Раздел "Трибуна молодого вченого"

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МІКРОСТРУКТУРИ ДЕНТИНУ ЗУБІВ ПРИ КОМБІНОВАНОМУ ВИКОРИСТАННІ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА АПІПРОДУКТІВ МЕТОДОМ РАСТРОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ

PUMTS. 2020; 39(3): 77-81. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.077 Full text (PDF) Гіперестезія зубів — доволі розповсюджений патологічний стан. Згідно з аналізом наукових публікацій, присвячених лікуванню гіперчутливості дентину зубів через оголення шийок зубів у разі захворювань пародонту, сучасні методи лікування виявляються недостатньо ефективними. Метою роботи було дослідження змін структури гіперчутливого дентину зубів за використання низькоінтенсивного лазерного випромінювання та настойки […]

РОЛЬ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ В ПАТОҐЕНЕЗІ КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ТА СИНДРОМУ НІЧНОГО АПНОЕ СНУ

PUMTS. 2020; 39(3): 72-76. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.072 Full text (PDF) Вивчено стан оксидативного стресу та його роль у патоґенезі коморбідного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби без поєднаної патології із супутнім синдромом обструктивного апное. У дослідженні брали участь 65 хворих. До складу I групи увійшли пацієнти з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (46 %) без поєднаної патології, а до II групи […]

ПОЄДНАНА ЕНДОКРИННА ПАТОЛОГІЯ В ПАЦІЄНТА З НЕКОМПАКТНОЮ КАРДІОМІОПАТІЄЮ

PUMTS. 2020; 39(3): 67-71. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.067 Full text (PDF) Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, медичний факультет Некомпактна кардіоміопатія — захворювання серця, що характеризується надмірним розвитком трабекулярної мережі й міжтрабекулярних западин міокарда з проявами аж до шлуночкових аритмій, застійної серцевої недостатності та тромбоемболії. Цукровий діабет спричиняє структурну перебудову міокарда внаслідок недостатнього надходження енергетичних субстратів в […]

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ

PUMTS. 2020; 37(1): 79-82. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.079 Аналізуючи проблему професійного самовизначення сучасних підлітків, показано, що сучасні випускники школи потребують допомоги дорослих у питанні визначення і планування подальшого професійного шляху з урахуванням гендерних особливостей професійної спрямованості. Дослідження проводилося в 2019 р. на базі шкіл м. Харкова. У дослідженні взяли участь 289 учнів старших класів (хлопчики та дівчатка в […]

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДІ ЧЕРЕЗ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ

PUMTS. 2019; 36(4): 72-76. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.072 Повний текст (PDF) Професійна компетентність випускника ПТШ — складне інтегроване поняття, що не зводиться до одних лише знань чи вмінь, або особистісних якостей. Професійна компетентність, відображаючи в собі сутність професійної діяльності, становить собою сукупність і знань, і вмінь, і особистісних якостей робітника, необхідних для його успішної діяльності. Істотні зміни в […]

АНАМНЕСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ В ДІТЕЙ, ІНФІКОВАНИХ ХЛАМІДІЯМИ

PUMTS. 2019; 36(4): 67-71. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.067 Повний текст (PDF) У статті висвітлені анамнестичні особливості перебігу гострого обструктивного бронхіту в дітей на тлі інфікування хламідійною інфекцією. Мета роботи — вивчити особливості даних анамнезу дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт із супутнім інфікуванням хламідійною інфекцією. Матеріали та методи: медичні карти стаціонарних хворих, дані лабораторних та клінічних обстежень, накази […]

ВПЛИВ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ НА РІВНІ НОВИХ БІОМАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ РФД-15, Р-СЕЛЕКТИНУ ТА ГАЛЕКТИНУ-3 У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ПОЄДНАНО З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ

PUMTS. 2019; 36(4): 63-66. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.063 Повний текст (PDF) Незважаючи на інтенсивне дослідження нових перспективних біомаркерів системного запалення РФД-15, Р-селектину та галектину-3, в останні роки залишається не вивченим зв’язок цих маркерів із рівнем артеріального тиску у хворих на АГ та ЦД 2 типу. Метою дослідження була оцінка впливу АТ на рівні нових біомаркерів запалення РФД-15, Р-селектину […]