПРИЙОМІ З ОБТЯЖЕНИМ АЛЕРГОЛОГІЧНИМ АНАМНЕЗОМ

PUMTS. 2021; 41(1): 59-62. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.01.059 У сучасній стоматології досить широко використовують місцеве ін’єкційне знеболення. Метою анестезії у практиці лікаря насамперед є зняття психоемоційного напруження пацієнта й усунення больового відчуття під час проведення втручання. Згідно з класичним положенням Н. Є. Введенського, місцеві знеболювальні препарати впливають на функціональний стан нерва, змінюючи його провідність і збуджуваність. За допомогою […]

МІНЕРАЛІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗМІШАНОЇ СЛИНИ Й ПЕРЕБІГ КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З ЕНДОКРИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ І ПАТОЛОГІЄЮ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ

PUMTS. 2021; 41(1): 54-58. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.01.054 Вивчено особливості мікрокристалізації та мінералізаційний потенціал змішаної слини, інтенсивність карієсу в дітей та підлітків з ендокринною патологією і патологією опорно-рухової системи у віці 9–10, 12–13 та 16–17 років, виявлено зв’язок між інтенсивністю карієсу зубів і мінералізаційним потенціалом слини. Дослідження слини в пацієнтів з ендокринною патологією засвідчило низький мінералізаційний потенціал слини, […]