Раздел "На допомогу лікареві-практику"

МЕХАНІЧНА СКЛАДОВА ГЕРМЕТИЧНОСТІ ЕЗОФАГОЕНТЕРОАНАСТОМОЗІВ

PUMTS. 2018; 29(2): 92-96 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.092 Проаналізовано результати різних способів накладення езофагоентероанастомозів у 157 пацієнтів. Установлено, що кращі результати отримані в разі формування езофагоентероанастомозів за запропонованою нами методикою шляхом використання підкріплюючих серо-серозних швів. У випадках використання підкріплючих швів посіви з черевної порожнини стерильні з п’ятої доби після операції і далі, упродовж усього дослідження. У разі формування […]

ЗНАЧЕННЯ БІОПСІЇ В ДІАГНОСТИЦІ РАКУ ПРОСТАТИ

PUMTS. 2018; 28(1): 92-96. https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.01.092 Останнім часом у США та країнах Європи й Азії значно зросла цінність біопсій тканин із діагностичною метою. Тому важливість результатів біопсії у разі злоякісних новоутворень, зокрема за раку простати, складно переоцінити. Від своєчасності та правильності виконання біопсії залежить прогноз лікування. Ми вважаємо, що біопсія простати під ультразвуковим наведенням є недорогим […]

Клінічний випадок використання універсальної розбірної пародонтологічної шини в пацієнтів із генералізованим пародонтитом тяжкого ступеня

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика Циркуляторні порушення в тканинах пародонта, які виникають на тлі оклюзійної травми, не лише погіршують ефективність лікування, а й можуть бути причиною загострення перебігу пародонтиту після консервативного лікування. Серед обтяжливих чинників одне з головних місць належить патологічній рухомості зубів, а її усунення сприяє нормалізації функції тканин пародонта […]

Лікування післяопераційних нейропатій трійчастого нерва

Вивчено можливості застосування апаратно-програмного комплексу «ДІН-1» у комплексному лікуванні нейропатій II і III гілок трійчастого нерва різного ступеня тяжкості (у разі забиття, розтягнення, часткового та повного розриву нерва). Проведено лікування неврологічних ускладнень у 335 хворих після оперативних втручань, пов’язаних із видаленням пухлин і пухлиноподібних утворень верхньої і нижньої щелеп із застосуванням апаратно-програмного комплексу «ДІН-1». Установлено, […]

ЗАСТОСУВАННЯ ЛАБІОМЕТРІЇ В МЕТОДИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ВЕРХНЬОЇ ГУБИ В РАЗІ ВИЗНАЧЕННЯ ОКЛЮЗІЙНОЇ ПЛОЩИНИ ПРОТЕЗІВ У ХВОРИХ ІЗ ПОВНОЮ ВІДСУТНІСТЮ ЗУБІВ

PUMTS. 2017; 25(2): 63-65. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.02.063 Харківський національний медичний університет Запропоновано класифікацію співвідношення альвеолярних відростків беззубих щелеп за результа­ тами експериментальних і клінічних досліджень, спрямованих на поліпшення якості протезів. Наведені оригінальні розробки дають змогу запобігати, визначати й усувати дефекти в протезах на етапах їх виготовлення. Апробація в клініці цих розробок підтвердила доцільність їх застосування для відновлення […]

БЕЗПОСЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ НЕКРОЗУ НИЗВЕДЕНОЇ КИШКИ ПІСЛЯ СФІНКТЕРОЗБЕРІГАЮЧИХ ОПЕРАЦІЙ У ХВОРИХ НА КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК

PUMTS. 2017; 25(2): 70-75. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.02.070 Комунальна лікувально–профілактична установа «Міський міжрайонний онкологічний диспансер», м. Маріуполь Подано результати лікування 271 пацієнта із некрозом низведеної кишки після сфінктерозберігаючих операцій у хворих на колоректальний рак. У контрольну групу ввійшли 176 пацієнтів, у досліджувану — 95 хворих. Для лікування пацієнтів контрольної групи застосовували колостомію, для лікування хворих досліджуваної групи — […]

НАЙВАЖЛИВІШІ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ДІТЕЙ ІЗ НЕВРОЗОПОДІБНИМ ЕНУРЕЗОМ

PUMTS. 2017; 25(2): 66-69. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.02.066 Репрезентовано результати власного комплексного клинічного обстеження 90 дітей із неврозоподібним енурезом (66 хлопчиків, 24 дівчинки). Провідну роль у виникненні неврозоподібного енурезу відіграють різні пре-, пери- або ранні постнатальні органічні ураження, що впливають на роботу головного мозку, мають об’єктивний характер і фіксуються під час вимірювання біоелектричної активності головного мозку методом електроенцефалографії; […]