Раздел "На допомогу лікареві-практику"

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ДІАГНОСТИЧНОГО МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СУМІСНОСТІ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ БЮГЕЛЬНИХ ПРОТЕЗІВ

PUMTS. 2017; 24(1): 70-73. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.01.070 Подано розробку і  клінічну оцінку методу діагностики непереносності конструкційних матеріалів бюгельных знімних зубних протезів. У порівняльному клініко-лабораторному дослідженні вивчено морфологію слизової оболонки порожнини рота в осіб із різними конструкціями цієї порожнини в різні терміни користування бюгельними протезами. Морфологічні дослідження епітелію підпротезного простору свідчать, що стан епітелію мало чим відрізнявся від […]

ВИПАДОК ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ КРАНІОТОРАКООМФАЛОПАГІВ, ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ПРОГНОЗ

PUMTS. 2017; 24(1): 66-69. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.01.066 Описано випадок ультразвукової пренатальної діагностики ускладнення монохоріальних моноамніотичних двійнят краніоторакоомфалопагів. Підкреслено, що неподілена двійня є дуже рідкісним ускладненням монозиготної вагітності, яка завжди тягне за собою анатомічні аномалії плодів. Зазначено, що на сьогодні для запобігання можливості розвитку неподілених двійнят у випадку багатоплідної вагітності проводиться ретельне ехографічне дослідження вже в першому триместрі […]

ЕКОЛОГО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛЯРІОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ ОСНОВНИХ ТЕРИТОРІЙ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ

Попереднє районування досліджуваної території засвідчило, що на  всіх ділянках існує потенційна загроза виникнення захворювання на малярію, оскільки завезення малярії, насамперед триденної, здійснюється протягом усього року, а сприйнятливість до неї основних переносників висока. Проведені дослідження виявили, що в  умовах населених пунктів, окрім наявних водоймищ, велике значення у випложуванні комарів мають різні штучні ємності, підвальні приміщення будинків, […]

МОЖЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГОЛОВНОГО БОЛЮ НАПРУЖЕННЯ У ПІДЛІТКІВ

Представлено спосіб прогнозування формування хронічного головного болю напруження у підлітків з нечастим епізодичним головним болем напруження. Проведено дослідження популяційного зрізу 2342 підлітків обох статей у віці 13–17 років у школах м. Харкова. Для виявлення головного болю використовували анкетування. Можливі фактори ризику у формуванні хронічного головного болю напруження були розділені на 4 групи: генетичні, медико-біологічні, психосоціальні […]

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕНДОВІДЕОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СТАНДАРТНОГО ЛАПАРОСКОПІЧНОГО, МІНІЛАПАРОСКОПІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ТА ВІДКРИТИХ ВТРУЧАНЬ У ХВОРИХ НА ГІДРОНЕФРОЗ

Харківський національний медичний університет, *Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» Харківського національного медичного університету Проведено порівняльний аналіз терапевтичної ефективності відкритих та сучасних лапароскопічних (трансабдомінальних та ретроперитонеальних) методів лікування хворих на гідронефроз, у тому числі з використанням стандартного або мінілапароскопічного інструментарію. Удосконалено ретроперитонеальний доступ за рахунок оптимізації розташування троакарів і формування операційного простору, що дає змогу мінімізувати […]

Ехографічні зображення і постнатальні результати при антенатальному виявленні кардіальних аномалій плода

Проведено аналіз перинатальних та віддалених результатів за різних варіантів кардіальних аномалій плода, а також ехограм, що ілюструють їх ехографічну семіотику. Проаналізовано особливості антенатальних ехокардіографічних зображень і постнатальних клінічних результатів 75 випадків: у 55 кардіальні аномалії виявлялися й архівувалися на антенатальному етапі (після 22 гестаційних тижнів), у 20 випадках антенатальні зміни ехокардіографічної картини не супроводжувалися клінічними […]

Критерії функціональних проб під час моделювання протезів у пацієнтів із повною адентією: нормативні тести-ознаки

Харківський національний медичний університет Ортопедичне лікування хворих, що страждають на повну адентію, пластинковими повними знімними протезами (ППЗП) здійснюється у 80 % випадків. Стабілізація ППЗП на протезних ложах беззубих щелеп досягається у разі гар­монійної відповідності між конструкціями зубних рядів з анатомо-функціональними особливостями жувально-лицьової системи хворих. За даними низки авторів, близько 37 % хворих не задоволені фіксацією […]