Раздел "Трибуна молодого вченого"

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ

PUMTS. 2020; 37(1): 79-82. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.079 Аналізуючи проблему професійного самовизначення сучасних підлітків, показано, що сучасні випускники школи потребують допомоги дорослих у питанні визначення і планування подальшого професійного шляху з урахуванням гендерних особливостей професійної спрямованості. Дослідження проводилося в 2019 р. на базі шкіл м. Харкова. У дослідженні взяли участь 289 учнів старших класів (хлопчики та дівчатка в […]

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДІ ЧЕРЕЗ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ

PUMTS. 2019; 36(4): 72-76. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.072 Повний текст (PDF) Професійна компетентність випускника ПТШ — складне інтегроване поняття, що не зводиться до одних лише знань чи вмінь, або особистісних якостей. Професійна компетентність, відображаючи в собі сутність професійної діяльності, становить собою сукупність і знань, і вмінь, і особистісних якостей робітника, необхідних для його успішної діяльності. Істотні зміни в […]

АНАМНЕСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ В ДІТЕЙ, ІНФІКОВАНИХ ХЛАМІДІЯМИ

PUMTS. 2019; 36(4): 67-71. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.067 Повний текст (PDF) У статті висвітлені анамнестичні особливості перебігу гострого обструктивного бронхіту в дітей на тлі інфікування хламідійною інфекцією. Мета роботи — вивчити особливості даних анамнезу дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт із супутнім інфікуванням хламідійною інфекцією. Матеріали та методи: медичні карти стаціонарних хворих, дані лабораторних та клінічних обстежень, накази […]

ВПЛИВ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ НА РІВНІ НОВИХ БІОМАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ РФД-15, Р-СЕЛЕКТИНУ ТА ГАЛЕКТИНУ-3 У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ПОЄДНАНО З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ

PUMTS. 2019; 36(4): 63-66. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.063 Повний текст (PDF) Незважаючи на інтенсивне дослідження нових перспективних біомаркерів системного запалення РФД-15, Р-селектину та галектину-3, в останні роки залишається не вивченим зв’язок цих маркерів із рівнем артеріального тиску у хворих на АГ та ЦД 2 типу. Метою дослідження була оцінка впливу АТ на рівні нових біомаркерів запалення РФД-15, Р-селектину […]

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ВУГЛЕВОДНОГО ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНІВ ПРИ РІЗНИХ ВАРІАНТАХ НЕСПРИЯТЛИВОГО ПЕРЕБІГУ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ІХС ПОЄДНАНО З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 73-79. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.073 Повний текст (PDF) Нині є перспективним пошук доступних показників для більш раннього визначення несприятливих ознак прогресування ХСН, які з високою чутливістю та специфічністю дадуть змогу виділити хворих на ІХС поєднано з ЦД 2 типу з високим ризиком несприятливого перебігу ХСН, що дасть змогу вибрати адекватне та […]

МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНОГО АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ

PUMTS. 2019; 34(2): 84-96 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.084 Повний текст (PDF) Харківська медична академія післядипломної освіти Стаття присвячена аналізу сучасних даних наукової літератури щодо можливості застосування методів анестезії при лапароскопічній холецистектомії у пацієнтів похилого віку з погляду безпечності та ефективності. Організм геронтологічних хворих відзначається віковими змінами та обмеженнями функціональних резервів майже всіх органів і систем організму, що значно […]

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ FAST-TRACK SURGERY В ПАЦІЄНТОК, РОЗРОДЖЕНИХ ШЛЯХОМ ОПЕРАЦІЇ КЕСАРІВ РОЗТИН

PUMTS. 2019; 33(1): 89-93 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.01.089 Повний текст (PDF) КНП «Харківський міський клінічний пологовий будинок № 6» Частота операції кесарів розтин залишається високою в світі. Раннє відновлення пацієнток після оперативного розродження нині стає актуальним. Мета дослідження — оцінити ефектив- ність прискореної післяопераційної реабілітації пацієнток при кесаревому розтині. До дослідження включено 127 пацієнток, які були розподілені на […]