Раздел "Медична освіта"

ВИКЛАДАННЯ РОЗДІЛУ «ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

PUMTS. 2021; 42(2): 11-13. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.02.011 Пандемія в усьому світі внесла корективи не лише в наше життя, а й у освітній процес зокрема. Тривалий карантин, спричинений COVID-19, здебільшого змусив викладачів закладів вищої освіти перейти до навчання в режимі онлайн. Якщо інші вищі навчальні заклади могли проводити змішані форми навчання, то специфіка медичних вузів, де заняття переважно […]

ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ РОЗДІЛУ «ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ ОБЛИЧЧЯ» НА КАФЕДРІ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

PUMTS. 2021; 41(1): 33-36. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.01.033 Першочерговим завданням вищої медичної освіти України нині є забезпечення закладів охорони здоров’я конкурентоспроможними кадрами з фундаментальними знаннями. Компетентна складова здобувача вищої освіти передусім передбачає впровадження оновлених підходів до навчального процесу. Під час вивчення компоненти «Дитяча хірургічна стоматологія» тема «Вроджені вади розвитку обличчя» є однією зі складних для сприйняття, але вельми […]

ОСОБЛИВОСТІ ДОДИПЛОМНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФАХУ «ОРТОДОНТІЯ»

PUMTS. 2021; 41(1): 29-32. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.01.029 Дистанційним навчанням називають процес здобуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається переважно за опосередкованою взаємодією віддалених один від одного учасників навчального процесу в спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. У сучасному світі дистанційне навчання є необхідністю, і це довела пандемія COVID-19. […]

АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

PUMTS. 2021; 41(1): 26-28. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.01.026 Запровадження дистанційної форми навчання поставили руба питання самоорганізації та самодисципліни студента, бажання і здатності самостійно отримувати знання, а також його академічної доброчесності. Від цих відповідей залежить результативність дистанційного навчання. Тому викладачам слід аналізувати рівень самопідготовки кожного студента та за необхідності мотивувати їх до інтенсивної самостійної навчальної роботи. Для отримання об’єктивних […]

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

PUMTS. 2021; 41(1): 22-25. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.01.022 Упровадження європейських стандартів у процес підготовки компетентних, висококваліфікованих лікарів-спеціалістів, здатних використовувати здобуті під час навчання теоретичні знання в практичній діяльності, викликало підвищення вимог до якості їх фахового становлення. Клінічна анатомія та оперативна хірургія — це дисципліна, яка дає змогу студентам застосувати на практиці клінічне мислення, адже лише на основі знань […]

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ДИЗОНТОГЕНЕТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ»

PUMTS. 2021; 41(1): 17-21. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.01.017 Для постійного розвитку охорони здоров’я України, зокрема стоматології, передусім необхідні висококваліфіковані фахівці, які володіють сучасними знаннями й уміннями в галузі діагностики, лікування, реабілітації та профілактики різноманітних захворювань людини. Тому підвищення якості підготовки медичних кадрів відповідно до стандартів вищої освіти є дуже актуальною проблемою. В Українській медичній стоматологічній академії створені всі […]

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

PUMTS. 2021; 41(1): 14-16. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.01.014 Навчання майбутніх лікарів має бути безперервним і організованим на високому рівні, оскільки медицина є однією з пріоритетних галузей суспільства. Із уведенням карантину в умовах пандемії особливо гостро постало питання про зміну формату занять також і в нашому закладі вищої освіти. Зміни пов’язані з необхідністю запобігти масовим скупченням студентів-медиків. У перші […]