Розділ "Сучасні проблеми медицини"

ІНТЕНСИВНІСТЬ ТКАНИННОГО ДИХАННЯ ТА ОКИСНОГО ФОСФОРИЛЮВАННЯ В МІТОХОНДРІЯХ ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ ФТОРИДУ НАТРІЮ

На статевозрілих щурах популяції Вістар (N = 24), яким щодня внутрішньошлунково вводилися водні розчини фториду натрію із розрахунку 20 мг/кг маси тварин, з урахуванням 200 мг/кг LD50, тривалістю субтоксичного надходження малих доз — 1,5 місяця вивчалися патофізіологічні механізми фторидної інтоксикації. Метаболічний стан мітохондрій після визначення швидкості споживання кисню у безакцепторному середовищі (V4), швидкості споживання кисню […]

РОЛЬ ГРЕЛІНУ У ФОРМУВАННІ КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

Вивчено роль греліну в механізмах формування коморбідного перебігу ГЕРХ із ЦД 2 типу в осіб молодого віку з урахуванням окисного стресу. Досліджено чотири групи пацієнтів, що страждають на ГЕРХ із ЦД 2 типу легкої і середньої тяжкості та ізольованою ГЕРХ. Установлено, що в пацієнтів відзначалася нормалізація глікемії з перших днів терапії. У хворих усіх груп […]

ФОРМУВАННЯ ГЕМОДИНАМІЧНОЇ ВІДПОВІДІ ПРИ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОМУ РЕЖИМІ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ ВИСОКОГО ХІРУРГІЧНОГО РИЗИКУ З ГОСТРОЮ АБДОМІНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Інфузійна терапія є невід’ємним способом відшкодування об’ємного виснаження у хворих з гострою абдомінальною патологією і впливає на результати лікування. Мета роботи — оцінити стан центральної та периферичної гемодинаміки при цілеспрямованому режимі інфузійної терапії у хворих високого хірургічного ризику з гострою абдомінальною патологією. Було обстежено 35 хворих з гострою абдомінальною патологією, прооперованих ургентно, в обсязі — […]

ОСОБЛИВОСТІ ВІТАМІН D СТАТУСУ СЕРЕД ВАГІТНИХ ЖІНОК ПРОМИСЛОВОГО МІСТА

Оскільки вагітність є дуже важливим періодом в житті жінки, велике значення для нормального розвитку гестаційного процесу має забезпечення насиченості організму вітамінами та мінералами, серед яких одним з найважливіших є вітамін D. Дефіцит вітаміну D може викликати ускладнення вагітності, такі як прееклампсія, гестаційний діабет, передчасні пологи. Розглянуто проблему і причини недостатності та дефіциту вітаміну D у […]

ВПЛИВ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА РІВЕНЬ МАРКЕРІВ СИСТЕМНОЇ ЗАПАЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ПОЄДНАНО З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

У хворих на артеріальну гіпертензію поєднано з ревматоїдним артритом дисбаланс прозапальних і протизапальних цитокінів розглядається як фактор ризику прогресування серцевосудинної патології. Проведено аналіз показників маркерів системної запальної відповіді та оцінка ефективності диференційованої метаболічної терапії з включенням мельдонію та L-аргініну аспартату на їх динаміку у хворих на артеріальну гіпертензію поєднано з ревматоїдним артритом. Пацієнтам проводили визначення […]

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕСПІРАТОРНОЇ ПІДТРИМКИ ТА N-АЦЕТИЛЦИСТЕЇНУ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ СИНДРОМОМ ГОСТРОЇ ДИХАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ НА ТЛІ ПОЛІТРАВМИ

Мета роботи — порівняльне вивчення ефективності застосування амброксолу та N-ацетилцистеїну (АЦЦ) у постраждалих із забоєм легень та гострим респіраторним дистрес-синдромом (ГРДС). Обстежено 38 пацієнтів. Інтенсивна терапія відповідала принципам лікування при ГРДС. Пацієнти контрольної групи отримували для покращення респіраторної функції легень амброксол. Пацієнти основної групи отримували АЦЦ. Вивчали напруження газів крові, вміст у крові карбоксильованого гемоглобіну […]

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ МАРКЕРІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ЛІМФОРЕЇ ПІСЛЯ МАСТЕКТОМІЇ

Харківський національний медичний університет, *Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Післяопераційний період при хірургічних втручаннях на грудній залозі визначається рівнем фізіологічного резерву, станом імунофізіологічних показників. Метою дослідження було визначення маркерів прогнозування ризику розвитку післямастектомічної лімфореї. Проведено ретроспективний аналіз результатів лабораторного дослідження в доопераційний та післяопераційний періоди після мастектомії 78 пацієнток з раком грудної залози […]