Раздел "Сучасні проблеми медицини"

ПЕРСОНІФІКОВАНА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГІПЕРЕРГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ЕНЕРГОСТРУКТУРНОГО СТАТУСУ В ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНИМ МОЗКОВИМ ІНСУЛЬТОМ

PUMTS. 2020; 39(3): 43-49. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.043 Full text (PDF) Безпека інтенсивної терапії (ІТ) у пацієнтів з ішемічним мозковим інсультом (ІМІ) визначається змінами показників енергоструктурного статусу (ЕССТ). Тому моніторинг та ІТ у таких хворих мають бути спрямовані на виявлення й усунення порушень ЕССТ, які істотно впливають на цілісність церебрального гомеостазу. Метою роботи було поліпшення результатів моніторингу й […]

МАРКЕРИ СИСТЕМНОЇ ЗАПАЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ ЯК ПРЕДИКТОРИ СИСТОЛІЧНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА В ПАЦІЄНТІВ ЗІ STEMI

PUMTS. 2020; 39(3): 37-42. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.037 Full text (PDF) Розвиток систолічної дисфункції лівого шлуночка в пацієнтів з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST (ST-Elevation Myocardial Infarction — STEMI) — це багатофакторний патофізіологічний процес, який складається з таких компонентів: пошкодження міокарда, що призводить до надмірної стимуляції симпатичної та нейрогуморальних систем, ремоделювання лівого шлуночка та системну запальну відповідь. […]

ВІДДАЛЕНІ ОНКОЛОГІЧНІ ТА ДЕЯКІ СОМАТИЧНІ НАСЛІДКИ ЛІКУВАННЯ РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

PUMTS. 2020; 38(2): 60-65. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.02.060 Проаналізовано віддалені онкологічні та соматоневрологічні наслідки лікування хворих на рак щитоподібної залози на підставі катамнестичних даних історій хвороби, формалізованих і трансформованих у електронну форму. Порівнявши різні види інформації про перебіг та наслідки захворювання на рак щитоподібної залози в пацієнтів з онкологічними ускладненнями та без них, було з’ясовано, що термін настання […]

АНАЛІЗ ПРОВІДНИХ ПРИЧИН ЛЕТАЛЬНОСТІ ТА ЇЇ СТРОКІВ У ПОТЕРПІЛИХ ІЗ ПОЛІТРАВМОЮ ПРОТЯГОМ 2016–2018 РОКІВ

PUMTS. 2020; 38(2): 53-59. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.02.053 Проведено аналіз 264 летальних випадків у пацієнтів із політравмою в період 2016–2018 рр. у спеціалізованому відділенні багатопрофільної міської лікарні м. Харкова. Головною причиною летальності в потерпілих із політравмою є розвиток травматично¬го шоку. У загиблих хворих розвиток шоку був асоційований з одержанням тяжкої черепно-моз¬кової травми (TЧМТ) у 36,84 % випадків, пов’язаний […]

НЕЙРОВІЗУАЛІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВТОРИННИХ СТОВБУРОВИХ КРОВОВИЛИВІВ У ХВОРИХ ІЗ ПІВКУЛЬНИМ ІНТРАЦЕРЕБРАЛЬНО УСКЛАДНЕНИМ ІШЕМІЧНИМ МОЗКОВИМ ІНСУЛЬТОМ НА ТЛІ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ

PUMTS. 2020; 38(2): 47-52. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.02.047 Мозковий інсульт (МІ) становить проблему номер один сучасної ангіоневрології як головна причина інвалі-дизації та смертності хворих. Провідну роль у патоґенезі МІ відіграє вторинний стовбуровий синдром, який запускає цілу низку патофізіологічних порушень, що впливають на результат процесу. Вторинні порушення у стовбурі головного мозку можуть бути як ішемічного, так і геморагічного характеру. […]

МІКРОМОРФОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ПРЯМОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЗНАЧНОГО ДЕФЕКТУ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБА

PUMTS. 2020; 38(2): 43-46. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.02.043 Дефекти природних коронок зубів найчастіше уражують щелепно-лицеву систему (до 94 %). Віддалені клінічні спостереження засвідчують значну кількість ускладнень у разі застосування штифтових конструкцій. Сучасні методи прямого відновлення дефектів твердих тканин зубів широко використовують композиційні матеріали, значним недоліком адгезивних систем яких є необхідність застосування ортофосфорної кислоти. Це спричиняє суттєву ймовірність виникнення […]

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ SM2CO17 І ND-FE-B МАГНІТІВ У ПОЧАТКОВОМУ СТАНІ І З ЗАХИСНИМ ПОКРИТТЯМ НА ОРГАНІЗМ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН

PUMTS. 2020; 38(2): 37-42. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.02.037 Лікування патологій прикусу з використанням апаратів із постійними магнітами досі мало вивчено. Найперспективнішими постійними магнітами для стоматології є сплави Sm2Co17 і Nd-Fe-B. Дефектом цих матеріалів є їх невисока корозійна стійкість у агресивному середовищі ротової порожнини. Усунути це можна методом нанесення на магніти захисних покриттів. Проведено порівняльну оцінку впливу магнітів Sm2Co17 […]