Раздел "На допомогу лікареві-практику"

Корекція дизгідрії та гепато-інтестинальної дисфункції у пацієнтів із діабетичним кетоацидозом

Харківська медична академія післядипломної освіти Подано досвід комплексної корекції дисгідрії і гепато-інтестинальної дисфункції у пацієнтів із тяжким діабетичним кетоацидозом з урахуванням сучасних даних про патогенез цього захворювання. Особливу увагу приділено своєчасній діагностиці та корекції метаболічних, водно-електролітних, кардіальних, ниркових ускладнень і внутрішньочеревної гіпертензії. Зроблено акцент на особливості інфузійної терапії у пацієнтів із супутньою кардіальною патологією. Вказано […]

Результати порівняльних досліджень цитотоксичності силіконових відбиткових матеріалів

Наведено результати досліджень цитотоксичності силіконових матеріалів in vitro. Унаслідок низки дослі­джень автори вибрали 8 представників групи силіконових відбиткових матеріалів, які мають різну цитотоксичність і чинять різний вплив на тканини протезного ложа й організм загалом. За результатами досліджень автори розподілили матеріали на дві групи за тенденцією до стимулювання міграції нейтрофілів до другої проби: до першої («сприятливої») […]

Зміна структурно-функціональної кислотостійкості емалі в осіб молодого віку з високою інтенсивністю карієсу зубів під дією лецитин-кальцієвого комплексу

Ураховуючи високий рівань поширення карієсу зубів, актуальним є пошук нових засобів і методів профілактики. Широкого розповсюдження нині набули препарати природного походження вітчизняного виробництва, такі як лецитин-2. Обстежено 132 студенти-добровольці, що навчаються на 2, 3 і 5 курсах стоматологічного факультету ХНМУ. Групи учасників було сформовано залежно від величини індексу рівня інтенсивності карієсу зубів. Структурно-функціональну кислотостійкість емалі […]

Критерії тяжкості ротаційного підвивиху атланта в дітей молодшого віку за даними конвенційної рентгенографії

Пологова травма — часте пошкодження верхньошийного відділу хребта у новонароджених, наслідки якої спостерігають у дітей старшого віку. Вивчено можливості конвенційної рентгенографії у визначенні тяжкості пошкодження верхньошийного відділу хребта у дітей молодшого віку методом статистичного аналізу. Обстежено 92 дитини з травматичними пошкодженнями шийного відділу та 83 дитини групи порівняння (у яких цей діагноз було виключено). Визначено, […]

Застосування однорядного анастомозу в лікуванні хворих на рак шлунка

Підбито підсумки хірургічного лікування 150 хворих на рак шлунка. Хворих було розподілено на дві групи: в основній групі стравохідно-шлунковий або стравохідно-кишковий анастомоз сформований однорядним ручним швом без захоплення слизової оболонки, в контрольній групі анастомоз сформований звичайним способом із використанням дворядного шва. У хворих основної групи було в 2 рази менше післяопераційних ускладнень (7,8 % порівняно […]

Лікувальна фізкультура в разі м’язових дистрофій

Харківська медична академія післядипломної освіти, *КУ «Сумська міська лікарня No 5» М’язові дистрофії є складною неврологічною проблемою, яка характеризується невпинним прогресуванням та інвалідизацією хворого. Подано опис найпоширеніших клінічних форм прогресуючих м’язових дистрофій, їх головні риси та відмінності. Запропоновано клініко-фізіологічне обґрунтування фізичних вправ у разі цих неврологічних проблем. Наведені вправи лікувальної гімнастики є найдоступнішим і ефективним […]

Актуальні аспекти ендоскопічного дослідження глоткового мигдалика у дорослих

Сумський державний університет Інформативнішим і безпечнішим методом в оцінці стану глибоких відділів порожнини носа та носоглотки з можливістю відеоархівації отриманих даних вважають ендоскопічне дослідження. Серед 153 пацієнтів із гіпертрофією глоткового мигдалика за даними ендориноскопічного дослідження гіпертрофію глоткового мигдалика І ступеня діагностовано у 29,3 %, ІІ ступеня — у 46,3 %, ІІІ ступеня — у 24,4 […]