Раздел "Сучасні проблеми медицини"

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ В ДОЗІ DL100 ТА DL50 НА МЕХАНІЗМИ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ КЛІТИН ЕРИТРОЦИТАРНОГО РЯДУ КУЛЬТУРИ КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ ЩУРІВ IN VITRO

PUMTS. 2020; 37(1): 56-61. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.056 Система кровотворення складається з широкого спектра клітин, які виконують певні функції в організмі, зокрема підтримання постійності внутрішнього середовища, перенесення кисню, захист від чужорідних білків та антигенів. Препарати нестероїдного протизапального ряду мають багато різновидів на фармацевтичному ринку, але найуживанішим є препарат диклофенак натрію. Використовується він короткими курсами впродовж кількох днів, але […]

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН ЯК МОДЕЛЬ ДЛЯ УТОЧНЕННЯ ЕТІОПАТОҐЕНЕЗУ ТА ПРЕПАРАТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПРОТОКОЛУ ЛІКУВАННЯ

PUMTS. 2020; 37(1): 51-55. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.051 Метою роботи було проведення експериментального відтворення бронхіальної астми у лабораторних тварин із дотриманням максимальної ідентичності її клінічного прояву і закономірного летального результату в разі відсутності лікування. У процесі дослідження проводили імунізацію 30 морських свинок внутрішньовенним уведенням цитокінів, продукованих у надосадову рідину сенсибілізованими Т-лімфоцитами, комітованих зі специфічним гомологічним ліпополісахаридним антигеном легеневої […]

ВАРІАТИВНІСТЬ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПСИХОПАТОЛОГІЧНОЇ СИМПТОМАТИКИ ТА ПРОЯВІВ МАКРОСОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ У ЖІНОК ІЗ ДЕПРЕСИВНИМИ РОЗЛАДАМИ РІЗНОГО ҐЕНЕЗУ

PUMTS. 2020; 37(1): 45-50. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.045 Вивчено співвідношення варіативності й інтенсивності проявів психопатологічної симптоматики і психосоціальної дезадаптації макросоціального рівня (МакПД) у жінок із депресивними розладами різного ґенезу. Для визначення таргетних мішеней персоніфікації лікувально-реабілітаційних заходів для цього контингенту пацієнтів обстежено 252 жінки, яким було встановлено діагноз депресивного розладу. У дослідженні брали участь 94 хворі на депресивний розлад […]

СПЕЦИФІКА ДЕПРЕСИВНОГО РЕАГУВАННЯ У ПРЕДСТАВНИКІВ КОМАНДНОГО СКЛАДУ МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО І ПАСАЖИРСЬКОГО ФЛОТІВ

PUMTS. 2020; 37(1): 39-44. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.039 Досліджено специфіку проявів депресивного реагування командного складу морського торговельного і пасажирського флотів для визначення необхідності створення специфічних для цього контингенту системних заходів з охорони їх психічного здоров’я. Упродовж 2016–2019 рр. обстежено 180 командирів морського флоту України: 110 членів командного складу торгового флоту та 70 — пасажирського. Усі особи чоловіки, громадяни […]

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО РЕАГУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ПАЦІЄНТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕТАПУ ЗАХВОРЮВАННЯ

h5>PUMTS. 2020; 37(1): 35-38. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.035 Онкологічне захворювання спричиняє значні зрушення у психічному функціонуванні, що може негативно позначатися на якості життя пацієнтів та ефективності лікувальних заходів. На засадах медичної етики та деонтології було проведено психологічне обстеження 286 онкологічних пацієнтів, які проходили протипухлинне лікування у спеціалізованих медичних закладах м. Вінниці. Як методи дослідження застосовано напівструктуроване клініко-психологічне інтерв’ю […]

СТАН АРТЕРІАЛЬНОЇ ТА ВЕНОЗНОЇ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ РІЗНИМИ ВИДАМИ ГОЛОВНОГО БОЛЮ

PUMTS. 2020; 37(1): 30-34. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.030 Мігрені, головному болю напруження (ГБН) і цервікогенному головному болю (ЦГБ) нині належить провідне місце в структурі головного болю. Цікавим є вивчення артеріальної і венозної гемодинаміки за різних варіантів головного болю з метою розробки нових критеріїв діагностики на основі ультразвукового дослідження. Мета дослідження — оцінювання стану артеріальної та венозної мозкової гемодинаміки […]

КЛІНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ В ГОСТРИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ РАДІОЧАСТОТНОЇ АБЛЯЦІЇ ФІБРИЛЯЦІЇ ТА ТРІПОТІННЯ ПЕРЕДСЕРДЬ

PUMTS. 2020; 37(1): 24-29. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.024 Обстежено 180 пацієнтів із фібриляцією та тріпотінням передсердь (ФП/ТП), розподілених на дві групи: основну групу склали пацієнти, яким була проведена радіочастотна абляція (РЧА), групу порівняння склали пацієнти, котрим не проводили РЧА. Обидві групи, у свою чергу, розподілялися на підгрупи: з артеріальною гіпертензією (АГ) і без АГ. Оцінювалися стать і вік […]