Розділ "Медична освіта"

ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В СИСТЕМУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

Проаналізовано деякі аспекти розвитку післядипломної освіти фахівців фармації та медицини в Україні, підкреслена виправданість освіти крізь все життя, наголошено на актуальності впровадження дистанційних форм навчання в систему підвищення кваліфікації провізорів та лікарів. Розглянуто концепцію розвитку післядипломної освіти фахівців фармації та медицини в Україні в світі Постанови Кабінету Міністрів України № 302 від 28.03.2018 р. «Про […]

МАЙСТЕР-КЛАС ЯК ОДНА ІЗ СУЧАСНИХ ФОРМ ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЛІКАРЯМ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

У статті висвітлені особливості проведення майстер-класу як форми навчання лікарів із професійної патології. Мета — з’ясувати можливість використання майстер-класу для опанування лікарями різних спеціальностей питань щодо профілактичних медичних оглядів, оформлення документації працюючих при підозрі в них професійних захворювань. Матеріали і методи: документи за підсумками профілактичних медичних оглядів (картки амбулаторних хворих; картки працівників, які підлягають періодичним […]

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» У сучасних умовах стає очевидним, що суспільству потрібні висококваліфіковані фахівці з активною професійною і життєвою позицією, здатні не лише адаптуватися в глобальному світі, але й займати в ньому лідируючі позиції. Тому перед вищою освітою стоять особливі завдання, пов’язані з формуванням майбутніх фахівців, які мають […]

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ З ДИСЦИПЛІНИ «ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ» З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПУ ПРОБЛЕМНОСТІ

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Актуальність пропонованої теми зумовлена педагогічним значенням такого виду семінару, як його проведення з урахуванням принципів проблемності та полягає в поетапному виявленні, аналізі-пошуку, виборі оптимального розв’язання проблеми та виробляє в учнів навички самостійного та колективного творчого мислення. Наведено приблизний порядок проведення заняття у вигляді семінару методом постановки проблемних питань. Даний […]

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Харківський національний медичний університет, *Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» одним з основних принципів державної політики в галузі вищої освіти є інтеграція системи вищої освіти України у світову систему при збереженні та розвитку досягнень і традицій української вищої школи. Висвітлено питання міждисциплінарної інтеграції підготовки середнього медичного персоналу, […]

АНАЛІЗ ПРОВЕДЕНИХ ЗАХОДІВ З ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ДО ЗДАЧІ ТЕСТОВОГО ІСПИТУ «КРОК-1» З МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» Проаналізована ефективність заходів з підготовки студентів медичного факультету до здачі тестового іспиту «Крок 1» з мікробіології, вірусології та імунології, систематизовані підходи щодо покращення якості тренувальних методик. Розглянуто різнопланові підходи щодо підготовки студентів до складання тестового іспиту «Крок 1» з мікробіології, вірусології та імунології у […]

НАШ ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ АНГЛОМОВНИМ КЛІНІЧНИМ ОРДИНАТОРАМ

Харківська медична академія післядипломної освіти Навчання англійською мовою є актуальним напрямом розвитку медичної освіти. Проведено аналіз зворотного зв’язку з іноземними клінічними ординаторами на етапі дебрифінгу практичних занять з оперативного акушерства. Було встановлено шляхом опитування, що необхідно покращувати викладання за рахунок поліпшення мовленнєвої підготовки викладачів, а також забезпечення відповідності навчально-методичної літератури оригінальним англомовним джерелам. Це може […]