Раздел "Сучасні проблеми медицини"

ЕФЕКТ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ НЕСТЕРОЇДНОЇ ТЕРАПІЇ У КОРЕКЦІЇ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЄЮ МОЗКУ НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

PUMTS. 2019; 36(4): 42-48. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.042 Повний текст (PDF) Мета дослідження полягала у визначенні ефективності застосування нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ) для корекції когнітивних порушень (КП) у пацієнтів із хронічною ішемією мозку (ХІМ) та метаболічним синдромом (МС). У дослідження було залучено 118 пацієнтів із ХІМ, які склали 2 групи: із МС і без МС. Кожну групу було […]

ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВЕРТЕЛЬНИХ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ХВОРИХ ЛІТНЬОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ

PUMTS. 2019; 36(4): 31-36. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.031 Повний текст (PDF) Порівнюються результати лікування проксимальних переломів стегнової кістки (ППСК) у осіб літнього та старечого віку (ОЛСВ) блокуючим інтрамедулярним остеосинтезом (БІОС) проксимальним стегновим цвяхом (ПСЦ) та біполярною геміартропластикою (БГА). Застосування БГА скорочує операційний час (БГА — 22,40 хв; БІОС — 48,70 хв) та інтраопераційну крововтрату (121,20 мл — БГА […]

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ БІОГЕННИХ АМІНІВ ТА ЇХНІХ ПОПЕРЕДНИКІВ ПРИ ТРИВАЛІЙ ДІЇ ФТОРИДУ НАТРІЮ У МАЛИХ ДОЗАХ

PUMTS. 2019; 36(4): 37-41. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.037 Повний текст (PDF) На статевозрілих щурах популяції Вістар (N = 17), масою 180–210 г, яким щодня внутрішньошлунково вводилися водні розчини фториду натрію з розрахунку 20 мг/кг маси тварин, тривалістю субтоксичного надходження малих доз — 2 міс., вивчалися патофізіологічні механізми фторидної інтоксикації. Тривале, субтоксичне надходження фториду натрію в організм призводило до […]

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ У ХВОРИХ З ПІЗНІМ ПОЧАТКОМ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧОЇ ПАТОЛОГІЇ

PUMTS. 2019; 36(4): 25-30. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.025 Повний текст (PDF) Проаналізовано сучасні наукові літературні дані щодо пізньої маніфестації демієлінізуючої патології нервової системи. Представлені сучасні уявлення про пізній початок розсіяного склерозу. У фокусі уваги автора — епідеміологія, клінічна варіативність та особливості перебігу пізнього дебюту, особливості МРТ-картини при пізньому дебюті, гендерна диспропорційність в популяції хворих з пізнім початком розсіяного […]

ВПЛИВ МЕТОДУ АНЕСТЕЗІЇ НА РОЗВИТОК ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ В ХІРУРГІЇ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

PUMTS. 2019; 36(4): 21-24. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.021 Повний текст (PDF) Під час операцій на хребті у положенні на животі спостерігаються як неспецифічні ускладнення (головний біль, нудота, блювання, запаморочення, післяопераційна затримка сечовипускання), так і специфічні — підвищення внутрішньоочного тиску, частота яких залежить від виду анестезії. Мета роботи — вивчити ранні післяопераційні ускладнення, що пов’язані з різними видами знеболення […]

ІНТЕНСИВНІСТЬ ТКАНИННОГО ДИХАННЯ ТА ОКИСНОГО ФОСФОРИЛЮВАННЯ В МІТОХОНДРІЯХ ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ ФТОРИДУ НАТРІЮ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 57-61. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.057 На статевозрілих щурах популяції Вістар (N = 24), яким щодня внутрішньошлунково вводилися водні розчини фториду натрію із розрахунку 20 мг/кг маси тварин, з урахуванням 200 мг/кг LD50, тривалістю субтоксичного надходження малих доз — 1,5 місяця вивчалися патофізіологічні механізми фторидної інтоксикації. Метаболічний стан мітохондрій після визначення швидкості […]

РОЛЬ ГРЕЛІНУ У ФОРМУВАННІ КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 48-56. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.048 Вивчено роль греліну в механізмах формування коморбідного перебігу ГЕРХ із ЦД 2 типу в осіб молодого віку з урахуванням окисного стресу. Досліджено чотири групи пацієнтів, що страждають на ГЕРХ із ЦД 2 типу легкої і середньої тяжкості та ізольованою ГЕРХ. Установлено, що в пацієнтів відзначалася нормалізація […]