Раздел "Медична освіта"

РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ПАРОДОНТОЛОГІЇ ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

PUMTS. 2019; 36(4): 11-13. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.011 Повний текст (PDF) Показано доцільність використання студентами робочого зошита на практичних заняттях за методикою «єдиного дня». Виконання практичного завдання на занятті вимагає грамотного оформлення та запису своєї роботи. Друкований робочий зошит складається з 15 занять, кожне з яких містить тему, запитання для підготовки, власне практичну роботу і висновки. Завдання, які […]

ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В СИСТЕМУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 14-20. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.014 Проаналізовано деякі аспекти розвитку післядипломної освіти фахівців фармації та медицини в Україні, підкреслена виправданість освіти крізь все життя, наголошено на актуальності впровадження дистанційних форм навчання в систему підвищення кваліфікації провізорів та лікарів. Розглянуто концепцію розвитку післядипломної освіти фахівців фармації та медицини в Україні в світі Постанови […]

МАЙСТЕР-КЛАС ЯК ОДНА ІЗ СУЧАСНИХ ФОРМ ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЛІКАРЯМ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 10-13. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.010 У статті висвітлені особливості проведення майстер-класу як форми навчання лікарів із професійної патології. Мета — з’ясувати можливість використання майстер-класу для опанування лікарями різних спеціальностей питань щодо профілактичних медичних оглядів, оформлення документації працюючих при підозрі в них професійних захворювань. Матеріали і методи: документи за підсумками профілактичних медичних […]

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

PUMTS. 2019; 34(2): 14-17 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.014 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» У сучасних умовах стає очевидним, що суспільству потрібні висококваліфіковані фахівці з активною професійною і життєвою позицією, здатні не лише адаптуватися в глобальному світі, але й займати в ньому лідируючі позиції. Тому перед вищою освітою стоять особливі завдання, пов’язані з […]

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ З ДИСЦИПЛІНИ «ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ» З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПУ ПРОБЛЕМНОСТІ

PUMTS. 2019; 34(2): 10-13 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.010 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Актуальність пропонованої теми зумовлена педагогічним значенням такого виду семінару, як його проведення з урахуванням принципів проблемності та полягає в поетапному виявленні, аналізі-пошуку, виборі оптимального розв’язання проблеми та виробляє в учнів навички самостійного та колективного творчого мислення. Наведено приблизний порядок проведення заняття у вигляді семінару […]

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

PUMTS. 2019; 33(1): 22-26 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.01.022 Харківський національний медичний університет, *Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» одним з основних принципів державної політики в галузі вищої освіти є інтеграція системи вищої освіти України у світову систему при збереженні та розвитку досягнень і традицій української вищої школи. Висвітлено питання міждисциплінарної […]

АНАЛІЗ ПРОВЕДЕНИХ ЗАХОДІВ З ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ДО ЗДАЧІ ТЕСТОВОГО ІСПИТУ «КРОК-1» З МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ

PUMTS. 2019; 33(1): 18-21 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.01.018 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» Проаналізована ефективність заходів з підготовки студентів медичного факультету до здачі тестового іспиту «Крок 1» з мікробіології, вірусології та імунології, систематизовані підходи щодо покращення якості тренувальних методик. Розглянуто різнопланові підходи щодо підготовки студентів до складання тестового іспиту «Крок 1» з […]